1. Tâ, Sîn, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şunlar o apaçık Kitabın âyetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanlardan bir kısmı, ulaştırdığın mesaja inanmıyorlar diye, üzüntüden neredeyse kendini tüketeceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer biz dileseydik, gökten onları zorla imana getirecek bir ayet ve alamet indirirdik de, onun karşısında hemen ona baş eğerler ve inanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat biz, böyle olmasını istemedik. Öyleyse sen, kendini yorma ve sıkıntıya sokma ve bu yüzden onlara ne zaman Rahmandan uyarıcı, hatırlatıcı yeni bir mesaj gelse, mutlaka ondan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Nitekim işte bu mesajı da yalanladılar, ama alay edip durdukları şeylerin haberleri, yakında gelip çatacak onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Peki bunlar yeryüzüne hiç bakıpda düşünmediler mi? Orada her çeşitten, yani bitki, hayvan, insandan nice güzel türleri çıkarmışız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz bunda insanlar için çıkarılacak bir ders vardır. Fakat onların çoğu inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Oysa senin Rabbin, gücüne erişilemeyen bir güç sahibi ve çok acıyıp esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "O yaratılış gayesi dışında yaşayan kavme git. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Firavun’un kavmine, Hâlâ yollarını Allah’ın kitabıyla bulmayacaklar mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Rabbim!" dedi. "Ben onların beni yalanlayacaklarından korkuyorum Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Kardeşim Harûn’a da peygamberlik vererek bana yardımcı kıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hem ben, onların gözünde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Hayır, asla seni öldüremezler" buyurdu. "Yine de siz ikiniz, mesajlarımızla gidin. Onların yapıp edeceklerini dinlemek üzere biz de sizinle beraberiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz alemlerin Rabbinden bir mesaj getiriyoruz, O’nun elçileriyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İsrailoğullarını bırak, bizimle gelsinler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Biz, seni çocukken yanımızda yetiştirmemiş miydik" dedi "ve sen ömrünün pek çok yılını, bizim aramızda geçirmemiş miydin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ama sonunda yapacağını yaptın ve nankör biri olduğunu gösterdin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Ben o işi, henüz o anda sonucun ne olacağını bilmeyerek yaptım yani öldürmek için vurmadım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sizden korkunca da, aranızdan hemen kaçtım, ama daha sonra bana Rabbim, doğruyla eğri arasında hüküm verebilme yeteneği bahşetti ve beni peygamberlerinden biri yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve o başıma kaktığın iyiliğe gelince, bu İsrailoğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Bu alemlerin Rabbi de kim oluyor?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Eğer gerçekten doğruyu öğrenmek ve onu yürekten benimsemek istiyorsanız söyliyeyim. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasında var olan herşeyin Rabbidir O" diye cevap verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "O’nun ne dediğini duydunuz mu?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "O sizin de Rabbinizdir, gelip geçmiş atalarınızın da" diye devam etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Size gönderildiğini iddia eden Rasûlünüz, düpedüz deli" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Doğunun, batının ve bu ikisi arasında kalan her yerin ve herşeyin Rabbidir O. Eğer aklınızı kullanırsanız, bu gerçeği kavrayabilirsiniz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Bak" dedi. "Eğer benden başka bir ilah benimsersen, seni mutlaka hapse attırırım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Size gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan birşey getirmiş olsamda mı?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Eğer doğru sözlü biriysen, haydi çıkar ortaya o dediğini" diye cevap verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunun üzerine Musa, asâsını yere bıraktı, bir de ne görsünler, her haliyle koskoca bir ejderha. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, bakanlar için bembeyaz ışık saçan bir lamba gibi oluvermiş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Doğrusu bu, gerçekten çok bilgili bir büyücü" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Büyüsünün gücüyle, sizi ülkenizden çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz şimdi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "O’nu ve kardeşini bir süre alıkoy" dediler. "Bu arada şehirlere haberciler gönder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hüner sahibi bütün büyücüleri toplayıp sana getirsinler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve böylece büyücüler, belirli bir günün, belirli bir saatinde bir araya geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Siz de hemen toplanır mısınız?" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Halk veya Firavun’un yandaşları, üstün gelen büyücüler olursa, herhalde onlara uyarız dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Eğer biz üstün gelirsek, doğrusu bize mükafat var mıdır?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Evet" dedi. "Hem de, benim yakınlarım durumuna geçeceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Ne atacaksanız, atın!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bunun üzerine onlar da iplerini, sopalarını yere bıraktılar ve "Firavun sayesinde, Firavun’un gücüyle, Firavun adına üstün çıkacağız" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onların ardından Musa da asâsını yere atınca, bir de ne görsünler, onların bütün düzenbazlıklarını yutmasın mı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bunun üzerine büyücüler, hemen secdeye kapanarak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Biz alemlerin Rabbine inandık!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Musa’nın ve Harûn’un Rabbine." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "Ben size izin vermeden, O’na inanıyorsunuz öyle mi?" diye çıkıştı. "Size büyüyü öğreten ustanız bu olmalı mutlaka. Fakat yakında, nasıl intikam alacağımı göreceksiniz. Bana karşı gelmenizden dolayı ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim sonra hepinizi asacağım!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Zararı yok" dediler. "Çünkü biz er geç dönüp, Rabbimize varacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sana uyanlar içinden, Musa’ya ve gerçek ilahına ilk olarak iman edenlerden olmamızdan dolayı, Allah tarafından bağışlanacağımızı umarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Geceleyin kullarımla yola çık; çünkü siz Firavun tarafından takip edileceksiniz!" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Firavun, şehirlere asker toplayıcı adamlar yollayıp dedi ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "Şu İsrailoğulları sayısı az bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Durum böyle iken, yine de bizi öfkelendirmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz ise, onların yapacaklarına karşı, gözü açık ve uyanık bir topluluğuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz de Firavun ve yandaşlarını o güzelim bahçelerinden ve pınar başlarından, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. hazine ve yüce makamlarından, seferberlik için çıkarıp yollara düşürdük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Olaylar böylece gelişti ve bu iş, böylece bitti. İsrailoğullarını onların yerine mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Firavun ve orduları gün doğarken, İsrailoğullarının arkalarına düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. "Eyvah, yakalandık!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. "Hayır, asla! Rabbim benimle beraberdir, bana mutlaka bir yol gösterecektir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Bunun üzerine Mûsâ’ya, "Değneğinle denize vur!" diye bildirdik. Deniz ortadan yarıldı; her parçası yüce bir dağ gibi oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Firavun ve ordularını da, bu açılan yola sokarak, İsrailoğullarına yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Musa ve beraberinde bulunanları hep kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ama diğerlerini denizde boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Bu olayda şüphesiz bütün insanlar için, bir ders ve ibret vardır. Ama insanların pek çoğu yine de inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbin, işte o kudretli, hükümran ve engin merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlara İbrahim’in başından geçenleri de anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Hani O, babasına ve toplumuna "Neye tapıyorsunuz?" diye sormuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. "Putlara kulluk ediyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Peki yalvarıp, yakardığınız zaman, sizi işittiklerine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. yahut size fayda ve zarar verebildiklerine, gerçekten inanıyor musunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. "Biz atalarımızı böyle bulduk, böyle yapıyordu onlar" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. "Peki" dedi. "Bu taptığınız şeylere başınızı kaldırıpda, onların ne olduklarına hiç bakmadınız mı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. sizler ve daha önce gelip geçen atalarınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Hiç şüphe yok ki, düzmece ilahlar benim düşmanlarımdır ve benim için, alemlerin Rabbinden başka dost yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Beni yaratan da, bana doğru yolu gösteren de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ve beni yediren de, içiren de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ve hasta olduğum zaman, beni iyileştiren Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. ve beni öldürecek olan ve sonra tekrar diriltecek olan hep O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ve hesap gününde hatalarımı bağışlamasını umduğum kimse de O’dur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Rabbim, bana yüksek bilgi, olgun hareket ver ve beni doğru dürüst olan yararlı işler yapan insanlar arasına kat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Bana sonra gelecek nesiller içinde doğruluk ve iyilikle anılmayı nasip et Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. ve beni o nimetlerle dolu, cennetin varislerinden eyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Sapıklardan olan babamı da bağışla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. İnsanların dirilecekleri günde, beni utandırma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Ve o gün ne mal fayda verir, ne de evlat." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ancak Allah’a küfür ve şirkten temizlenmiş bir kalple gelenler kurtulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Yolunu Allah’ın kitabıyla bulanlara o gün, cennet yaklaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Cehennem azgın ve sapıklar için apaçık gösterilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. "Nerede o sizin tapınıp durduklarınız?" diye sorulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Hani O Allah’tan başka ilah yerine koyduklarınız, size veya kendilerine yardım edebilecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Onlar da, azgınlık içinde kaybolup gidenler de, hepsi üstüste cehenneme tıkılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İblisin bütün ordusu da… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. O gün orada, onlar birbiriyle çekişerek derler ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Allah şahittir ki, biz apaçık bir sapıklık içindeydik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Çünkü sizin gibi yaratılmış varlıkları, alemlerin Rabbıyla bir tutuyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Yine de bizi yoldan çıkaranlar, o günahlara gömülüp giden elebaşılarımız oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Ama şimdi, ne bir arka çıkanımız var, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. ne de candan bir dostumuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Ne olurdu, o hayata bir kere daha dönebilseydik de, inananlardan olsaydık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Şüphesiz bütün bunlarda, insanlar için bir ders vardır, onların çoğu buna inanmasalar da… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ve şüphesiz senin Rabbin, yüceler yücesi çok acıyıp, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Nûh kavmi de peygamberleri yalanladı.[379] Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. "Yolunuzu Allah’ın kitabıyla bulmaya çalışmaz mısınız?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. "Bakın, ben O’nun tarafından size gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Öyleyse, yolunuzu Allah’la bulmak suretiyle, benim izimden yürüyün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Hem bu görevim için, sizden dünyevî bir karşılık da beklemiyorum. Benim ücretim, ancak Alemlerin Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Öyleyse yolunuzu Allah’ın kitabıyla bulmak suretiyle, benim izimden yürüyün." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. "Toplumun en aşağı tabakasından, insanların senin ardına düştüğünü göre göre, tutup sana mı inanacağız?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. "Bana uyan garip insanların bana gelmeden önce neler yaptıklarını ben bilmem. Ben sadece görünüşlerine bakarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Eğer iyi düşünecek olursanız, onları yargılamak ancak, Rabbime düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Bunun içindir ki, inandığını söyleyenleri yanımdan kovacak değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Ben sadece gerçekleri, apaçık dile getiren bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. "Ey Nuh!" dediler. "Eğer bu iddialarına son vermezsen, mutlaka taşlanarak öldürülenlerden olacaksın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. "Ey Rabbim!" dedi. "İşte kavmim beni yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Artık benimle onlar arasını hükmederek ayır ve benimle beraber olan mü’minleri kurtar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Bunun üzerine biz de, O’nu ve O’nunla beraber olanları insanlar ve hayvanlarla dopdolu bir gemi içinde kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sonra da, geride kalanları sulara gömüverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Şüphesiz bu kıssada, insanlar için bir ders ve ibret vardır, onların çoğu buna inanmasa da… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Muhakkak ki, senin Rabbin güçlülerin en güçlüsü ve çok acıyıp, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Âd kavmi de, kendilerine gönderilen elçileri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. "Artık yolunuzu Allah’ın kitabıyla bulmayacak mısınız?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. "Bakın ben size, Allah’ın gönderdiği güvenilir bir elçiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Öyleyse, artık yolunuzu Allah’ın kitabıyla bulmaya çalışarak, bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Hem ben, sizden bunun için bir karşılık da beklemiyorum. Benim ücretimi alemlerin Rabbi olan Allah verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Siz her yüksek tepelerde, ihtiyacınız olmayan yapılar kurarak eğlenir durur musunuz veya her bir yol üzerine, gelip geçenleri yanıltmak için, bir işaret yapıp, boş şeylerle mi uğraşıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Dünyada ebedi kalacağınızı umarak, sağlam köşkler ve kaleler mi ediniyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Tutup yakaladığınız zaman, zorbalar gibi mi yakalarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Öyleyse, yolunuzu Allah’ın kitabıyla ve benim sünnetime uyarak bulun ve bana uyun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Bilebildiğiniz büsbütün iyilik ve nimetleri, size sağlayan Allah’ın kitabıyla yolunuzu bulun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Size sürüler ve çocuklar veren, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. size bahçeler ve pınarlar veren Allah’ın kitabıyla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Doğrusu ben, size büyük bir günün azabının çarpmasından korkuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. "Senin öğüt vermen de, vermemen de bizim için birdir farketmez" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. "Bu tavır ve hareketimiz, önceki atalarımızın tutumundan başka birşey değildir veya senin bu söylediklerin öncekilerin uydurmalarından başka birşey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Ve biz azaba da uğratılacak değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. İşte O’nu böyle yalanladılar ve bunun üzerine, biz de onları yok ettik. Bu kıssada insanlar için mutlaka bir ders vardır, onların çoğu buna inanmasa da… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Ve şüphesiz senin Rabbin güçlülerin en güçlüsü ve çok acıyıp, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Ve Semûd toplumu da, gönderilen elçileri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. "Artık yolunuzu Allah’ın kitabıyla bulmayacak mısınız?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. "Bakın, ben O’nun tarafından size gönderilen güvenilir bir elçiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Öyleyse, yolunuzu Allah’ın kitabıyla bulun ve bana uyun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Üstelik ben, sizden herhangi bir karşılık da istemiyorum. Benim ücretimi, alemlerin Rabbi olan Allah verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Bu bulunduğunuz hal üzere, hep böyle güvenlik içinde bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Bu bahçeler içinde ve pınarlar başında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. bu ekinler, bu zarif görünüşlü ince sürgünlü hurmalıklar arasında… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Ve dağlarda hep böyle ustalıkla, evler yontabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Öyleyse, yolunuzu Allah’ın kitabıyla bulun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Ölçüyü aşıp, aşırı gidenlerin sözüne uymayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. O ölçüyü aşanlar ki, yeryüzünde bozgunculuk yapıp, dirlik ve düzenlik vermeyenlerdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. "Sen, mutlaka büyülenmiş birisin" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. "Bizim gibi bir insandan başka birşey de değilsin. Eğer doğru söyleyenlerdensen, doğru söylediğini ispat eden bir delil göster de görelim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. "Allah’a ait bu dişi deve, sizin için bir delildir. Su içme hakkı belirli bir gün onun, belirli günlerde de sizindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Öyleyse, sakın ona bir kötülük yapmayın, sonra pek büyük bir günün azabı helak eder sizi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Bütün bu uyarılara rağmen, deveyi ayaklarından keserek öldürdüler, sonra da pişman oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. O sebeple Salih’in önceden haber verdiği azap, onları kıskıvrak yakaladı. Şüphesiz bu kıssada da, insanlar için bir ders vardır, onlardan çoğu buna inanmasalar da… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Ve şüphesiz senin Rabbin, çok acıyıp, esirgeyen ve güçlülerin en güçlüsüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Lût toplumu da, gönderilen peygamberleri yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. "Yolunuzu Allah’ın kitabıyla bulmaz mısınız?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. "Bakın, ben O’nun tarafından size gönderilen, güvenilir bir elçiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Öyleyse, yolunuzu Allah’ın kitabıyla bulun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Üstelik ben sizden herhangi bir karşılık da istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. İnsanlar içinden meşru olanı bırakıpda, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Hem de Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakarak. Yoo, siz her türlü ölçüyü aşan bir toplumsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. "Ey Lût!" dediler. "Eğer bu sözlerinden vazgeçmezsen, bu şehirden mutlaka kovulacaksın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. "Ben sizin kadınları bırakıp, erkeklere gitmenize tiksinip kızanlardanım, nefret edip kızıyorum size!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. "Ey Rabbim! Beni ve ailemi, bunların yapageldikleri kötülüklerin şerrinden kurtar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Biz de, O’nu ve ailesini kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Ancak Lût’un karısı olan yaşlı bir kadın, bu aileden geri kalan ve azabı hak edenlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Ve sonra ötekileri kırıp geçirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Üzerlerine pişirilmiş taşlardan, felaket yağmuru yağdırdık. Uyarıldıkları halde, uslanmayanların maruz kaldığı yağmur, gerçekten de ne kötüydü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Bu kıssada da, insanlar için bir ders vardır, onlardan çoğu buna inanmasalar da… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Şüphesiz senin Rabbin güçlülerin en güçlüsü, çok acıyıp, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Ağaçlı vadinin halkı yani Eyke’liler de, kendilerine gönderilen elçiyi yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. "Yolunuzu Allah’ın kitabıyla bulmayacak mısınız?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. "Bakın, ben size O’nun tarafından gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Öyleyse artık yolunuzu, Allah’ın kitabıyla bulun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Üstelik ben sizden, bir karşılık da beklemiyorum. Benim ücretim, alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Ölçüyü her zaman ve herkese karşı tam tutun, başkalarının hakkını düzenbazlıkla eksilten kimselerden olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Ve tarttığınız zaman, şaşmaz bir teraziyle tartın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. İnsanların hakettikleri şeylerden, yoksun bırakmayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Sizi de, sizden önceki nesilleri de, yaratan Allah’ın kitabıyla yolunuzu bulmaya çalışın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. "Sen düpedüz büyülenmiş birisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Ve bizim gibi bir insandan başka birşey de değilsin. Biz seni mutlaka yalancılardan sanıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Eğer doğru sözlü biri isen, haydi gökyüzünden parçalar düşür üstümüze de görelim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. "Bütün bu yaptıklarınızı, en iyi bilen Rabbimdir" diye cevap verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Böylece O’nu yalanlamış oldular ve bu yüzden, kopkoyu gölgelerle kaplı bir günün azabı, onları kıskıvrak yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Bu kıssada da, insanlar için bir ders vardır, insanların çoğu inanmasalar da… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Şüphesiz senin Rabbin güçlülerin en güçlüsü, çok acıyıp, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Şimdi şüphesiz bu ilahi mesaj, yani Kur’ân, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. O’nu Rûhu’lEmîn yani Cebrail indirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Senin kalbine ki, ey Muhammed! O’nunla uyaran kimselerden biri olasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Ve çevrendekileri apaçık Arap diliyle uyarasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. Yine kuşku yok ki bu (mesaj), öncekilerin hikmet yüklü sayfalarında da yer almakta. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. İsrailoğulları arasındaki bilginlerin, bu gerçeği bilmeleri, onlar için gerçeği yansıtan bir belge ve kanıt değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Kur’ân’ı Arap olmayanlardan birisine indirseydik de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. o da Kur’ân’ı onlara okusaydı, yine O’na inanmayacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. Biz küfrü onların kalbine öylesine soktuk, veya biz Kur’ân’ı onların kalplerine öyle soktuk, yani kendi dilleriyle indirdik, manasını çok iyi anladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Fakat yine de can yakıcı azabı görünceye kadar, O’na inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. O azab ki, sonunda onların hiç beklemedikleri bir anda ansızın gelip çatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. İnanmamız için bize, imkan tanınır mı acaba? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Hâlâ bizim azabımızın, çabucak gelmesini mi istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Şimdi düşün ey Muhammed! Biz onları yıllarca yaşatsak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. sonra tehdit edildikleri azap başlarına gelse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 207. o yaşayıp, geçinip gitmeleri, onları herhangi bir surette kurtarabilir mi ki? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 208. Kaldı ki, hiçbir toplumu önceden uyarmadan yok etmemişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 209. Ve hatırlatıcı mesajlar göndermeden, çünkü biz, hiç kimseye asla haksızlık etmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 210. Ve bu ilâhî mesaj öylesine katıksız vahiy ürünüdür ki, O’nu asla şeytanlar ve cinler indirmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 211. Çünkü bu onların harcı değildir, zaten buna güçleri de yetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 212. Ayrıca o şeytanların, inen vahyi dinlemeleri de kesinlikle engellenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 213. Bunun içindir ki, ey insanoğlu! Allah’la beraber başka ilaha baş vurma ki, kendini azaba uğrayanlar arasında bulmayasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 214. Ve en yakın hısım ve akrabalarından başlayarak, erişebileceğin herkesi uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 215. Seni izleyen mü’minlere, kol kanat ger. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 216. "Ben sizin yapıp ettiklerinizden sorumlu değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 217. Ve bu yolda o yüceler yücesine çok acıyıp esirgeyene güven. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 218. O ki, gece namazına kalktığın zaman, seni görüyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 219. O’nun huzurunda saygıyla, yere kapananlar arasında yer aldığını da görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 220. Çünkü herşeyi bütün gerçeğiyle bilen ve dolayısıyla herşeyi işiten de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 221. Size, o şeytanların kime indiğini haber vereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 222. Onlar her günahkar, iftiracı, yalancı, sahtekar üzerine iner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 223. O yalancılar, şeytanlara kulak verirler, çoğu ise yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 224. Şairlere gelince, onlara da sapıklar ve azgınlar uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 225. Görmüyor musun onların her vadide sözcüklerin, hayallerin peşinde şaşkın şaşkın dolaştıklarını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 226. yapmadıkları şeyleri söylediklerini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 227. Ancak iman edip, dürüst ve faydalı davranışlar ortaya koyan, Allah’ı çokça anan, haksızlığa uğratıldıktan sonra, kendilerini savunanlar böyle değildir. Yaratılış gayesi dışında hareket edenler, yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster