إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
İnne fı zalik le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
muhakkak ki
فِي
vardır
ذَٰلِكَ
bunda
لَايَةً
bir ibret
وَمَا
ama yine
كَانَ
değildir
أَكْثَرُهُمْ
çokları
مُؤْمِنِينَ
inananlardan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın çoğu inanmaz.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Şüphesiz bu kıssada, insanlar için bir ders ve ibret vardır, onların çoğu buna inanmasa da…

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki bu olayda bir mucize - ders vardır... Ne var ki onların ekseriyeti iman edenler değillerdir!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Muhakkak ki (onlara yaptığımız) bu işte, (geride kalanlar için) bir ibret var, öyle iken onların çoğu mümin olmadı.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (119-122) Bunun üzerine onu ve beraberinde olanları dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Sonra geride kalanları suda boğduk. Doğrusu, bunda ders vardır, ama çoğu inanmamaktadır. Rabbin, şüphesiz güçlüdür, merhamet sahibidir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Dogrusu bunda bir ders vardir, ama cogu inanmamistir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Şüphesiz ki bunda öğüt ve ibret vardır. (Ne yazık ki) onların çoğu imân etmediler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Şüphesiz bunda (alınacak büyük) bir ders vardır. (Buna rağmen) yine de onların çoğu iman etmediler.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Bunda bir ders var; ancak çoğunluk onaylamaz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Şüphesiz bunda mutlak bir âyet (alınacak ders) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu inançlı olmamıştır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Şübhe yok ki bunda mutlak bir ibret vardır. (Fakat) onların çoğu îman ediciler değildir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Muhakkak ki bunda, elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Muhakkak ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü’minler olmadı.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bu olayda ibret alınacak dersler var, ancak insanların çoğu inanmıyorlar.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki bunda mutlaka bir âyet (ibret) vardır. Ve onların çoğu mü’min olmadılar (Allah’a ulaşmayı dilemediler).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hiç şüphesiz bunda bir ayet vardır; ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Şüphesiz bu (kıssada insanlar için) bir ders vardır, onların çoğu (buna) inanmasa da.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Elbet bu (Nuh kıssası)nda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Şüphe yok ki, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki, onların ekserîsi imân etmiş olmadılar.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şüphesiz bunda bir ayet/ibret vardır. Onların birçoğu yine de inanmıyorlar.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Elbette bunda alınacak ibret var, fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte bunda da bir ibret vardır. Fakat, onların çoğu yine de inanacak değillerdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bunda elbette bir ibret var. Ama onların çoğu müminler değildi

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Verily in this is a Sign: but most of them do not believe.