1. Ta. Sin. Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar apaçık Kitab’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Mü’min olmuyorlar diye neredeyse kendini kahredeceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dilersek onların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de boyunları ona eğilir kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rahman’dan onlara ne zaman yeni bir uyarı gelse mutlaka ondan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar yalanladılar; (ancak) alaya aldıkları şeyin haberleri kendilerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzüne bakmadılar mı ki, orada her güzel çiftten nice bitkiler bitirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ancak onların çoğu iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şüphesiz senin Rabbin güçlüdür (azizdir), merhamet sahibidir (rahimdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Zalimler topluluğuna git. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Firavun’un kavmine. (Hâlâ) sakınmıyorlar mı?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Rabbim! Doğrusu onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ayrıca göğsüm daralıyor ve dilim açılmıyor. Bundan dolayı Harun’a (da Cebrail’i) gönder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Üstelik onların benim aleyhimde bir suç (davaları) var. Dolayısıyla beni öldürmelerinden korkuyorum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Hayır. İkiniz de ayetlerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraber dinlemekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İsariloğullarını bizimle beraber göndermen için (geldik).’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Biz seni daha küçük çocukken içimizde yetiştirmedik mi? Ömrünün nice yıllarını bizim aramızda geçirmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonuçta o yaptığın işi de yaptın. Sen nankörlerdensin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Onu daha bilgisizlerden olduğum zaman yaptım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sizden korkunca da aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet verdi ve beni peygamberlerden kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Başıma kaktığın o nimet ise İsariloğullarını kendine köle edinmenden dolayıdır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’Alemlerin Rabbi de nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçeği kesin bir şekilde bilebilecek kimselerseniz!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ’Duymuyor musunuz?’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Size gönderilmiş olan elçiniz mutlaka delidir’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Doğunun, batının ve bu ikisi arasında kalan her yerin ve herşeyin Rabbidir O. Eğer aklınızı kullanırsanız, bu gerçeği kavrayabilirsiniz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Andolsun eğer benden başka ilâh edinirsen seni mutlaka zindana atılanlardan eyleyeceğim’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Sana apaçık bir şey getirirsem de mi?’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ’Eğer doğru söyleyenlerdensen getir onu’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunun üzerine (Musa) asasını attı ve bir anda apaçık bir yılan oluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ardından elini çıkardı. O da bakanlara bembeyaz görünüverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ’Bu, kesinlikle bilge bir sihirbaz’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna göre ne buyurursunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’Onu ve kardeşini şimdilik beklet. Sonra şehirlere toplayıcılar gönder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bütün bilgin büyücüleri sana getirsinler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Böylece büyücüler belli bir günün belirlenen bir vaktinde biraraya getirildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ’Siz de toplanıyor musunuz?’ denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ’Umarız ki, üstün gelenler onlar olurlarsa büyücülere uyarız.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ’Eğer üstün çıkan biz olursak bize elbette bir mükâfat olacak değil mi?’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ’Evet. Hem o zaman siz benim yakınıma alınanlardan olacaksınız’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ’Ne atacaksanız atın’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ’Firavun’un büyüklüğü adına mutlaka biz üstün geleceğiz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Musa da asasını attı. Birden onun, onların uyduruverdikleri şeyleri yuttuğunu gördüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bunu gören sihirbazlar, yere kapandılar Musa önünde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ’Alemlerin Rabbine iman ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Musa ve Harun’un Rabbine.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ’Ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? O size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. Yakında muhakkak bileceksiniz. Sizin ellerinizi ve bacaklarınızı çaprazlama kesecek sonra hepinizi asacağım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ’Hiç zararı yok. Biz muhakkak Rabbimize döneceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Mü’minlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bizim hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ’Kullarımı geceleyin yürüt. Şüphesiz siz takib edileceksiniz’ diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. ’Bunlar azlık bir kitledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ve onlar bizi kızdırmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz ise şüphesiz ihtiyatlı bir topluluğuz’ (dedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Böylece onları bahçelerden ve pınarlardan çıkardık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hazinelerden ve üstün makamdan da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte böyle. Bunlara İsariloğullarını mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Firavun ve adamları) güneş doğarken onların arkalarına düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. ’İşte yakalandık’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. ’Hayır. Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. O bana yol gösterecektir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ’Asanla denize vur’ diye vahyettik. (Vurunca deniz) yarıldı ve her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ötekileri buraya yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Musa’yı ve beraberinde olanların tümünü kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sonra ötekileri (suda) boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlara İbrahim’in haberini de oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. ’Siz neye tapıyorsunuz?’ demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. ’Putlara tapıyoruz. Onlar için ibadet edip duruyoruz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. ’Dua ettiğiniz zaman duyuyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Yahut size fayda veya zarar veriyorlar mı?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. ’Hayır. Ama atalarımızın böyle yaptıklarını gördük’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. ’Şimdi neye taptığınızı gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Siz ve geçmiş atalarınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. İşte onlar benim düşmanlarımdır. Yalnız alemlerin Rabbi hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Beni yaratan ve doğru yola ileten O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bana yediren ve içiren O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O’dur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Kendisinden din günü kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Rabbim! Bana hüküm (ilim ve hikmet) bahşet ve beni salihlere kat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Sonra gelenler arasında benim için bir doğruluk dili ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Nimetleri bol cennetin (Naim cennetinin) mirasçılarından eyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Babamı da bağışla. Şüphesiz o sapıklardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. İnsanların yeniden diriltilecekleri gün beni utandırma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Malın ve oğulların bir yarar sağlamayacakları gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Sadece (küfür ve nifaktan korunmuş) temiz bir kalple gelen(in yarar göreceği gün).’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Cehennem de azgınlara açılıp gösterilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. ’Tapmakta olduklarınız nerede? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah’tan başka (taptıklarınız). Size yardım ediyorlar mı ya da kendilerine yardımları oluyor mu?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Artık onlar da azgınlar da tepetaklak oraya atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İblis’in bütün askerleri de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Orada (putlarıyla) çekişerek derler ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. ’Allah’a andolsun, biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Çünkü sizi alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Bizi o suçlulardan başkası saptırmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Artık bizim şefaatçilerimiz yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Candan bir dostumuz da yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Keşke bizim için bir geri dönüş olsaydı da mü’minlerden olsaydık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Nuh’un kavmi de peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. ’Siz sakınmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. ’Sana aşağılık insanlar uymuşken biz sana iman eder miyiz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. ’Onların yapmakta oldukları hakkında benim bilgim yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onların hesapları ancak Rabbimin üzerinedir. Eğer anlıyorsanız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Ben mü’minleri kovacak değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. ’Ey Nuh! Eğer (bu işe) son vermezsen taşlananlardan olacaksın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. ’Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Artık benimle onların aralarında hüküm ver ve beni ve benimle beraber olan mü’minleri kurtar.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Böylece onu ve berberindekileri, yüklü geminin içinde kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sonra bunun ardından geriye kalanları boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ad (kavmi) de peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. ’Siz sakınmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Siz her yüksekçe yere bir anıt dikip boş şeyle mi oyalanıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Sonsuza kadar yaşayacağınız umuduyla sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Yakaladığınız zaman zorbaca yakalıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Size bildiğiniz üzere nimetleri ihsan edenden korkun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. O size hayvanlar ve oğullar vererek ihsanda bulundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Yine bahçeler ve pınarlar (vererek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. ’Öğüt versen de öğüt verenlerden olmasan da bizim için birdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Bu, öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. NA Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Böylece onu yalanladılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Semud (kavmi) de peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. ’Siz sakınmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Siz burada güven içinde mi bırakılacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Bahçelerin ve pınarların arasında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Ekinlerin ve yumuşak tomurcuklu, hoş hurma ağaçlarının arasında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Ölçüsüzce davrananların emirlerine uymayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta, düzen sağlamamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. ’Sen ancak büyülenmişlerdensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Sen bizim gibi bir beşerden başkası da değilsin. Eğer doğru sözlülerdensen haydi bir mucize getir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. ’İşte şu bir dişi devedir. Su içme hakkı (bir gün) onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Ona bir kötülük dokundurmayın yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Sonuçta onu boğazladılar; ama pişman oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Çünkü kendilerini azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Lut kavmi de peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. ’Hâlâ Allah’a sığınıp, emirlerine yapışmayacak, günahlardan arınıp, azaptan korunmayacak, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranmayacak, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olmayacak mısınız?’ demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Siz insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Ve Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz. Doğrusu siz sınırı aşan bir kavimsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. ’Ey Lut! Eğer sen (bu işe) son vermezsen muhakkak ki (buradan) çıkarılanlardan olacaksın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. ’Doğrusu ben sizin yaptığınıza çok kızanlardanım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Ey Rabbim! Beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Bunun üzerine biz onu ve bütün ailesini kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Geri kalanların içindeki bir yaşlı kadın hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Sonra diğerlerini yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmurları ne kötü idi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Eyke ahalisi de peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. ’Siz sakınmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Ölçüyü tam yapın ve eksiltenlerden olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Dosdoğru terazi ile tartın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. İnsanların haklarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Sizi ve önceki nesilleri yaratandan sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Eykeliler dediler ki; «Sen büyüye çarpılmış birisin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Sen de sadece bizler gibi bir insansın. Senin kesinlikle yalan söylediğin kanısındayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Eğer doğru söyleyenlerdensen haydi gökten üzerimize parçalar düşür.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. ’Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi biliyor.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Onu yalanladılar ve bunun üzerine kendilerini gölge gününün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Muhakkak ki bu (Kur’an) alemlerin Rabbinin indirmesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. Onu Güvenilir Ruh indirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Uyaranlardan olman için senin kalbine (indirdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Apaçık Arapça bir dille. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. Şüphesiz o öncekilerin kitaplarında da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. İsariloğulları bilginlerinin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Eğer onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Onu kendilerine okusaydı, ona iman edecek değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. Biz onu suçluların kalplerine işte böyle soktuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. (Azap) onlara, kendileri farkında olmadan ansızın gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. ’Bize süre tanınır mı?’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Onlar yine de azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Ne dersin, onları yıllarca (dünyalıklardan) yararlandırsak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. Sonra kendilerine vaadedilen başlarına gelse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 207. Yararlandırıldıkları onlara ne sağlayabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 208. Biz hiçbir kasabayı kendisi için uyarıcılar olmadan helak etmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 209. Hatırlatma yapılmıştır. Biz zalimler değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 210. Onu (Kur’an’ı) şeytanlar indirmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 211. Bu onlara yaraşmaz ve güç de yetiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 212. Çünkü onlar (vahyedileni) duymaktan kesinlikle uzak tutulmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 213. Sakın Allah’la beraber başka bir ilâh çağırma. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 214. (Önce) en yakın hısımlarını uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 215. Mü’minlerden sana uyanlara kanatlarını ger. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 216. ’Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım’ de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 217. Güçlü ve rahmet sahibi olana güven. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 218. Ki O (namaza) kaltkığında seni görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 219. Secde edenler arasında dolaşmanı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 220. Şüphesiz (her şeyi hakkıyla) duyan ve bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 221. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 222. Onlar her yalancı günâhkâra inerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 223. Onlar kulak verirler. Çoğu da yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 224. Şairlere ise azgınlar uyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 225. Onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşmakta olduklarını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 226. Ve onlar yapmadıklarını söylemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 227. Ancak iman edip salih ameller işleyen, Allah’ı çokça anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar müstesna. Zulmedenler hangi dönüş yerine döneceklerini yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster