1. Ta-Sin-Mim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar Kitab`ın açık ve açıklayıcı olan ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Mü`min olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer dileseydik onlara semadan öyle bir belge indirirdik ki, onun karşısında (mecburen) boyun büker, baş eğerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ama onlara Rahman`ın katından yeni bir hatırlatıcı mesaj gelse, kesinlikle ondan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kaldı ki, işte onlar (bunu) da yalanladılar. Buna rağmen, alay edip durdukları haberler yine de karşılarına çıkarılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Peki, şimdi onlar yeryüzüne bakıp da orada her çiftin iyi ve yararlı olanını bitirdiğimizi hiç mi görmezler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Elbet bunda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hani Rabbin Musa`ya: "Zâlimler topluluğuna git!" diye nida etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Firavun`un kavmine!.. (Ve sor onlara): Hala Bana karşı sorumlu davranmayacaklar mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Musa): "Rabbim!" dedi, "Onların beni yalanlamasından endişe ediyorum! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bundan dolayı göğsüm daralacak, dilim dolaşacaktır: işte bu yüzden Harun`a (da) elçilik ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Üstelik ortada onların lehine benim aleyhime olan bir suçlama da var; bundan dolayı onların beni öldürmelerinden çekiniyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Allah) buyurdu ki: `Aslâ! (Sana bir şey yapamazlar.) Şimdi (ikiniz de)mu`cizelerimizle gidin; muhakkak ki biz (ben Azîmüşşân), (aranızda olacak şeyleri)dinleyiciler olarak sizinle berâberiz!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Haydi artık, siz ikiniz Firavun`a gidiniz ve deyiniz ki: "Biz alemlerin Rabbinin mesajını taşıyoruz: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İsrailoğullarını bırak, bizimle gelsinler!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Firavun) dedi ki: "Seni daha çocukken aramıza alıp yerleştirmedik mi? Ve ömrünün uzun yıllarını aramızda geçirmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ama en sonunda sen yine yapacağını yaptın ve nankörlerden biri olup çıktın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Evet o işi ben yaptım" dedi, "çünkü o sırada kendimi kaybetmiştim; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ardından da, sizden korktuğum için yanınızdan kaçtım. Daha sonra Rabbim bana doğru düşünme yeteneği bahşetti ve beni elçiler arasına kattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve şu başıma kaktığın iyilik, İsrailoğullarını köleleştirmenin bir sonucuydu, (öyle değil mi)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Firavun: "Alemlerin Rabbi de neyin nesiymiş?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Musa): "Eğer gerçeğe boyun eğeceksen, (bil ki) O göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her şeyin Rabbidir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Firavun) çevresindekilere yönelerek "Ne diyor, duydunuz mu?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Musa) dedi ki: "O sizin de, sizin önden giden atalarınızın da Rabbidir" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Firavun) dedi ki: "Size gönderil(diğini iddia ed)en elçiniz gerçekten de delinin tekiymiş." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Musa) dedi ki: "Eğer kafanızı çalıştırırsanız anlayabilirsiniz ki O, doğunun, batının ve bu ikisi arasında kalan her varlığın Rabbidir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Firavun) dedi ki: "Eğer sen benden başka bir ilahta ısrar edersen, seni kesinlikle mahpuslar arasına katarım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Musa) dedi ki: "Sana, (hakikati) bütün açıklığıyla ortaya koyan bir şeyle gelmiş olsam da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Firavun) dedi ki: "Eğer doğru sözlü biriysen, haydi o zaman çıkar ortaya onu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunun üzerine asasını bıraktı; fakat o da ne, bu besbelli ki kocaman bir yılan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve elini çıkardı, fakat o da ne, bu bakanların (gözünü kamaştıran) bir beyazlık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Firavun) etrafındaki gözde danışmanlara "Anlaşıldı" dedi, "bunun hayli bilgili bir büyücü olduğu kesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Büyüsüyle sizi kendi ülkenizden çıkarıp atmak istiyor; şu halde sizler ne önerirsiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Danışmanlar) dediler ki: "Onu ve kardeşini alıkoy; bir yandan da bütün kentlere (büyücü) toplamaları için haber sal; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ne kadar büyücü-bilgin varsa, hepsini toplayıp sana getirsinler!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve böylece büyücüler, belirli bir günün, belirli bir saatinde bir araya geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve halka şöyle denildi: "Siz de toplanacaksınız değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Beklentimiz gerçekleşsin diye bizler herhalde sihirbazlardan yana olacağız; yeter ki galip gelen onlar olsunlar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve nihayet büyücüler gelerek Firavun`a dediler ki: "Şayet biz galip gelecek olursak, bunun bize kazandıracağı büyük bir ödül olmalı, değil mi ama?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Firavun) "Kesinlikle" dedi, "üstelik siz (protokolde) maiyyetimiz arasındaki yerinizi de alacaksınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Musa onlara dedi ki: "Elinizden gelen ne varsa onu ortaya koyun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bunun üzerine (onlar) iplerini ve değneklerini attılar ve (böbürlenerek:)`Fir`avun’un şerefi üzerine yemîn ederiz ki, muhakkak galib olanlar elbette ancak biziz!` dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Derken, Musa asasını bıraktı. Fakat o da ne! O onların gözbağcılıklarını bir bir silip süpürmesin mi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonunda büyücüler hep birden yere kapanarak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. şöyle dediler: "İman ettik alemlerin Rabbine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbine Musa ve Harun`un!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Firavun) dedi ki: "Demek siz ben izin vermeden ona inandınız, öyle mi? Anlaşıldı ki o size büyüyü öğreten üstadınızdır; fakat pek yakında gününüzü göreceksiniz: dönekliğinizden dolayı ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka keseceğim ve topunuzu asacağım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (İman eden sihirbazlar) "Ziyanı yok" dediler, "Nasıl olsa biz Rabbimize döneceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şu kesin ki biz mü`minlerin öncülerindeniz, bundan dolayı Rabbimizin bizi bağışlamasını umarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sonunda Musa`ya "Kullarımı geceleyin yola çıkar; şunu da iyi bilin ki siz mutlaka takip edileceksiniz" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Derken, Firavun bütün kentlere (asker) toplayıcı görevliler yolladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (ve şöyle dedi): "Şu kesin ki onlar (donanımsız) başıbozuk bir azınlık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Buna rağmen onlar bize karşı hınçla dolular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz ise şüphesiz ihtiyatlı bir topluluğuz` (dedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte bu tür bir (gurura kapıldıkları) için onları has bahçelerinden ve pınar başlarından çekip çıkardık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. servetlerinden, eyvan ve çardaklarından... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Her şey işte böyle olup bitti. Sonuçta Biz İsrailoğullarını, onlardan geriye kalanlara mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Derken gündoğumunda onların ardına düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İki topluluk birbirlerinin görüş alanına girince, Musa`nın ashabı dedi ki: "Tamam, işte enselendik!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (Musa) "Hayır, asla!" dedi, "çünkü Rabbim benimledir, elbet bir çıkış yolu gösterecektir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Bunun üzerine Musa`ya "Asanla denize vur!" diye vahyettik. Ardından deniz infilak edip ikiye ayrıldı; öyle ki, yolun her (iki) yanından sular ulu dağlar gibi yükselmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Nihayet Musa ve beraberindekilerin tümünü kurtardık Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ve ötekileri suya gark ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Elbet bu (Musa kıssası)nda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlara İbrahim`in haberini de aktar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Hani bir zamanlar o, babasını ve kavmini "Neye kulluk ediyorsunuz? Diye sor(gula)dı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlar da "Putlara kulluk ediyoruz; dahası, onlara adanmış kimseler olarak kalacağız!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (İbrahim) "Yalvarıp yakardığınızda sizi duyuyorlar mı bari?" dedi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "ya da, size bir yararları veya zararları dokunuyor (mu)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. "Hayır ama..." dediler, "Biz, atalarımızı da böyle yapıyor bulduk!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. (İbrahim) "Ne yani" dedi, "taptığınız şeylerin ne olduğuna (bir kez olsun) dönüp bakmadınız mı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (yani) hem siz, hem de önden giden atalarınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. İşte artık (ilan ediyorum) ki, benim için onlar birer düşmandır. Başka değil, sadece alemlerin Rabbi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ki O`dur beni yaratan, bana doğru yolu gösterecek olan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ki O benim açlık ve susuzluğumu giderendir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. ve hasta düştüğümde şifa veren de yine O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hesap Günü`nde beni, hatalarımı bağışlayacağını umduğum (tek) zat da O`dur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Rabbim! Bana doğru bir muhakeme yeteneği bahşet ve beni iyilerin arasına kat! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ve beni dillerde doğruluk timsali olarak anılan biri yap Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Ve beni ölümsüz nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Babamı da bağışla! Çünkü o oldum olası yolunu şaşıranlardan biri olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ve beni herkesin diriltilip kaldırılacağı o gün mahcup eyleme!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. O gün ne malın mülkün bir yararı olur ne de evladın; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. ancak selim bir kalple Allah`ın huzuruna çıkanlar müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Zira (o gün), cennet sorumlu ve bilinçli davrananlara yaklaştırılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Cehennemse sorumsuz ve bilinçsizce davrananlar için kışkırtılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Ve onlara sorulacaktır: "Nereye kayboldular tapınıp durduğunuz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. o Allah`tan gayrı (varlıklar)? Size, hadi onu da geçtik, kendilerine olsun bir yardımları dokunacak mı bari? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Neticede hem onlar, hem de sorumsuz ve bilinçsizce onlara (umut bağlayanlar) cehennemde üst üste istif edilecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İblis`in bütün askerleri de... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar orada birbirleriyle atışırken şöyle derler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. "Hayret vallahi! Her ne kadar, apaçık bir sapıklığın ortasına düşen biz isek de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. o zaman sizi alemlerin Rabbiyle bir tutuyorduk; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. ne ki bizi saptıran, yalnızca günahı hayat tarzı haline getiren şu kimselerdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. gel gör ki, şimdi bize arka çıkan ne bir kimse var Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. ne de yürekten bir dost. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Keşke bizim için bir kez daha dönüş olsaydı da, biz de inananlardan biri olsaydık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Elbet bu (kıssada) da alınacak bir ders mutlaka vardır, fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ne ki senin rabbin, sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Nuh kavmi (de) peygamberlerini yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Hani bir zamanlar soydaşları Nuh onlara şöyle demişti: "Hala sorumlu davranmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Hem bakın, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. şu halde, Allah`a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Ben bu (davet) karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Benim ecrimi takdir etmek, sadece alemlerin Rabbine düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Haydi artık Allah`a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Dediler ki: "Ne yani, toplumun en düşüklerinin sana tabi olduğunu bile bile sana inanalım mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. (Nuh): "Onların öteden beri ne yapıp ettiklerine dair benim bir bilgim yok; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onlar hakkında yargıda bulunmak bana değil, sadece Rabbime düşer: keşke bu kadarını olsun fark etseydiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Üstelik ben inananları yanımda kovacak değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Çünkü ben, (hakkı) tüm açıklığıyla (ortaya koyan) bir uyarıcıdan başkası değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. "Ey Nuh!" dediler, "Eğer buna bir son vermezsen, taşlana(rak susturula)caksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. "Rabbim!" dedi, "İşte, sonunda kavmim beni yalanlamış bulunuyor; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. artık benimle onlar arasında kesin bir hüküm ver ve hem beni, hem de benimle birlikte olan mü`minleri kurtar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Derken, onu ve beraberindekileri yükünü almış olan o gemiyle kurtardık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. ve geride kalanları boğulmaya terk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Elbet bu (Nuh kıssası)nda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ad kavmi (de) elçilerini yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Hani bir zamanlar onlara da soydaşları Hud şöyle demişti: "Hala sorumlu davranmayacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Hem bakın, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Şu halde, Allah`a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Ben bu (davet) karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmiyorum, benim ecrimi takdir etmek sadece alemlerin Rabbine düşer." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. "Siz, abesle iştigal ederek her bir tepede yüksek bir anıt, bir yapı mı inşa ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. “Ebedî kalacağınız ümidiyle saraylar mı edineceksiniz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Elinize her (fırsat) geçirdiğinizde, hukuka tecavüz edip zorbalık (mı) yapacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Haydı, artık Allah`a karşı sorumlu davranın ve bana uyun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Aklınıza gelebilecek her tür (nimeti) size lutfeden Zat`a karşı saygılı olun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Size sürüler ve çocuklar lutfeden; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. dahası, bağlar-bahçeler ve pınarlar (lutfeden Zat`a)... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Bakın, ben korkunç bir günün sizin üzerinize çöreklenecek azabından endişe ediyorum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Onlar "Sen" dediler, "bize öğüt versen de öğüt vermesen de, bizim için fark eden bir şey olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. (Zira) bu, önden giden (atalarımızın) ahlak sisteminden başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Dolayısıyla, bu yüzden bizim azaba uğratılmamız da mümkün değildir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Neticede, onu işte böyle yalanladılar; bunun üzerine Biz de onları helak ettik. Elbet bu (Hud kıssası)nda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Ne ki senin Rabbin, sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Semut (da) elçilerini yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Hani bir zamanlar onlara da soydaşları Salih şöyle demişti: "Hala sorumlu davranmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Hem bakın, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Şu halde Allah`a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Ben bu (davet) karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmiyorum; benim ecrimi takdir etmek sadece alemlerin Rabbine düşer." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. "İçinde bulunduğunuz şu konumda böylece bırakılacağınıza dair güvenceniz mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Envai çeşit bahçeler içinde ve pınar başlarında... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Ekinler ve iç geçirtecek kadar zarif, olgun ve dolgun hurma salkımlarının sarktığı hurmalıklarda... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Bir de kalkmış, dağlarda yonttuğumuz görkemli evlerden dolayı şımarıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Ama artık Allah`a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Haddi aşanların isteklerine uymayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Böyleleri düzeni sağlamadıkları gibi, yeryüzünde fesat çıkarmaktan da geri durmazlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Onlar dediler ki: "Sen, büyülenmiş birinden başkası değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Sen de sadece bizim gibi beşer türüne mensupsun; eğer sözünün arkasında duruyorsan, haydi bir delil getir de (görelim)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. "(İstediğiniz delil), işte şu (sahipsiz) dişi devedir!" dedi, "Su içme hakkı (belli bir gün) ona, belli bir gün de size aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Sakın ola ona bir kötülük yapayım demeyin! Bu takdirde sizi korkunç bir günün azabı yakalar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Buna rağmen onlar, onu işkence yaparak vahşice katlettiler; fakat sonunda pişman oldular; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. çünkü onları malum azap kıskıvrak yakalamıştı. Elbet bu (Salih kıssası)nda da, alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanları çoğu yine de inanmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Ne ki senin Rabbin, sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Lut kavmi (de) elçilerini yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Hani bir zamanlar, onlara kardeşleri Lut şöyle demişti: "Hala sorumlu davranmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Hem bakın, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Şu halde Allah`a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Ben bu (davet) karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmiyorum; benim ecrimi takdir etmek sadece alemlerin Rabbine düşer." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. "İnsanların içerisinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Bu şekilde, Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bir yana bırakıyorsunuz? Yoo, siz basbayağı sınırları çiğneyen bir toplumsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. "Eğer buna bir son vermezsen Ey Lut" dediler, "kesinlikle sürgün edilmiş biri olup çıkacaksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. (Lut): "Bilin ki ben, bu yaptığınızdan dolayı sizi nefretle kınıyorum!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. (Allah`a yönelerek): "Rabbim!" (dedi), "Beni ve ailemi bunların yaptıkların(ın belasın)dan kurtar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Sonuçta, Biz de onu ve ailesini tamamını kurtardık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. ancak bir kocakarı dökülenler arasında yer aldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Ardından ötekileri yerle bir ettik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. sonunda (bela) sağanağını üzerlerine boca ettik: gör ki, uyarılan (fakat uslanmayan) kimselerin maruz kaldığı sağanak ne berbattır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Elbet bu (Lut kıssası)nda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Ne ki senin rabbin, sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Ormanlık vadinin halkı (da) elçilerini yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Hani bir zamanlar, Şuayp şöyle demişti: "Hala sorumlu davranmayacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Hem bakın, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Şu halde Allah`a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Ben bu (davet) karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmiyorum; benim ecrimi takdir etmek sadece alemlerin Rabbine düşer." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. (Ölçüp biçerken) ölçüyü tam tutun, hak yiyenlerden olmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Ve doğruluktan şaşmayan bir teraziyle tartın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. İnsanları hakları olan şeylerden mahrum bırakmayın ve kötülüğü yaygınlaştırarak yeryüzünde ahlaki çürümeye meydan vermeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. `Sizi ve daha önceki nesilleri yaratan Allah`tan korkun.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Onlar dediler ki: "Sen büyülenmiş birinden başkası değilsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. `Sen de ancak bizim gibi bir insansın; ve (biz) seni gerçekten yalancılardan sanıyoruz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Fakat sen, eğer sözünün arkasındaysan haydi göğü paramparça başımıza indir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. (Şuayb) dedi ki: "Rabbim yapıp ettiğiniz her şeyi çok iyi biliyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Neticede, onu işte böyle yalanladılar; bunun üzerine onları Gölge Günü`nün azabı yakalayıverdi; gerçekten de o pek korkunç bir günün azabıydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Elbet bu (Şuayb kıssası)nda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Şüphe yok ki bu (mesaj) elbet alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. o Güvenilir Ruh ile birlikte geldi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. senin kalbine; ki (onunla) uyaran kimselerden biri olasın diye; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. açık bir Arapça ile... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. Yine kuşku yok ki bu (mesaj), öncekilerin hikmet yüklü sayfalarında da yer almakta. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. İsrailoğullarına mensup alimlerin bunu bilmeleri onlar için delil olarak yeterli değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Ve eğer Biz onu yabancı birine indirseydik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. o da o (mesajı) kendilerine okusaydı, yine de ona inanmazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. İşte Biz vahyin, günaha batmışların kalplerinde (etki etmeden) geçip gitmesini böyle sağlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Can yakıcı bir azabı görünceye kadar bu (vahye) iman etmeyecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. nihayet bu azap kendileri farkında değilken ansızın onları bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. Bunun üzerine onlar "Bize (ilave) bir süre daha tanınamaz mı?" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Ne! Şimdi onlar azabımızın hemen gelmesini mi istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Düşünsene bir: onlara yıllarca safa sürmeleri için fırsat versek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. sonra vaad edilen azap başlarına gelse; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 207. safa sürerek kaçırdıkları bu fırsatın kendilerine bir yararı dokunabilir mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 208. Dahası, Biz bir ülkeyi helak etmeden önce illa ki uyarıp Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 209. hatırlatmışızdır; zira Biz, asla zulmeden biri değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 210. Hem bu (vahyi) asla şeytanlar indirmiş değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 211. Zira bu hem onların ağzının işi değildir, hem de buna güçleri yetmez: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 212. çünkü onlar (vahyi) işitmekten bile kesinlikle men edilmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 213. Şu halde, Allah`la beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma! Bu takdirde azaba uğrayanlardan olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 214. Artık sana en yakın olan aşiretini uyar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 215. ve seni izleyen mü`minlere kol kanat ger. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 216. Eğer yakın akrabaların sana karşı gelirlerse, onlara “Yaptıklarınızdan uzağım” de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 217. ve merhameti bol olan O yüceler yücesine güven! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 218. Ki O kıyam ettiğin vakit seni görmektedir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 219. Allah`a teslim olanlar arasındaki tasarruflarını da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 220. Çünkü O, evet yalnız O`dur her şeyi işiten, her şeyi bilen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 221. O şeytanların kimlere indiğini size haber vereyim mi: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 222. Onlar kendini aldatmayı alışkanlık haline getiren her günahkara inerler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 223. (yalana) kulak kabartırlar ve onların çoğu (başkalarına da) yalan söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 224. Ve (Şamanlığa soyunan) şairler... Onları, batıl inanç peşindeki cahil ve bilinçsizler izlerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 225. Görmez misin ki onlar, (hayat ve his alemindeki) her vadide şaşkın ve amaçsız gezinirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 226. ve onlar yapmadıklarını söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 227. Ne var ki, iman eden ve salih amel işleyen, Allah`ı sürekli hatırda (ve hatırlı) tutan, zulme uğradıktan sonra haklarını savunanlar onlara dahil değildirler. Nihayet zulme gömülenler, nasıl bir devrimle devrileceklerini günü gelince öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster