1. Ta, Siin, Miim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar apaçık ortada olan BİLGİnin (Sünnetullâh’ın) işaretleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer dilesek semâdan üzerlerine bir mucize inzâl ederiz de, zorunlu olarak boyunları bükülüp, hükmü kabul ederler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ne zaman kendilerine Rahmân’dan yeni bir hatırlatma gelse, hep ondan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçekten yalanladılar! Alay edegeldikleri şeyin haberleri, kendilerine yakında gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Görmediler mi arzı ki, orada her cömert çiftten (genetik çifte sarmalından) nice (şeyler) yetiştirip büyüttük? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak ki bunda bir işaret vardır... Onların ekseriyeti (Hakk’a, hakikatlerine) iman etmemişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Muhakkak ki senin Rabbin "HÛ"; El Aziyz’dir, Er Rahıym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hani Rabbin Musa’ya: "Zâlimler topluluğuna git!" diye nida etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Firavun’un halkına... Korkup korunmayacaklar mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Musa) dedi ki: "Rabbim, beni yalanlamalarından korkuyorum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "İçim daralıyor, dilim çözülmüyor, bunun için Harun’a (görev) irsâl et!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Beni öldürmelerinden korkuyorum; çünkü onların haklı oldukları bir suçum var!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Buyurdu ki: "Hayır, asla!"... "İkiniz mucizelerimiz - delillerimiz olarak gidiniz... Doğrusu biz sizinle BİRlikteyiz, işiticileriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "İkiniz Firavun’a gelin ve deyin ki: Muhakkak ki biz Rabb-ül âlemîn’in (Esmâ özellikleriyle âlemdekileri yaratanın) Rasûlüyüz..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Firavun) dedi ki: "Yanımızda ufak çocukken, seni terbiye edip yetiştirmedik mi? Hayatının nice yıllarını bizimle geçirmemiş miydin?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Bir de o fiili işledin! (Firavun’un halkından birini öldürmek)... Sen nankörlerdensin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Musa) dedi ki: "O filli işlediğimde ben ne yaptığımın farkında değildim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Bu yüzden de sizden korkumdan firar ettim... Rabbim de bana bir hüküm hibe etti ve beni Rasûllerden kıldı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Nimetim diye başıma kaktığın şey, İsrailoğullarını köleleştirmen yüzünden oluşan bir olaydır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Firavun dedi ki: "Peki, Rabb-ül âlemîn nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Musa) dedi ki: "Semâların, arzın ve ikisi arasında olan şeylerin Rabbi (Esmâ’sından meydana getireni), eğer yakîn ehliyseniz (bilirsiniz)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Firavun) etrafında olanlara: "İşitiyor musunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Musa) dedi ki: "Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Firavun) dedi ki: "Size irsâl olunan bu Rasûlünüz kesinlikle cinnî etki altındadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Musa) dedi ki: "Doğu, batı ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi... Eğer aklınızı kullanıyorsanız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Firavun) dedi ki: "Andolsun ki, eğer benim gayrımı tanrı edinirsen, seni zindana attırırım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Musa) dedi ki: "Apaçık bir şey ile (apaçık bir delil olarak) sana gelmişsem de mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Firavun) dedi ki: "Hadi göster bakalım, eğer doğru söyleyenlerden isen?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Musa da) asasını bıraktı; birden o kesinlikle yılan olarak göründü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Musa) elini çekip çıkardı (gömleğinden), bakanlar bembeyaz gördü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Firavun) çevresindeki ileri gelenlerine dedi ki: "Muhakkak ki bu çok bilen bir sihirbaz..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Sihri ile sizi mekânınızdan çıkarmayı diliyor... Nedir öneriniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dediler ki: "Onu ve kardeşini alıkoy... Şehirlere de haberciler yolla..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Bütün bilgiç sihirbazları sana getirsinler!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Nihayet sihirbazlar belirlenen zamanda, bilinen bir yerde toplandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsanlara: "Hepiniz toplandınız mı?" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Eğer galip gelirlerse, muhtemelen biz sihirbazlara tâbi oluruz" (dedi halk). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sihirbazlar geldiklerinde, Firavun’a dediler ki: "Peki biz galip gelirsek, bir kazancımız olacak mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Firavun): "Evet" dedi... "Siz o takdirde benim en yakınlarım olacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Musa onlara dedi ki: "Atın (ortaya) bakalım elinizdekileri!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar da iplerini ve asalarını attılar ve: "Firavun’un izzetine yemin olsun, galip geleceğiz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Musa da asasını attı; bir de ne görsünler, o (asa), onların var gösterdiklerini kapıp yutuyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bunu gören sihirbazlar, yere kapandılar Musa önünde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Dediler ki: "Âlemlerin Rabbine iman ediyoruz..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Musa’nın ve Harun’un Rabbine!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Firavun) dedi ki: "Ben size izin vermeden mi Ona iman ettiniz? Kesinlikle O, size sihri öğreten büyüğünüzdür... Yakında bileceksiniz... Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestirip, kesinlikle hepinizi toptan astıracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (İman eden sihirbazlar da) dediler ki: "Zararı olmaz! Kesinlikle biz Rabbimize (hakikatimize) dönücüleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Biz ilk iman edenler olarak, Rabbimizin hatalarımızı mağfiret edeceğini umuyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Musa’ya: "Kullarımı gece oradan götür... Siz takip edileceksiniz" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Firavun, şehirlere haberciler saldı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "Bunlar (İsrailoğulları) önemsiz bir azınlıktır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Ne var ki bizi öfkelendiriyorlar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Doğrusu biz (her şeye) hazırlıklı bir topluluğuz" (dedi Firavun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Bu yüzden onları bağ-bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hazinelerden, zenginliklerden! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte böyle... (Sonunda) onlara (Firavun hanedanına) İsrailoğullarını vâris kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Firavun ve ordusu) güneş doğarken onları izlediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İki topluluk birbirini görünce, Musa’nın çevresindekiler: "Bize yetiştiler" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (Musa) dedi ki: "Hayır! Rabbim benimledir; (kurtuluşun) yolunu gösterecektir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Musa’ya: "Asan ile denize vur" diye vahyettik... (Vurunca) patladı, ikiye yarıldı... Sonra her bir yan büyük bir dağ gibi oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Diğerlerini de (takip edenleri) oraya yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Musa’yı ve Onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sonra, ötekilerini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Muhakkak ki bu olayda bir mucize - ders var! Onların çoğunluğu ise buna iman etmiş değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Muhakkak ki senin Rabbin "HÛ"dur; El Aziyz’dir, Er Rahıym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. İbrahim’in haberini de anlat onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Hani (İbrahim) babasına ve toplumuna: "Neye kulluk ediyorsunuz?" demişti Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Dediler ki: "Putlara kulluk ederiz, hep onlarla meşgûlüz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (İbrahim) dedi ki: "Dua ettiğinizde sizi işitirler mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Yahut size fayda sağlıyor ya da zarar veriyorlar mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Dediler ki: "Hayır! Fakat atalarımızı bunu uygular bulduk (biz de taklit ediyoruz onları)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. (İbrahim) dedi ki: "Bir düşünün! Neye kulluk ediyorsunuz..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. "Siz ve geçmişteki atalarınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. "Kesinlikle onlar benim düşmanımdır... Sadece Rabb-ül âlemîn..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. "Ki O, beni yarattı... O bana hidâyet eder." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. "Ki O, beni yedirip doyurur ve içirir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. "Hastalandığımda, O’dur bana şifa veren." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Ki O, beni öldüren, sonra dirilten." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. "Ki O, Din hükümleri sürecinde hatalarımı mağfiret edeceğini umduğum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Rabbim, bana bir hüküm hibe et ve beni sâlihlere dâhil et!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. "Arkamdan geleceklere de hakikati iletmemi sağla!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Beni nimetler cennetinin vârislerinden kıl!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Babamı mağfiret et! Muhakkak ki o, doğru inançtan sapanlardandı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Bâ’s sürecinde beni rezil - rüsva etme!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "O süreçte zenginlik de fayda vermez, oğullar da (fayda vermez)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Sadece, Allâh’a kalb-i selîm (şuurunda hakikat açığa çıkmış olan) ile gelmiş kimse müstesna!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Korunmuşlara cennet (yaşantısı) yaklaştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Hakikatten sapanlar içinse; cehennem önlerine getirilmiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Onlara: "Nerede tapındığınız şeyler?" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Allâh dûnunda tapındıklarınız... Size yardım ediyorlar mı? Yahut kendilerine bir yardımları dokunur mu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Onlar (taptıklarınız) ve hakikatinden sapıp putlara tapanlar, onun içinde (cehennemde) tepetaklak yüzüstü yere çarpılmıştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İblis’in orduları da toptan (oraya atılmıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlar orada tartışarak dediler ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. "TAllâhi, kesinlikle apaçık bir sapkınlık içinde imişiz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. "Hani sizi Rabb-ül âlemîn ile eşit kılmıştık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. "Bizi ancak o suçlular (hakikati inkâr edenler) saptırdı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Şefaatçimiz de yok." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. "Güveneceğimiz bir dostumuz da yok." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. "Keşke geri dönebilsek de (hakikate) iman etmenin getirisini elde etsek." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Muhakkak ki bu olayda bir ders vardır... Onların çoğunluğu (hakikatlerine) iman etmiş değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Aziyz’dir, Er Rahıym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Nuh toplumu da Rasûlleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Hani kardeşleri Nuh onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. "Kesinlikle sizin için güvenilir bir Rasûlüm." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. "O hâlde Allâh’tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. "Bunun için sizden bir karşılık istemiyorum... Çalışmamın karşılığını yaşatacak olan sadece Rabb-ül âlemîn’dir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. "O hâlde Allâh’tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Dediler ki: "En alt tabaka sana tâbi oluyor iken, sana iman eder miyiz hiç?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. (Nuh) dedi ki: "Onların yaptıkları konusunda bilgim yok..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. "Onların yaptıklarının sonucu, Rabbimin bileceği iştir... Olayın şuuruna varsaydınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. "Ben iman edenleri uzaklaştırıcı değilim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. "Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Dediler ki: "Andolsun ki ey Nuh, eğer vazgeçmezsen kesinlikle taşlanarak öldürüleceksin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. (Nuh) dedi ki: "Rabbim... Halkım kesinkes beni yalanladı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. "Benimle onların arasını aç ki (lâyıklarını bulsunlar; Rasûl aralarında yaşarken azap gelmez); beni ve iman edenlerden benimle beraber olanları kurtar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Biz de Onu ve Onunla beraber olan kimselerle dolu gemiyle, onları kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sonra, onların ardında kalanları suda boğduk! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Muhakkak ki bu olayda bir mucize - ders vardır... Ne var ki onların ekseriyeti iman edenler değillerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Kesinlikle Rabbindir "HÛ"; El Aziyz’dir, Er Rahıym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ad (Hud a.s.’ın halkı) da Rasûlleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Hani kardeşleri Hud onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız (korunun; takva elde edin!)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. "Şüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir Rasûlüm." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. "O hâlde Allâh’tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. "Bunun üzerine sizden bir karşılık istemiyorum... Çalışmamın karşılığı sadece Rabb-ül âlemîn’e aittir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. "Siz her tepeye köşkler inşa edip, oyalanıyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. "Sonsuz yaşayacakmış gibi kale benzeri evler mi yaptırıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. "Gücünüze dayanarak hakları ortadan kaldırıp, ele geçirdiğinize sahip oluyorsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. "Artık Allâh’tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. "Bildiğiniz nimetlerle size yardım edenden korunun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. "En’am (kurban edilebilir hayvanlar) ve oğullar verdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. "Bahçeler, pınarlar..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. "Doğrusu, çok büyük bir sürecin azabı üzerinizdedir (diye) korkuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Dediler ki: "İster öğüt ver ister verme; bize birdir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. "Bu eskilerin uydurmasıdır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. "Biz azaba da çarpılmayacağız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Böylece Onu yalanladılar, biz de onları helâk ettik! Muhakkak ki bu olayda bir mucize - ders vardır! Onların ekseriyeti de iman eden değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Kesinlikle senin Rabbin’dir "HÛ"; El Aziyz’dir, Er Rahıym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Semud da Rasûlleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Hani kardeşleri Sâlih onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. "Ben kesinlikle güveneceğiniz bir Rasûlüm." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. "O hâlde Allâh’tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. "Bunun için sizden bir karşılık istemiyorum... Hizmetimin karşılığı yalnızca Rabb-ül âlemîn’e aittir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. "(Ne yaparsanız yapın) hep böyle güvende olacağınızı mı sanıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. "Cennetler (bahçeler) ve pınarlar içinde..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. "Ekinler ve tomurcuklarıyla hurma ağaçları!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. "Hünerli ve keyifli olarak dağlardan evler yontuyorsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. "O hâlde Allâh’tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. "Yetkisini aşanların emrine itaat etmeyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. "Ki onlar (yetkilerini aşanlar) dünyada insanları yanlışa yönlendirirler, düzeltici olmazlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Dediler ki: "Sen büyülenmişsin (etki altına girmişsin)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. "Sen yalnızca bizim benzerimiz bir beşersin (ama kendini farklı sanıyorsun)! Eğer sözünde sadıksan hadi bir mucize göster!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. (Sâlih) dedi ki: "Şu (başıboş) dişi deve... Onun da bir su içme sırası var, sizin develerinizin de..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. "(Sakın) ona kötülük yapmayın. (Aksi takdirde) sizi çok güçlü bir sürecin azabı yakalar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. (Uyarıyı dinlemeyip) dişi deveyi vahşice boğazladılar; sonunda da çok pişman oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Sonunda o azap onları çarptı! Muhakkak ki bu olayda bir işaret - ders vardır... Onların çoğunluğu iman etmemişlerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Aziyz’dir, Er Rahıym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Lût toplumu da Rasûlleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Hani kardeşleri Lût onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. "Ben kesinlikle güveneceğiniz bir Rasûlüm." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. "O hâlde Allâh’tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. "Bunun için sizden bir karşılık istemiyorum... Hizmetimin karşılığı yalnızca Rabb-ül âlemîn’e aittir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. "İnsanlardan (dişileri bırakıp) erkeklerle mi yatmak istiyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. "Rabbinizin sizin için yarattığı kadınları bırakıyorsunuz! Hayır, siz sınırlarınızı aşan bir topluluksunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Dediler ki: "Andolsun ki ey Lût, eğer (bu söylemlerinden) vazgeçmezsen, kesinlikle (buradan) çıkarılacaksın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. (Lût) dedi ki: "Gerçek şu ki, sizin bu fiillerinizden nefret ediyorum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. "Rabbim, beni ve ehlimi (bunların) yaptıklarından kurtar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Bunun üzerine Onu ve ehlini toptan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Sadece gelmek istemeyen kocakarı (Lût a.s.ın iman etmeyen karısı) hariç! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Sonra diğerlerini yerle bir ettik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki! Uyarılanların yağmuru ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Muhakkak ki bu olayda da bir işaret - ders vardır... Ne var ki onların çoğunluğu iman etmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Aziyz’dir, Er Rahıym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Ashab-ı Eyke de (orman halkı, Şuayb a.s.ın kavmi) Rasûlleri yalanladı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Hani Şuayb onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. "Ben kesinlikle güveneceğiniz bir Rasûlüm." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. "O hâlde Allâh’tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. "Bunun için sizden bir karşılık istemiyorum... Hizmetimin karşılığı yalnızca Rabb-ül âlemîn’e aittir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. "Ölçmeyi tam yapın... Tartıda hile yapıp eksik vermeyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. "Sağlıklı ölçümleme ile ölçün!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. "İnsanların hakkını vermemezlik etmeyin ve düzgün düzeni bozmayın, dünyada taşkınlık yapmayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. "Sizi ve önceki nesilleri yaratandan (onlara yaptıklarının sonucunu yaşattığı ve size de yaşatacağı için) korunun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Dediler ki: "Sen yalnızca büyülenmişsin (etki altındasın)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. "Sen bizim gibi bir beşersin! Senin yalancı olduğunu düşünüyoruz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. "Eğer sözünde sadıksan, hadi üzerimize semâdan parçalar düşürt." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. (Şuayb) dedi ki: "Rabbim, yaptıklarınızı (yaratan olarak) daha iyi bilir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Böylece Onu yalanladılar da bu yüzden o kararan günün şiddetli azabı onları yakaladı... Muhakkak ki o azîm bir sürecin azabı idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Muhakkak ki bu olayda da işaret - ders vardır... Ne var ki onların çoğunluğu iman etmemiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Aziyz’dir, Er Rahıym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Muhakkak ki O (Kur’ân), Rabb-ül âlemîn’in tenzîlidir (hakikatin olan El Esmâ mertebesinden şuuruna boyutsal iniştir)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. Er Ruh-ul Emin (Fuadına yansıyan Esmâ ilmi) Onunla (Cibrîl) indi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Senin kalbine (şuuruna) ki, (bu bilgiye dayalı olarak) uyarıcılardan olasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Apaçık bir Arapça anlatım diliyle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. Şüphesiz ki O (hakikat bilgisi), öncekilerin hikmetli bilgilerinde de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. İsrailoğullarının âlimlerinin Onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Eğer Onu Arapça bilmeyen birine inzâl etseydik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Onu, onlara bildirseydi; gene Ona iman etmezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. İşte Onu, (hakikati inkâr) suçu işleyenlerin akıllarına bu kadar sokarız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Feci azabı görünceye kadar Ona iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. (Ölüm azabı) onlara, düşünmedikleri bir anda, ansızın gelir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. (O vakit) derler ki: "Bize ek süre tanınır mı ki?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Azabımızın kendilerinde açığa çıkmasını acele mi istiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Görüyorsun işte... Onları senelerce çeşitli nimetlerle zevklendirsek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. Sonra, uyarıldıkları başlarına gelse... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 207. Sahip olduklarıyla yaşadıkları zevkler, onlara hiçbir yarar sağlamaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 208. Biz, uyarıcıları gelmemiş hiçbir bölge halkını helâk etmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 209. (Önce) hatırlatma olur! Biz haksızlık etmeyiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 210. Onu (Kurân’ı) şeytanlar oluşturmadı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 211. Onların işlevine uymaz! (Zaten) buna yetecek kuvvelere de sahip değillerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 212. Muhakkak ki onlar algılama kapasitesinden yoksundurlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 213. O hâlde Allâh (hakikati ortada iken) yanı sıra tanrı kavramına yönelme! Yoksa azabı yaşayacaklardan olursun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 214. Uyarmaya en yakınlarından başla! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 215. İman edenlerden sana tâbi olanları kanadının altına al! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 216. Eğer sana âsi olurlar ise de ki: "Ben yaptıklarınızdan berîyim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 217. (Hakikatin olan Esmâ mertebesine) Aziyz Rahıym’e tevekkül et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 218. Ki O, işlevine kalktığında seni görür... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 219. Secde edenler içinde yer aldığını da! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 220. Muhakkak ki O, "HÛ"; Semi’’dir, Aliym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 221. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 222. Kendini aldatan vebal sahibini etkilerler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 223. Kendilerini aldatanlar, (şeytanlara - bilinçteki aldatıcı fikirlere) kulak verirler ve onların ekseriyeti yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 224. Şairler (şiirlerle duygusallığı tahrik ederek, insanları tanrı edindiklerine tapınmaya yönlendirenler); onlara hakikatten sapanlar tâbi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 225. Görmez misin ki onlar hayal - evham dünyalarında yaşarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 226. Muhakkak ki onlar yapmayacakları şeyleri söylerler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 227. Ancak (hakikate) iman edenler ve imanın gereğini uygulayanlar, Allâh’ı çok zikredenler ve zulme uğradıktan sonra zafere ulaşanlar müstesna... (Nefslerine) zulmedenler, yakında hangi dönüşüme uğrayacaklarını kavrayacaklar (ama iş işten geçmiş olacak)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster