1. Tâ Sîn mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar, apaçık kitabın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini mahvedeceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dilersek, üzerlerine gökten bir işaret indiririz de boyunları öne eğilip kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rahman’dan kendilerine gelen her yeni uyarıdan hemen yüz çevirenler oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar, inkar ettiler; ama, alay ettikleri şeyin haberleri onlara gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzüne hiç bakmıyorlar mı? Her çiftten nice hoş bitkiler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İşte bunda da bir işaret vardır. Buna rağmen onların çoğu inanacak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Elbette Rabbin, güçlüdür, merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hani Rabbin, Musa’ya: -Zalim kavme git! diye seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Firavun’un kavmine... Onlar hala sakınmayacaklar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. -Rabbim, beni yalancı saymalarından korkuyorum, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göğsüm daralır, dilim açılmaz. Onun için Harun’a da peygamberlik ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Üstelik onlara karşı işlediğim bir de suçum var. Beni öldürmelerinden korkarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. -Asla (bunu yapamazlar), dedi. İkiniz, ayetlerimle birlikte gidin, şüphesiz biz, sizin yanınızdayız, işitmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Firavun’a gidin ve deyin ki: "Biz, evrenin sahibinin elçileriyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İsrailoğulları’nı bizimle beraber gönder." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun dedi ki: -Çocukken seni içimizde büyütmedik mi? Ömrün boyunca senelerce aramızda kalmadın mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonunda yapacağını yaptın, Sen nankörün birisin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. -Ben, onu yaptığım zaman dalalet içinde olanlardan biriydim, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sizden koktuğum için de kaçtım. Sonra Rabbim bana gerçeği kavrama yetisi verdi ve beni bir elçi olarak görevlendirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Başıma kaktığın bu nimet, İsrailoğulları’nı kendine köle edinmenin bedelidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Firavun dedi ki: -Alemlerin Rabbi de nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. -Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin sahibidir, eğer gerçekten anlayabilirseniz... dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. -Duyuyor musunuz? dedi Firavun, etrafındakilere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Musa: -O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Firavun ise:) -Size gönderilen elçi elbette delidir, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. -Eğer aklınızı kullanırsanız (anlarsınız ki) O, doğunun, batının ve arasındakilerin sahibi / Rabbi’dir, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. -Eğer benden başka bir ilah edinirsen, seni elbette zindana atılanlardan edeceğim! dedi (Firavun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. -Sana, apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. -Haydi doğru söylüyorsan onu getir, bakalım! dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunun üzerine Musa asasını atmış ve o da hemen apaçık bir yılan oluvermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elini çekip çıkardı o da bakanlara bembeyaz oluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Etrafındaki ileri gelenlere: "Bu, muhakkak bilgin bir sihirbaz!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. -Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcılar gönder, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sana bütün bilgiç sihirbazları getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sihirbazlar, belli bir günde, belirlenen bir vakitte toplandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Halka da: "Siz de toplandınız mı?" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. -Eğer galip gelen sihirbazlar olursa herhalde biz de onlara uyarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sihirbazlar geldikleri zaman, Firavun’a: -Biz galip gelirsek, bize bir ödül var, değil mi? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. -Evet, dedi. Siz o zaman, gözdelerimden olacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Musa sihirbazlara: -Ne atacaksanız atın! dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar da, iplerini ve değneklerini attılar ve: -Firavun’un kudretiyle elbette galip gelecekler bizleriz! dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Musa da değneğini attığı zaman, onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. -Evrenin sahibine iman ettik, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Musa’nın ve Harun’un Rabbine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. -Ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Anlaşıldı ki o, size sihri öğreten büyüğünüzdür, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireyim ve sizi çarmıha gerdireyim de görün siz! dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar da: -Önemli değil, zaten Rabbimize döneceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İnananların ilki olduğumuz için Rabbimizin günahlarımızı bağışlayacağını umarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Musa’ya, kullarımı geceleyin yola çıkar diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Firavun ise şehirlere toplayıcılar gönderip: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. -Onlar, kuşkusuz, azınlık olan bir cemaattir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Üstelik onlar bize karşı öfkelidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ama biz tedbirli bir toplumuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz de onları, bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hazinelerden ve şerefli makamlardan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Böylece, onlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Güneşin doğuşuyla birlikte onların peşine düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İki topluluk birbirini görünce, Musa’nın arkadaşları: -İşte yakalandık, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Musa: -Hayır, asla! dedi. Çünkü, Rabbim benimle beraberdir ve bana yol gösterecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte o sırada, Musa’ya: -Asanı denize vur, diye vahyettik. O, hemen yarıldı ve her parçası koca bir dağ gibi oluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Oraya ötekilerini de yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Musa’yı ve yanındakilerin tümünü kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sonra da, arkalarından gelenleri suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şüphesiz bunda bir "ayet/işaret" vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Şüphesiz Rabbin, güçlü ve merhametli olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlara İbrahim’in haberini de oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Hani, babasına ve halkına: -Neye kulluk ediyorsunuz? demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlar da: -Putlara kulluk ediyoruz, onlara bağlılıktan hiç ayrılmayız, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. -Onlara dua ettiğiniz de sizi işitiyorlar mı? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ya da size faydaları veya zararları dokunuyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. -Hayır, dediler. Atalarımızı böyle yapıyor bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. -Şimdi gördünüz mü nelere kulluk ettiğinizi? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Sizin ve önceki atalarınızın.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Evrenin sahibinden başka, onların hepsi benim düşmanımdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Beni yaratan O’dur, bana yol gösteren O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Beni yediren ve içiren de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Bana şifa veren... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Beni öldürecek olan, sonra yeniden beni diriltecek olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Kıyamet günü günahlarımı bağışlamasını ümit ettiğim de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Rabbim bana kavrayış kabiliyeti ver ve beni iyiler arasına kat! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. ..Ve beni, sonrakiler içinde "doğrunun sözcüsü" yap! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Beni nimet cennetlerinin varislerinden kıl! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Babamı da bağışla, çünkü o, şaşkınlardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. İnsanların yeniden diriltilecekleri gün beni rezil etme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. O gün, ne mal fayda verir ve ne de çocuklar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ancak kişi Allah’a tertemiz bir kalp ile gelmiş ola.! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. O gün cennet, takva sahipleri için yaklaştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Cehennem de azgınlar için hortlatılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (92-93) Onlara: -Hani nerede, Allah’tan başka kendilerine kulluk ettikleriniz? Hiç size yardım ediyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (92-93) Onlara: -Hani nerede, Allah’tan başka kendilerine kulluk ettikleriniz? Hiç size yardım ediyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ve onlar, saptırıcılarla birlikte cehennemin içine tepe takla yuvarlanır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ve İblis’in tüm ordusu da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Orada, birbirleriyle çekişerek, şöyle derler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. -Vallahi biz, açıkça sapıklıktaydık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Çünkü sizi evrenin sahibi ile eşit tutmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Bizi hep o günahkarlar şaşırtmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Şimdi, bir şefaatçimiz de yok.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Sıcak bir dost da yok.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Keşke bizim bir hakkımız daha olsaydı da müminlerden oluverseydik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. İşte bunda da bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Şüphesiz Rabbin güçlüdür, merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Nuh’un kavmi de elçileri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Kardeşleri Nuh, onlara şöyle demişti: "Hiç Allah’tan korkmuyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Ben, sizin için güvenilir bir elçiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Buna karşılık sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim, ancak alemlerin Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. -Sana ayak takımı tabi olmuşken, biz sana inanır mıyız? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Nuh da: -Onların yaptıkları hakkında bir bilgim yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer anlarsanız, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Ben, müminleri kovacak değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Ben, ancak apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. -Eğer buna son vermezsen ey Nuh sen gerçekten taşlanacaklardan olacaksın! dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. -Rabbim, kavmim beni yalanladı, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Artık sen benimle onların arasında nasıl ayıracaksan ayır, beni ve yanımdaki müminleri kurtar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Bunun üzerine biz, onu ve yanındakileri o yüklü gemide kurtuluşa erdirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sonra geride kalanları da suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. İşte bunda da bir ibret vardır. Fakat, onların çoğu yine de inanacak değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Şüphesiz Rabbin, güçlü olan, merhametli olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ad Kavmi de peygamberleri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Kardeşleri Hûd onlara: -Hiç Allah’tan korkmuyor musunuz? demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Ben sizin için güvenilir bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Buna karşılık sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Siz, her tepeye bir alamet bina edip eğlenir misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Ebedi kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı yapıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Yakaladığınız zaman da zorbaca tutuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Size bildiğiniz şeyleri sunandan korkun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Size hayvanlar ve çocuklar sundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Bahçeler ve pınarlar sundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Ben, sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Onlar da şöyle dediler: -Öğüt versen de vermesen de bizim için birdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Bu, ancak öncekilerin geleneğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Biz, azaba uğrayacak değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Hûd’u yalanladılar. Biz de onları yok ettik. İşte bunda bir ibret vardır. Yine de onların çoğu inanacak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Rabbin ise, elbette güçlü olan, merhametli olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Semûd Kavmi de peygamberlerini yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Kardeşleri Salih, onlara: -Hiç Allah’tan korkmuyor musunuz? demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Ben, sizin için güvenilir bir elçiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Bu işe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Siz, burada güven içinde mi bırakılacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Bahçelerde, pınarlarda... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Ekinler ve yumuşak tomurcuklu hurmalıklar içinde... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Dağları oyup, ustalıkla evler yapıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Artık, Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Gafil, cahillerin emrine uymayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, düzeltmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. -Sen, ancak büyülenmiş birisin, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer, sözlerin doğruysa bize bir mucize getir bakalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. -İşte şu, bir devedir. Su içme hakkı belli bir gün onundur, belli bir gün sizindir, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Sakın ona bir kötülük etmeyin; yoksa sizi korkunç bir günün azabı yakalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Buna rağmen kestiler sonra da pişman oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Çünkü onları azap yakaladı. Bu olayda gerçekten bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de iman etmiş değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Rabbin ise, elbette güçlü olan, merhametli olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Lut’un kavmi de elçileri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Kardeşleri Lut onlara: -Hiç Allah’tan korkmuyor musunuz? demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Ben, sizin için güvenilir bir Peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Bu işime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak Alemlerin Rabbi’ne aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. İnsanların içinde erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıpta.. Gerçekten siz, azgın bir toplumsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. -Ey Lut eğer son vermezsen, elbette sürgün edileceklerden olacaksın, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. -Ben sizin yaptıklarınızdan tiksiniyorum dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Rabbim, beni ve yakınlarımı onların yaptıklarından kurtar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Onu ve tüm yakınlarını kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Sadece geride kalanlar içindeki bir kocakarı hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Sonra, diğerlerini yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Üzerlerine şiddetli bir yağmur yağdırdık. Uyarılmışların yağmuru ne kötüdür.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. İşte bunda da bir ibret vardır. Fakat, onların çoğu yine de inanmış değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Rabbin ise, elbette, güçlü olan, merhametli olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Eyke halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Şuayb onlara: -Hiç Allah’tan korkmuyor musunuz? demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Ben, sizin için güvenilir bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Bu işime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Ölçüyü tam tutun. Eksik tartanlardan olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Dosdoğru terazi ile tartın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. İnsanların eşyalarını değerinden düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Sizi ve daha önceki nesilleri yaratandan korkun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. -Sen, ancak büyülenmiş bir adamsın dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Sen, sadece bizim gibi bir insansın. Gerçekten senin yalancı olduğunu sanıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Eğer, doğru söylüyorsan haydi üzerimize gökten bir parça düşürüver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. -Sizin yaptıklarınızı Rabbim çok iyi biliyor, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Onu yalanlamışlardı da, onları bulutlu bir günün azabı yakalamıştı. O, büyük günün azabı idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. İşte bu olayda da bir ibret vardır, fakat onların çoğu yine de inanmış değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Rabbin ise, elbette güçlü olan, merhametli olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Şüphesiz bu, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. Onu Cebrail indirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Uyarıcılardan olman için senin kalbine Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Apaçık Arapça ile.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. O, önceki kitaplarda da (bildirilmiştir) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. İsrailoğulları’nın bilginlerinin onu bilmeleri, onlar için bir belge değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Eğer onu bir yabancıya indirseydik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. O da onlara okusaydı, yine de ona inanmazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. İşte böylece onu suçluların kalbine sokarız da.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Acı azabı görünceye kadar yine de ona inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. O azap, onlara farkında olmadıkları bir anda ansızın gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. İşte o zaman: -Acaba bize biraz daha süre tanınır mı? derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Oysa onlar, bir an önce azabımız için acele etmiyorlar mıydı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Gördün mü onları senelerce nimetlendirsek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. Sonra da onlara vaat edilen azap gelse... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 207. Nimet içinde bulunmaları onlara ne fayda sağlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 208. (208-209) Uyarıcılar göndermediğimiz hiçbir ülkeyi helak etmedik. Hiçbir zaman zulmedici olmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 209. (208-209) Uyarıcılar göndermediğimiz hiçbir ülkeyi helak etmedik. Hiçbir zaman zulmedici olmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 210. Kur’an’ı şeytanlar indirmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 211. Bu onlara düşmez, buna güçleri de yetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 212. Çünkü onlar, vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 213. Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, azap görenlerden olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 214. En yakın akrabanı uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 215. Sana tabi olan müminlere yumuşak davran. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 216. Eğer sana isyan ederlerse, ben, sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 217. Güçlü ve merhametli olan Allah’a bağlan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 218. (218-219) O, seni (namaza) kalktığın zaman da; secde edenler ile (secdeye) yatıp kalktığın zaman da görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 219. (218-219) O, seni (namaza) kalktığın zaman da; secde edenler ile (secdeye) yatıp kalktığın zaman da görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 220. Çünkü o işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 221. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 222. Onlar, her günahkar, sahtekarlara inerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 223. Onlar (şeytanlara) kulak verirler, çoğu zaten yalancıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 224. Ve şairler, onlara da azgınlar uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 225. Bilmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 226. Ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 227. İman eden, doğruları yapan ve çokça Allah’a zikreden, zulme uğradıkları zaman kendilerini savunanlar hariç. Zalimler, nasıl bir inkılapla devrileceklerini yakında öğrenecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster