فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
Fe etbeuhüm müşrikıyn
Kelime
Anlamı
Kökü
فَأَتْبَعُوهُمْ
onların ardına düştüler
مُشْرِقِينَ
güneş doğarken

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Firavun’a uyanlar, gün doğunca İsrâiloğullarının artlarına düştüler.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Firavun ve orduları gün doğarken, İsrailoğullarının arkalarına düştüler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Derken (Firavun ve adamları) gün doğumunda onların ardına düştüler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Firavun ve ordusu) güneş doğarken onları izlediler.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  (Firavun ve adamları) güneş doğarken onların arkalarına düştüler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Nİhayet güneş doğarken (Firavun ordusu), İsraîloğullarının arkalarına düştüler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (57-60) Bunun üzerine Firavun`un adamlarını bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Böylece onlara İsrâiloğulları`nı mirasçı kıldık. Ancak Firavun`un adamları, güneş doğarken İsrâiloğulları`nın ardına düştüler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Firavun ve adamlari gunes uzerlerine dogarken onlarin ardina dustuler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Fir’avn ve adamları onları takibe koyuldular.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Firavun ve adamları) gün doğarken (Musa ve ashabını yakalamak için) onları takibe koyuldular.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Derken (Firavun ve adamları) gün doğumunda onların ardına düştüler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onları doğuya doğru izlediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Derken (Firavun ve adamları) güneş doğmuştu ki, onların ardına düştüler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Firavun ile soydaşları gün doğar doğmaz İsrailoğullarının ardına düştüler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Derken gün doğumunda onların ardına düştüler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Derken (Fir’avncular) güneş doğarken onların arkalarına düşdüler.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Derken, (Fir`avun ve askerleri) gündoğumuna ulaşan kimseler iken (erkenden)onların peşine düştüler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Güneş üzerlerine doğarken onları izlediler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Sonra güneş doğarken İsrail oğullarının peşine düştüler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Böylece doğuya doğru (Kızıldeniz’e doğru), onların peşine düştüler.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve sonunda (Mısırlılar) gün doğarken onlara yetiştiler;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Derken gündoğumunda onların ardına düştüler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Derken (Fir’avun ile kuvvetleri) güneş parlamaya başlamış iken onların (İsrailoğullarının) arkalarına düştüler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Derken (Firavun ve askerleri) gün doğarken onların ardına düştüler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  (Firavun ve orduları) Güneş doğarken , onların ardına düştüler.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Firavun ile soydaşları gün doğar doğmaz İsrailoğullarının ardına düştüler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (Takip kıssasına dönelim) Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun’un ordusu onları takibe koyuldu.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Fir’avn ve adamları), güneş doğarken onların ardına düştüler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Güneşin doğuşuyla birlikte onların peşine düştüler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Firavun ve adamları, gün doğarken onları izlemeye başladılar.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  So they pursued them at sunrise.