فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
Fe ahracnahüm min cennativ ve uyun
Kelime
Anlamı
Kökü
فَأَخْرَجْنَاهُمْ
böylece biz onları çıkardık
مِنْ
-den
جَنَّاتٍ
bahçeler(in)-
وَعُيُونٍ
ve çeşmeler(inden)

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Derken onları bahçelerden, kaynaklardan sürüp çıkardık.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Biz de Firavun ve yandaşlarını o güzelim bahçelerinden ve pınar başlarından,

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ama (sonunda) biz onları (Firavun ve kavmini), bahçelerden, pınarlardan, çıkardık.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Bu yüzden onları bağ-bahçelerden ve pınarlardan çıkardık.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Böylece onları bahçelerden ve pınarlardan çıkardık,

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Böylelikle Biz onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık;

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Böylece Firavun’u ve kavmini çıkardık bostanlardan, pınarlardan;

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (57-60) Bunun üzerine Firavun`un adamlarını bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Böylece onlara İsrâiloğulları`nı mirasçı kıldık. Ancak Firavun`un adamları, güneş doğarken İsrâiloğulları`nın ardına düştüler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (57-59) Ama biz Firavun ve adamlarini bahcelerden, pinar baslarindan, hazinelerden ve serefli makamlardan cikardik. Boylece oralara Israilogullarini mirasci kildik.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (57-58) Bununla beraber biz Fir’avn ve askerlerini bahçelerinden, pınarlarından, hazine ve yüce-şerefli makamlardan çıkardık.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (57-59) Biz de onları (Firavun ve kavmini Mısır`daki) bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık. Ve hazinelerden ve güzelim yerlerden ettik. İşte böylece, İsrailoğullarını onlara mirasçı kıldık.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (57-58) Biz de Firavun’un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (57-58) Ama (sonunda) biz onları (Firavun ve kavmini), bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Sonunda, onları çıkardık: Bahçelerden, çeşmelerden,

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ama (sonunda) biz, onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden, pınarlardan,

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Böylece biz, Firavun ve soydaşlarını bahçelerden ve pınar başlarından çıkardık.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Böylelikle biz onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık;

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ama biz onları, bahçelerden, pınarlardan, çıkardık.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (57-58) Bu suretle onları bostanlardan, akar sulardan, hazînelerden ve şerefli makam (lar) dan çıkardık.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (57-58) Böylelikle (İsrâiloğullarının peşine düşürerek) onları bahçelerden, pınarlardan, hazînelerden ve güzel yerlerden çıkardık.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Fakat Biz, onları bahçelerden ve pınar başlarından çıkardık.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Ve onları bahçelerden ve pınar başlarından çıkarmıştık. "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Böylece Biz, onları (firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan çıkardık.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Böylelikle biz onları bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  bunun içindir ki onları bağlar(ın)dan bahçeler(in)den, pınar başlarından çıkarıp attık,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İşte bu tür bir (gurura kapıldıkları) için onları has bahçelerinden ve pınar başlarından çekip çıkardık;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Cenâb-ı Hak da buyuruyor ki: «Artık biz onları bostanlardan, ırmaklardan çıkardık.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Böylece biz onları bahçelerden ve pınar başlarından çıkardık.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Böylece onları çıkardık; bahçelerden, çeşmelerden,

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Böylece biz, Firavun ve soydaşlarını bahçelerden ve pınar başlarından çıkardık.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (57-58) Ama neticede Biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Böylece biz onları çıkardık: bahçeler(in)den, çeşmeler(in)den.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Biz de onları, bahçelerden ve pınarlardan çıkardık.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Böylelikle biz onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık;

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bunun üzerine biz onları bahçelerinden, pınarlarından çıkardık.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  So We expelled them from gardens, springs,