إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ
İn neşe’ nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a’nakuhüm leha hadııyn
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنْ
eğer
نَشَأْ
dilesek
نُنَزِّلْ
indiririz
عَلَيْهِمْ
onların üzerine
مِنَ
-ten
السَّمَاءِ
gök-
ايَةً
bir mu’cize
فَظَلَّتْ
ve oluverir
أَعْنَاقُهُمْ
boyunları
لَهَا
ona
خَاضِعِينَ
eğilip kalmış

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Dileseydik gökten bir delîl indirirdik onlara, onun karşısında başlarını eğerlerdi, kalakalırlardı.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Eğer biz dileseydik, gökten onları zorla imana getirecek bir ayet ve alamet indirirdik de, onun karşısında hemen ona baş eğerler ve inanırlardı.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Biz dilesek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz de, ona boyunları eğilip kalır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Eğer dilesek semâdan üzerlerine bir mucize inzâl ederiz de, zorunlu olarak boyunları bükülüp, hükmü kabul ederler!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Dilersek onların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de boyunları ona eğilir kalır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Biz eğer dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (iman etmelerini gerektirecek bir delâlet) indiriveririz de ona boyunları eğile kalır (artık hiç biri isyan etmez).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Dilersek onlara gökten bir mucize indiririz de mecbur kalıp boyun eğerler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Biz dilesek onlara gokten bir mucize inidiririz de ona boyun egip kalirlar.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Biz isteseydik onlara gökten bir âyet (acık bir belge ya da mu’cize) indirirdik de onlar ona boyun eğip eğilirlerdi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona (toptan) boyun eğmek zorunda kalırlar (ama bunu istemedik).

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Biz dilesek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz de, ona boyunları eğilip kalır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Dilesek onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğip kalırlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Biz dilersek onların üzerlerine gökten bir âyet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilekalır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Eğer dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de karşısında boyunları eğik kalır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Biz dilesek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz de, ona boyunları eğilip kalır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Eğer dilersek biz onların tepesine gökden bir âyet indiriveririz de ona boyunları eğilekalır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Dilesek, onlara gökten bir mu`cize indiririz de boyunları ona eğilip kalanlar (olarak inanmaya mecbûr) olurlar.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Dilersek, onlara gökten bir ayet indiririz de ona boyunları eğik kalır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Biz istersek gökten onlara bir mucize (ayet) indiririz de, sonra onlar indirdiğimiz ayetler karşısında boyun bükmüş olarak çaresiz kalırlar.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Eğer dileseydik gökten onlara âyet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de (hükmü altına alırdı da) ona itaat ederlerdi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de ona boyunları eğilmiş kalıverirler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Eğer dileseydik, onlara gökten öyle bir alamet indirirdik ki, onun karşısında boyunları bükülür, hemen baş eğerlerdi.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Eğer dileseydik onlara semadan öyle bir belge indirirdik ki, onun karşısında (mecburen) boyun büker, baş eğerlerdi.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Eğer dileyecek olsak üzerlerine gökten bir âyet indiririz de artık ona boyunları eğili kalmış olurlar.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Biz dilersek onların üzerine gökten bir âyet (mucize) indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Eğer dileseydik; üzerlerine gökyüzünden bir mucize indirirdik de, (mecburen/zorla) eğilerek ona boyunları bükülür kalırdı!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Eğer dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de karşısında boyunları eğik kalır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Eğer dileseydik onlara gökten öyle bir mûcize indirirdik ki, onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Dilesek onların üzerine gökten bir mu’cize indiririz de boyunları ona eğilir (inanırlar).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Dilersek, üzerlerine gökten bir işaret indiririz de boyunları öne eğilip kalır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Eğer istersek gökten üzerlerine bir mucize indiririz de boyunları onun önünde perişanlıkla eğilip kalır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  If (such) were Our Will, We could send down to them from the sky a Sign, to which they would bend their necks in humility.