إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
İnne haülai le şirzimetün kalılun
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
şüphesiz
هَٰؤُلَاءِ
şunlar
لَشِرْذِمَةٌ
topluluktur
قَلِيلُونَ
az bir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bunlar, hiç şüphe yok azlık bir topluluk.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Şu İsrailoğulları sayısı az bir topluluktur.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Bunlar (İsrailoğulları) önemsiz bir azınlıktır!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Bunlar azlık bir kitledir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur;"

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  "-Bunlar, (Mûsa’ya iman eden İsraîloğulları), muhakkak ki (bize nisbetle) pek az bir topluluktur.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (53-56) Bu arada Firavun, şehirlere, “Doğrusu bunlar, bizi öfkelendiren döküntü azınlıklardır; elbette hepimiz uyanık olmalıyız” diyen haberciler gönderdi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (53-56) Bu arada Firavun sehirlere, «Dogrusu bunlar bizi ofkelendiren dokuntu azinliklardir; hepimiz tedbirli olmaliyiz» diyen munadiler gonderdi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (53-54) Fir’avn da şehir ve kasabalara (asker) toplayıcı yetkilileri gönderdi (ve dedi ki): «Şüpheniz olmasın ki bunlar sayıları pek az birer topluluktur.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (53-56) Firavun da şehirlere: “Gerçek şu ki; onlar (İsrailoğulları) azınlık olan dağınık bir topluluktur. (Buna rağmen) onlar bizi sürekli kızdırmaktadır. Biz ise, ihtiyatlı, koca bir topluluğuz” diye (çağıran asker) toplayıcılar gönderdi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Dedi ki, "Bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  «Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır.»

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Bunlar küçük bir çetedir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Esasen bunlar, sayıları azar azar, bölük pörçük bir cemaattır.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Toplanan askerlerine dedi ki, «Bu adamlar, bir avuçluk, az sayıda bir toplulukturlar.»

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Şübhesiz ki bunlar (Isrâîl oğulları) azar azar birer cemâatdir».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Askerler toplanınca, Fir`avun:) `Şübhe yok ki şunlar (İsrâiloğulları) elbette az bir topluluktur.`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Şüphesiz ki bunlar; döküntü azınlıklarıdır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Onlar (İsrail oğulları) belalı bir azınlık. "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve muhakkak ki bunlar, gerçekten (sayıları) az olan küçük bir grup.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Şüphesiz bunlar azınlık olan bir topluluktur (dediler)."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (tebaasına:) "Bu (İsrailoğulları) soysuz, sefil bir topluluk;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (ve şöyle dedi): "Şu kesin ki onlar (donanımsız) başıbozuk bir azınlık.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Şöyle diyordu: «Şüphe yok, onlar (israiloğulları) az kimselerden ibaret bir tâifedir.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Doğrusu bunlar döküntü azınlıklardır. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  "şüphesiz şunlar az bir topluluktur.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Toplanan askerlerine dedi ki, «Bu adamlar, bir avuçluk, az sayıda bir toplulukturlar.»

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  "Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Şunlar, (şu İsrâil oğulları), az bir topluluktur" dedi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Onlar, kuşkusuz, azınlık olan bir cemaattir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur;»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Kuşkusuz bunlar, küçücük bir topluluktur."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (Saying): "These (Israelites) are but a small band,