1. Ta Sin Mim Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu apaçık kitabın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (İnsanlar) İman etsinler diye neredeyse kendini paralayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz istersek gökten onlara bir mucize (ayet) indiririz de, sonra onlar indirdiğimiz ayetler karşısında boyun bükmüş olarak çaresiz kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rahmanın katından, yalnızca öğüt veren sözlerden oluşan ayetler geldiğinde, onlar gelen hatırlatmalardan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar öğütlerle dolu zikri yalanladılar. Ancak ayetlerle alay edenlerin (başlarına gelen) haberleri onlara da gelecek Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar yeryüzüne bakmıyorlar mı? Nice verimli bitkilerden çiftler halinde yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bunlarda alınacak ibretler, işaretler var. Ama onların pek çoğu inanmış değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Elbetteki Rabbin güçlü ve merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz Musa ya "Zalim bir topluma git" diye seslenmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Firavunun toplumuna, korunmazlar mı? diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Musa "Rabbim! Beni yalanlamalarından korkuyorum" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Göğsüm daralır ve dilim konuşmaz olur. Harun’u benimle beraber gönder. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Onların bana yükledikleri bir suç var ve bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah "Hayır kesinlikle seni öldürmeyecekler. Sen ve Harun ayetlerimle gidin, biz sizinle beraberiz ve sizi işitiyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şimdi Firavuna gidin ve "Alemlerin Rabbinin elçileriyiz" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "İsrail oğullarını bizimle beraber gönder" diye söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun "Seni çocukluktan beri içimizde büyütüp yetiştirmedik mi? ve içimizde uzun seneler boyu kalmadın mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Buna rağmen yapacağını yine yaptın. Sen gerçekten yaptığımız iyiliklere nankörlük edenlerdensin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Musa "Bir an için yoldan çıkmış biri olarak aniden o suçu işledim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Sonra korkuya kapılarak sizden kaçtım. Ancak Rabbim bana insanlara hükmetmeyi bağışladı ve beni elçilerden birisi yaptı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Bunca bana yaptığın iyilikler, senin İsrail oğullarına kölelik yaptırmanın karşılığında yapılmış iyiliklerdir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Firavun "Alemlerin Rabbi de nedir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Musa "Eğer keskinlikle kalbiniz ikna oluyorsa, O (Allah), göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Firavun çevresinde olanlara "Musa’yı işitmiyor musunuz? (neler söylüyor). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Musa "(Allah) Sizin Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Firavun " Size gönderilmiş olan elçi, geçekten delinin biri" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Musa "Eğer aklınızı kullanırsanız, Allah’ın doğunun, batının ve ikisi arasında olanlarında Rabbi olduğunu anlarsınız" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Firavun Musa ya "Eğer benden başka bir ilah edinirsen, seni hapishanelere attırırım" dedi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Musa "Peki sana apaçık bir kanıt getirirsem demi (hapsedersin) ?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun "Eğer doğru söylüyorsan getir bakalım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra Musa değneğini yere attı, değnek birden bire açıkça bir yılan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elini çıkarınca, Musa nın eli bakanlara bembeyaz göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Firavunun etrafındaki seçkinler "Bu adam gerçekten usta bir sihirbaz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Yaptığı sihirle sizi etkileyip yurdunuzdan çıkarmak istiyor" dediler. Firavun "Ne öneriyorsunuz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Seçkinler Firavun’a "Onu ve kardeşini tut. Tüm şehirlerdeki sihirbazlar toplansınlar" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "En maharetli sihirbazlar (seçilip) sana getirilsin" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra belirlenen günde sihirbazlar toplanıldı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "İnsanlara sihirbazların yarışını seyretmek için toplanır mısınız?" denildi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Eğer sihirbazlar galip gelirlerse, belki onların sihirlerine tabi oluruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sihirbazlar geldiklerinde Firavuna "Eğer biz galip gelirsek bizim için mükafat var mı?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Firavun "Evet, galip geldiğinizde bana yakınlardan olacaksınız" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Musa sihirbazlara "Sihir olarak ne atacaksanız atın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İplerini ve değneklerini attılar ve "Firavunun gücü ve büyüklüğü sayesinde galip gelecek olan biziz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sonra Musa değneğini yere attığında, birden bire onların uydurduğu sihirlerin hepsini yuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Bunu gören) Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve "Biz alemlerin Rabbine" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Musa ve Harun’un Rabbine iman ettik" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Firavun sihirbazlara "Ben size izin vermeden önce, iman mı ettiniz? Herhalde o (Musa) size sihir öğreten üstadınız. Şunu iyice öğreneceksiniz ki, çaprazlama olarak ellerinizi ve ayaklarınızı kesip, hepinizi sallandırıp asacağım. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sihirbazlar Firavuna "Zararı yok, biz nasıl olsa Rabbimize döneceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Rabbimizin hatalarımızı bize bağışlamasını ve (Musa’ya) inananların ilkleri olmayı umuyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bunun ardından Musa’ya "Kullarımı gece gizlice çıkar. Elbette ki takip edileceksiniz" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Firavun şehirlere (askeri) güçleri toplayıcıları gönderdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "Onlar (İsrail oğulları) belalı bir azınlık. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Bize karşı büyük öfkeleri kinleri var. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Biz (eğitimli savaşa) hazır bir topluluğuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. "Ve onları bahçelerden ve pınar başlarından çıkarmıştık. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. "Zenginliklerden ve çok önemli makamlardan etmiştik" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Böylece biz orayı İsrail oğullarına mirasçı kılmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sonra güneş doğarken İsrail oğullarının peşine düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İki topluluk birbirlerini gördüklerinde, Musa’nın arkadaşları "Bize yetiştiler" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Musa onlara "Hayır, elbetteki Rabbim benimle beraberdir ve bana çıkış yolunu mutlaka gösterecektir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Musa’ya "Asanı denize vur diye vahyettik. Sonra (deniz) yarıldığında, (Denizin) her bir parçası büyük dağlar gibi oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Diğerlerinin arkasına, onları (Firavunun ordusunu) yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sonra Musa’yı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Daha sonra diğerlerini (firavun ve ordusunu) boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Elbette bu olayda alınacak bir ders var ama, onların pek çoğu inanmış değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Elbette ki senin Rabbin güçlü ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sen onlara İbrahim’in haberini oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Babasına ve kavmine "Bu taptıklarınız da nedir?" diye sormuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlarda "Putlara tapıyoruz ve bunları içimizden gelerek yapıyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İbrahim "Peki, siz çağırdığınızda sizi işitiyorlar mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Size bir yarar ya da zarar veriyorlar mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlarda "Ama biz atalarımızı böyle yaparken bulduk" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İbrahim onlara "Şimdi şu taptıklarınızı görüyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. "Siz ve daha önceki atalarınızın taptıklarını?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. "Âlemlerin Rabbi dışında, taptıklarınızın hepsi benim düşmanımdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. "Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. "Beni yediren ve içiren, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. "Hastalandığımda bana şifa veren. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Beni öldürüp, sonra tekrar hayat verecek olan. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. "Din gününde hatalarımı bana bağışlamasını umduğum, yalnızca O dur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Rabbim bana hüküm vermeyi bağışla ve salih kullarının arasına kat. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. "Diğer insanlar içinde benim doğru sözlü olmamı sağla. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Beni, nimetlerin bol olduğu cennetlere mirasçı olanlardan yap. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Babam sapıtanlardan olmasına rağmen onu bağışla. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Yeniden diriliş gününde beni aşağılananlardan eyleme. " dedi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Mal ve oğullar o gün hiçbir fayda sağlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Yalnızca teslim olmuş bir kalple gelen (kurtulur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Cennet o gün sakınanlara yaklaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Azgınlık yapanlar içinde, cehennem ateşi ortaya çıkarılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Azgınlara "Kulluk ettikleriniz neredeler?" diye sorulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah dan başka, size yardım edenler var mı? ki sizi korusunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Yardım bekledikleri kişiler ve azgınlık yapanlar, ateşin içine yüz üstü atılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İblisin ordusuna katılmışların tamamı da (atılacak). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar ateşin içinde birbirlerini suçlayarak derler ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. "Allah’a yemin olsun ki biz açıkça bir sapkınlık içerisinde idik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. (Kendilerini azdıranlara) "Biz sizi Alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. "Bizi yalnızca günahkarca davranan mücrimler saptırdı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Artık şu an bize yardım (şefaat) edebilecek kimse yok. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. "Bizi koruyup gözetecek bir dost ta yok. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. "Keşke bizim için tekrar geri dönüş olsa da, inananlardan olsak" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Elbetteki bu anlatılanlarda bir ibret var. Ancak onların çoğu (ayetlere) inanacak değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Nuh kavmi de elçileri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Nuh kardeşlerine "(Allah dan) korunmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. "Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. "Allah dan sakının ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Elçiliğimin karşılığında sizden ücret istemiyorum. Benim ücretimi vermek alemlerin Rabbine aittir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Allah dan korunun ve bana itaat edin" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Onlar da "Toplumun en aşağılık (rezil) insanları sana tabi olmuşken, biz sana mı inanacağız" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Nuh "Sizin aşağıladığınız bana inananların ne yaptıkları hususunda, benim bilgim yok. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Eğer bilebilseniz! Onların hesabı Rabbime aittir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. "Dolaysıyla inananları benim dışlamam mümkün değil. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. "Ben yalnızca açıkça uyarıcıyım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Kavmi "Ey Nuh! Eğer vaz geçmezsen taşlananlardan olacaksın" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Nuh" Rabbim! Kendi toplumum beni yalanladı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. "Benimle, beni yalanlayanların arasını kesinlikle ayır. Beni ve benimle beraber inanmış olanları da kurtar" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonra Nuh’u ve onunla beraber olanları, dolu bir geminin içinde kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sonra da geminin dışında kalanları da suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Bu olayda ibret alınacak dersler var, ancak insanların çoğu inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Senin Rabbin elbetteki çok güçlü ve merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ad toplumu da elçileri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Kardeşleri Hud kavmine "Korunmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. "Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. "Allah dan korunun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. "Bu uyarımdan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi Allah’a aittir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. "Siz her tepeye boşu boşuna işaret olsun diye binalar mı kuracaksınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. "Belki sizi ölümsüzleştir diye, yapılar yapıyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. "Yakaladığınızı da zorbaca yakalıyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. "Artık Allah dan korunun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. "Bildiklerinizi size daha çok artıran dan (Rabbinizden). " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. "Size nimetleri ve oğulları çoğaltan dan. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. "Bahçeler ve pınarlar veren den sakının. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. "Ben sizin başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Kavmi "Sen öğüt versen de, vermesen de bizim için fark etmez. İkisi de aynı (Biz bildiğimizi yaparız. )" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. "Senin bu söylediklerin öncekilerin uydurmaları. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. "Bize asla azap edilmeyecek" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Kavmi Hud’u yalanladı. Bizde onları helak ettik. Bunda alınacak dersler var. Ancak insanların çoğu inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Senin Rabbin çok güçlü ve merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Semud da elçileri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Kardeşleri Salih "Korunmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. "Ben sizin için açıkça güvenilir bir elçiyim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. "Allah dan korunun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. "Elçiliğimin karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbine aittir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. ""Siz şimdi burada güven içinde" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. "Bahçeler ve subaşlarında. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. "Tahıllar ve salkım salkım nefis hurmalar içinde bırakılacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. "Sonra siz dağlarda ustalıkla taşları yontup evler yapıyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. "Allah dan korunun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. "Sorumsuzca yaşayanlara itaat etmeyin ki. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. "Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar ve yanlışları düzeltmiyorlar" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Kavmi ona "Sen birilerinin etkisinde kalmışsın (sihre uğramışsın). " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. "Sende bizim gibi bir insansın. Eğer doğruyu söylüyorsan, bize ikna olacağımız bir işaret getir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Salih de onlara "İşte size bir deve, belli günlerde sizin su içme sıranız, diğer günlerde devenin su içme sırası olsun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. "Sakın ola deveye bir kötülük yapmayın. Yoksa size büyük bir günün azabı dokunur" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Deveyi boğazladılar sonrada yaptıklarına pişman oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Bunun ardından da onları azap yakaladı. Bu olayda alınacak ibretler var. Amma insanların çoğu inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Lut kavmi de elçileri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Kardeşleri Lut "Korunmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Allah dan korunun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi vermek yalnızca alemlerin Rabbine aittir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. "Dünyada yalnızca erkeklere (ilişki kuruyorsunuz) gidiyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. "Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır siz, gerçekten yoldan çıkmış bir topluluksunuz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Kavmi "Ey Lut! Eğer bizim arzularımızı engellemekten vaz geçmezsen, seni (yaşadığımız yerden) çıkarırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Lut kavmine "Şunu bilin ki ben sizin yaptıklarınızdan tamamen uzak olanlardanım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. "Rabbim! Beni ve ehlimi yaptıkları çirkinliklerden kurtar" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Lut’u ve ona inananlarla beraber ehlini kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Ancak (ehlinden) geride kalan yaşlı birisi hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Diğerlerini de yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Üzerlerine yağmur yağdırdık, ama uyarılanlar için ne kötü yağmur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Bu haberde ibret alınacak işaretler var, ancak onların çoğu inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Gerçekten senin Rabbin güçlü ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Eyke halkı da elçileri yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Şuayb onlara "Korunmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. "Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. "Allah dan korunun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. "Ölçüyü doğru olarak yerine getirin ve eksiltenlerden olmayın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. "Ağırlıkları doğru ölçü ile tartın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. "İnsanların tartı ile aldıklarını eksiltmeyin ve bozgunculuk yapanlardan olup da kargaşa çıkarmayın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. "Sizi ve önceki nesilleri yaratandan korunun" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Dediler ki "Şuayb! Sen sihire uğramışlardan birisin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. "Sen ancak bizim gibi bir insansın. Biz senin kesinlikle yalancılardan birisi olduğunu zannediyoruz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. "Eğer doğru söyleyenlerden isen, o zaman göğü parça parça üzerimize indir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. Şuayb onlara "Rabbim ne yaptığınızı en iyi bilendir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Onlar Şuayb’ı yalanladılar. Sonra karanlık bir günün azabı onları yakaladı. O azap büyük bir günün azabı idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Bu anlatılanlarda alınacak ibretler var. Ancak onların pek çoğu inanıcı değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Senin Rabbin elbette çok güçlü ve merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Şüphe yok ki o (Vahiy), alemlerin Rabbinden indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. O vahiy, güvenilir (melek elçi) olan Ruhul Emin (Cibril) tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Uyarıcı elçilerden birisi olman için, vahyi kalbine indiren o dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Apaçık Arapça bir dille (indirmiş). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. O vahiy (emirler) daha önceki sahifelerde de vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. İsrail oğullarının âlimlerinin bu inen vahyi bilmeleri onlar için bir işaret olmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Biz o kitabı, yabancıların bazısına indirmiş olsaydık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Ve o yabancı kitabı onlara okumuş olsa idi, yine inananlardan olmazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. Biz o kitabı günahkârların kalbinden geçirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Onlar acıklı azabı görünceye kadar, o kitaba inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. Haberleri olmadığı bir anda, o acıklı azap onlara ansızın gelinceye kadar inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. "Bizim için o azap ertelenmeyecek mi?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Peki, onlar azabımızı acele olarak istemediler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Bakmaz mısın? Yıllar boyu onların yaşam ihtiyaçlarını biz sağladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. Sonra vaat edilen (ölüm) onlara geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 207. Ancak onlara verilen geçimliklerin hiçbirisi fayda sağlamayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 208. Biz hiçbir kasabayı, uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 209. O (kitap) öğüttür. Biz zulmedici değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 210. O kitabı asla şeytanlar indirmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 211. Onu indirmek doğruya karşı çıkmışlara (şeytanlara) yakışmadığı gibi, zaten güçleri de yetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 212. Şeytanlar, o vahyi dinlemekten uzaklaştırılmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 213. Ama sen Allah dan başka bir ilaha kulluk etme. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 214. Sen kendi yakın aşiretini uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 215. İnananlardan sana tabi olanları koruman altına al. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 216. Eğer sana isyan ederlerse, onlara "Kesinlikle ben sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 217. Güçlü ve merhametli olan (Rabbin)e güven. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 218. O Allah (namaz için) kalktığında seni görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 219. Secde edenler içinde seni farklı kılanda O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 220. Kesinlikle O, işiten ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 221. Şeytanların indiği kimseleri size haber vereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 222. Şeytanlar yalnızca günahkarca yalan uyduranlara inerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 223. Pek çoğu yalancı oldukları halde (dedikoduya) kulak verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 224. Şairlere de, azgınlar tabi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 225. Görmüyor musun? O şairler, şüphe yok ki hayal aleminde gezerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 226. Aynı zamanda onlar, yapmayacakları şeyleri söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 227. Ancak iman edip, Rablerinin emrettiği doğru işleri yapanlar, Allah’ı çokça ananlar ve haksızlığa uğradıktan sonra kendilerini savunanlar (yapamayacağı şeyleri söylemezler. ) Artık haksızlık yapanlar nasıl bir değişikliğe uğrayacaklarını öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster