1. Tâ. Sîn. Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar apaçık Kitab’ın âyetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini tüketeceksin Resulüm! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz dilersek onların üzerine gökten bir âyet (mucize) indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlara Rahman’dan yeni bir öğüt geldiğinde mutlaka ondan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstelik yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında kendilerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler bitirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şüphesiz ki Rabbin Azîz’dir, engin merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hani Rabbin Musa’ya şöyle seslenmişti: "O zâlim kavme git!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Firavun’un kavmine. Hâlâ korkmayacaklar mı onlar?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dedi ki: "Ey Rabbim! Onların beni yalanlamalarından endişe duyuyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Benim göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için Harun’a da elçilik ver. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Onların bana isnat ettikleri bir suç da var. Beni öldürmelerinden korkarım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah buyurdu ki: "Hayır! İkiniz birlikte mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz, (olanları) işitiyoruz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Firavun’a gidin ve ona deyin ki: "Biz âlemlerin Rabbinin elçisiyiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun dedi ki: "Biz seni çocukken yanımıza alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Musa dedi ki: "Ben onu yaptım amma, o zaman câhillerdendim (sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım). " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Sizden korktuğum için de kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet verip, beni peygamber yaptı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Başıma kaktığın o nimet, İsrailoğullarını köle ettiğinden ötürüdür. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Firavun: "Âlemlerin Rabbi de nedir?" diye sordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Musa: "Kesin olarak inanacaksanız, bilin ki O; göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin Rabbidir. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Firavun etrafındakilere: "İşitiyor musunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Musa: "Sizin de Rabbiniz, önce geçmiş atalarınızın da Rabbidir. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Firavun: "Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz ki delidir. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Musa: "Eğer aklınızı kullanacaksanız, bilin ki O; doğunun da batının da, ikisinin arasında bulunanların da Rabbidir. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Firavun: "Benden başkasını ilâh edinirsen, andolsun ki seni zindanlık ederim. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Musa: "Sana apaçık bir şey getirmiş isem de mi?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun: "Eğer doğru söylüyorsan haydi getir onu!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunun üzerine Musa asasını attı. O ansızın bir yılan oluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Bir de elini çıkardı, bakanlara parıl parıl parlayan bir şey oluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Firavun çevresindeki ileri gelenlere dedi ki: "Doğrusu bu bilgin bir sihirbaz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Sizi sihiriyle memleketinizden çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dediler ki: "Onu ve kardeşini alıkoy ve şehirlere toplayıcılar gönder. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Böylece sihirbazlar belli bir günün sözleşilen vaktinde bir araya getirildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Halka: "Toplandınız mı?" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Sihirbazlar üstün gelirlerse biz de onlara uyarız. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun’a: "Biz galip gelirsek, bize ücret vardır değil mi?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Firavun: "Evet. . . O takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Musa onlara: "Ne atacaksanız atın!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar ve: "Firavun hakkı için biz üstün geleceğiz!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Bunun üzerine Musa da asasını attı. Onların uydurduklarını yutmaya başlayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Biz âlemlerin Rabbine iman ettik!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Musa ve Harun’un Rabbine. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Firavun) dedi ki: "Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Size sihiri öğreten büyüğünüz odur. Fakat siz göreceksiniz! Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar da dediler ki: "Zararı yok. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "İlk inananlar olduğumuz için Rabbimizin kusurlarımızı bağışlayacağını umarız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Musa’ya da vahyettik ki: "Kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz takip edileceksiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Firavun da derhal şehirlere toplayıcılar gönderdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "Doğrusu bunlar döküntü azınlıklardır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "(Böyle iken) bizi öfkelendiriyorlar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Biz ise tedbirli kimseleriz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Böylece biz onları bahçelerden ve pınar başlarından çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hazinelerden ve şerefli makamlardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Böylece onlara İsrâiloğullarını mirasçı yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Derken (Firavun ve askerleri) gün doğarken onların ardına düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İki topluluk karşı karşıya gelip birbirlerini gördükleri zaman Musa’nın ashabı: "İşte yakalandık!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Musa: "Hayır!. . . Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Biz de Musa’ya: "Âsânı denize vur!" diye vahyettik. Deniz hemen yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibi oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Arkalarından diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Musa’yı ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sonra ötekilerini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Muhakkak ki Rabbin Aziz’dir, engin merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Resulüm! Onlara İbrahim’in haberini de naklet! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Hani o, babasına ve kavmine: "Neye tapıyorsunuz?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Dediler ki: "Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Dedi ki: "Duâ ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Dediler ki: "Hayır, amma biz atalarımızın da böyle yaptıklarını gördük. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Dedi ki: "Nelere taptıklarınızı görüyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. "Hem siz hem de önceki atalarınız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. "İyi bilin ki, onlar benim düşmanımdır. Dostum ancak âlemlerin Rabbidir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. "Beni yaratan ve bana yol gösteren O’dur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. "Bana yediren, bana içiren O’dur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. "Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Beni öldürecek, sonra beni diriltecek O’dur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. "Hesap gününde kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni sâlihler zümresine kat. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. "Benden sonra geleceklerin beni hayırla anmalarını nasip eyle!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Beni Naîm cennetinin vârislerinden kıl!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Babamı da bağışla, çünkü o sapıklardandır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "İnsanların diriltileceği gün beni utandırma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. O gün ne mallar fayda verir ne de oğullar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Meğer ki Allah’a tamamen sâlim ve temiz bir kalp ile gelenler ola. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. O gün cennet takvâ sahiplerine yaklaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Cehennem de azgınlara gösterilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Onlara denilir ki: "Taptıklarınız hani nerede?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Allah’tan başka? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Onlar ve azgınlar tepetakla oraya atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İblis’in bütün askerleri de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Orada birbirleriyle çekişerek derler ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. "Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. "Çünkü biz sizi âlemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. "Bizi ancak günahkârlar saptırdı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Şimdi artık bizim şefaatçilerimiz yoktur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. "Sıcak bir dostumuz da yoktur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. "Ah keşke (dünyaya) bir kere daha dönebilsek de inananlardan olsak!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Rabbin ise şüphesiz ki Azîz’dir, engin merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Nuh kavmi de peygamberleri yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Kardeşleri Nuh onlara: "Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. "Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. "Allah’tan korkun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbine âittir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. "Öyle ise Allah’tan korkun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Şöyle cevap verdiler: "Sana hep düşük bayağı kimseler tâbi olmakta iken biz sana hiç iman eder miyiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Nuh da dedi ki: "Onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. "Onların hesabı ancak Rabbime âittir, düşünsenize!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. "Ve ben müminleri kovacak da değilim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. "Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Dediler ki: "Ey Nuh! Eğer bu işten vazgeçmezsen, iyi bil ki taşa tutulanlardan olacaksın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Dedi ki: "Ey Rabbim! Doğrusu kavmim beni yalanladı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. "Benimle onların arasında sen hüküm ver! Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri, dolu bir gemi içinde kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Rabbin şüphesiz ki Azîz’dir, engin merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Âd kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: "Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. "Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. "Sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım âlemlerin Rabbine âittir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. "Siz her yüksek yere koca bir bina kurup, eğlenir durur musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. "Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. "Yakaladığınız zaman zorbalar gibi mi yakalarsınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. "Allah’tan korkun ve bana itaat edin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. "Bildiğiniz şeyleri size bol bol veren Allah’tan korkun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. "Size davarlar, oğullar ihsan etti. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. "Bahçeler ve çeşmeler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. "Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Dediler ki: "Sen bize öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bizce birdir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. "Bu, öncekilerin âdetinden başka bir şey değildir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. "Biz azaba uğratılacak da değiliz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Böylece onu yalanladılar. Biz de kendilerini helâk ettik. Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Rabbin şüphesiz ki Azîz’dir, engin merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Semud kavmi de peygamberleri yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Hani kardeşleri Sâlih onlara şöyle demişti: "Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. "Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. "Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. "Sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım âlemlerin Rabbine âittir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. "Siz burada böyle güven içinde bırakılacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. "Bahçelerde, pınar başlarında. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. "Ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. "Dağlarda ustalıkla kâşâneler oyar mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. "Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. "Haddi aşan beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Onlar ki yeryüzünde bozgunculuk yaparlar da ıslah etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Dediler ki: "Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. "Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru sözlü isen bize bir âyet (mucize) getir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Sâlih dedi ki: "İşte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı belirli bir gün onun, belirli bir gün de sizindir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. "Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Onlar ise ayaklarını keserek onu öldürdüler, fakat pişman da oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Bunun üzerine azap onları yakaladı. Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Rabbin şüphesiz ki Azîz’dir, engin merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Lut kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: "Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. "Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. "Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. "Sizden buna karşılık bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım âlemlerin Rabbine âittir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Âlemlerin (insanların) içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Ve Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır! Doğrusu siz sınırı aşmış bir kavimsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Şöyle dediler: "Ey Lut! Eğer söylediklerinden vazgeçmezsen, iyi bil ki sürülenlerden olacaksın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Dedi ki: "Doğrusu ben sizin bu yaptığınıza buğzedenlerdenim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. "Rabbim! Beni ve âilemi, bunların yapageldikleri kötülüklerden kurtar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Bunun üzerine biz de onu ve bütün âilesini kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Sadece bir kocakarı geride kalanlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Sonra diğerlerini hep helâk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Üzerlerine öyle bir yağmur indirdik ki! Ne kötü idi azapla korkutulanların yağmuru! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Rabbin şüphesiz ki Azîz’dir, engin merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Eyke halkı da gönderilen peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. "Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. "Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. "Sizden buna karşılık bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım âlemlerin Rabbine âittir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. "Ölçüyü tam yapın, eksiltenlerden olmayın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. "Doğru terazi ile tartın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. "İnsanların hakkını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. "Sizi ve daha önceki nesilleri yaratandan korkun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Dediler ki: "Olsa olsa sen büyülenmiş birisin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. "Bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsin. Biz seni ancak yalancılardan sayıyoruz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. "Şayet doğru sözlülerden isen, o halde üzerimize gökten parçalar düşür. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. Şuayb: "Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Amma onu yalanladılar. Bunun üzerine kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekte o gün, azabı büyük bir gün idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Doğrusu bunda öğüt ve ibret vardır, amma onların çoğu iman etmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Rabbin şüphesiz ki Azîz’dir, engin merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Muhakkak ki o (Kur’an), âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. Onu Ruh’ulemin (Cebrail) indirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Senin kalbine indirmiştir ki, uyarıcılardan olasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Apaçık Arap diliyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. O daha öncekilerin kitaplarında da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. İsrâiloğullarının bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Bunu onlara o okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. İşte böylece onu o günahkârların kalplerine soktuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Onlar o acıklı azabı görünceye kadar ona inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. Azap onlara öyle ansızın gelir ki, onlar hiç farkında olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. O zaman: "Acaba bize mühlet verilir mi?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Gördün mü? Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. Sonra da kendilerine vaad olunan şey (başlarına) gelse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 207. Faydalandırıldıkları nimetler onlara hiçbir fayda sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 208. Biz hiçbir memleket halkını, uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 209. Öğüt vermek üzere. Biz zâlim değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 210. Onu şeytanlar indirmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 211. Bu, onlara yaraşmaz ve güç de yetiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 212. Şüphesiz ki onlar işitmekten uzak tutulmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 213. O halde sakın Allah ile beraber başka bir ilâh edinip yalvarma. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 214. Önce yakın akrabalarını uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 215. Sana uyan müminlere kanadını indir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 216. Şayet sana karşı gelirlerse de ki: "Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 217. Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve müminlere çok merhametli olan Allah’a tevekkül et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 218. O ki, (gece namaza) kalktığında seni görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 219. Secde edenler arasında bulunduğunda O seni görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 220. Çünkü O işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 221. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 222. Onlar her günahkâr yalancıya inerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 223. Bunlar şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 224. Şâirlere de azgınlar uyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 225. Görmez misin? Onlar her vâdide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 226. Ve onlar gerçekte yapmadıklarını söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 227. Ancak iman edip sâlih ameller işleyenler, Allah’ı çok çok zikredenler ve zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafaa edenler müstesnâdır. Zulmedenler nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını, hangi deliğe tıkılacaklarını yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster