وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ
Ve ezlefna semmel aharın
Kelime
Anlamı
Kökü
وَأَزْلَفْنَا
ve yaklaştırdık
ثَمَّ
buraya
الْاخَرِينَ
ötekileri

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Öbürlerini buraya yaklaştırdık.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Firavun ve ordularını da, bu açılan yola sokarak, İsrailoğullarına yaklaştırdık.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ötekilerini de oraya yaklaştırdık.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Diğerlerini de (takip edenleri) oraya yaklaştırdık.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ötekileri buraya yaklaştırdık.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ötekileri de buraya yaklaştırdık.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ötekileri, (Firavuncuları) da buraya yanaştırdık.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ötekileri, Firavun’un ordusunu da oraya yaklaştırdık.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Iste oraya, geridekileri de yaklastirdik.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ötekilerini de oraya yaklaştırdık.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (63-64) O sırada Musa`ya: “Değneğinle denize vur” diye vahyettik. Bunun üzerine (deniz) hemen yarıldı ve her parçası koca bir dağ gibi oldu. Ötekileri de oraya yaklaştırdık (onlar da yarılan denize girdiler).

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Ötekileri de oraya yaklaştırdık.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Ötekilerini de oraya yaklaştırdık.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Sonra, diğerlerini yaklaştırdık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ötekilerini de buraya yanaştırıvermiştik.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Arkadan gelenleri oraya yaklaştırdık.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ötekileri de buraya yaklaştırdık.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ötekilerini de oraya yaklaştırdık.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Ötekileri de buraya yanaşdırdık.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ötekileri (Fir`avun ve askerlerini) de buraya yaklaştırdık.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Sonra diğerlerini oraya yaklaştırdık.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Diğerlerinin arkasına, onları (Firavunun ordusunu) yaklaştırdık.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve diğerlerini (de) oraya yaklaştırdık.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ötekileri de buraya yaklaştırdık.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve kovalayanları (da) oraya yaklaştırdık.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ötekileri de oraya yaklaştırdık.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ötekilerini de buraya yaklaştırmıştık.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Arkalarından diğerlerini de oraya yaklaştırdık.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ve diğerlerini de buraya yaklaştırdık.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Arkadan gelenleri oraya yaklaştırdık.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (64-66) Ötekileri (Firavun’un ordusunu da) oraya yaklaştırdık. Mûsâ’yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ötekileri de buraya yaklaştırdık (Mûsâ ve adamlarının ardından, düşmanları da bu denizde açılan yollara girdiler).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Oraya ötekilerini de yaklaştırdık.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ötekileri de buraya yaklaştırdık.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ötekileri de oraya yaklaştırdık.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And We made the other party approach thither.