1. T. S. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar (harfler), açıklayıcı kitabın mucizeleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçeği onaylamıyorlar diye kendini kahrediyor olabilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dilesek onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğip kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Her ne zaman Rahman’dan kendilerine yeni bir mesaj gelse, mutlaka ondan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yalanladıkları için, eğlenceye aldıkları şeylerin haberleri kendilerine ulaşacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzüne bakmazlar mı, onda değişik türden nice güzel bitkiler bitirmişiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bunda bir işaret vardır. Ama çokları onaylayacak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kuşkusuz senin Efendin Güçlüdür, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bir zamanlar Efendin Musa’ya seslenmişti: "O zalim topluma git." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Firavunun halkına... Dinleyip düzelmeyecekler mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dedi ki, "Efendim, onların beni yalanlamalarından korkuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor; kardeşim Harun’u gönder." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Ayrıca, onların yanında suçlu biriyim. Korkarım ki beni öldürsünler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dedi ki, "Hayır, siz ikiniz ayetler (vahiy ve mucizeler)imizle gidin. Biz sizinle birlikteyiz; dinliyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "İkiniz Firavuna varıp deyin ki, ’Biz evrenlerin Efendisinin elçileriyiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dedi ki, "Biz seni daha bebekken alıp yetiştirmedik mi ve hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankör birisin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dedi ki, "O işi yaptığım zaman yanlış yoldaydım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Sonra, sizden korktuğum için sizden kaçtım ve Efendim bana bilgelik verip beni elçilikle görevlendirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Başıma kaktığın bu iyilik de, İsrailoğullarını köleleştirmen yüzündendir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Firavun, "Evrenlerin Rabbi de ne demek?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dedi ki, "Kesinlikle gerçeği onaylayacaksanız O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Etrafındakilere dönerek, "İşitiyor musunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Dedi ki, "Sizin Efendiniz ve evvelki atalarınızın Rabbidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Dedi ki, "Size gönderilen elçi, kesinlikle bir deli." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dedi ki, "Aklınızı kullanıyorsanız, O doğunun, batının ve aralarındakilerin de Rabbidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Dedi ki, "Benden başka bir tanrı (otorite) edinirsen seni hapis cezasına çarpacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Dedi ki, "Size apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dedi ki, "Doğru sözlüysen getir bakalım onu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Değneğini atınca apaçık bir yılan oluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elini çıkarınca bakanlara bembeyaz görünüverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Çevresindeki ileri gelenlere dedi ki, "Bu, gerçekten çok usta bir büyücü imiş." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Büyüsüyle sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne önerirsiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dediler ki, "Onu ve kardeşini alıkoy ve kentlere toplayıcılar gönder de" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Sana tüm usta büyücüleri getirsinler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Belirlenmiş günün randevusu için büyücüler bir araya getirildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Halka da, "Siz de toplanır mısınız?" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Büyücüler üstün gelirse onlara uyabiliriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Büyücüler geldiklerinde Firavuna, "Eğer biz üstün gelirsek bize bir ücret ödenecek mi?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Evet" dedi, "Hatta siz benim konseyime gireceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Musa onlara, "Atacağınızı atın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İplerini ve değneklerini attılar, "Firavunun onuru için biz üstün geleceğiz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sonra Musa değneğini attı; hemen onların uydurduklarını yutmaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Büyücüler secdeye kapandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Dediler, "Evrenlerin Efendisini onayladık" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Musa’nın ve Harun’un Efendisine…" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Dedi ki, "Ben size izin vermeden mi onu onayladınız? O, size büyücülüğü öğreten ustanız olmalı. Şimdi göreceksiniz: Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Umurumuzda değil" dediler, "Biz zaten Efendimize döneceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "İlk gerçeği onaylayanlar olduğumuz için umarız ki Efendimiz hatalarımızı bağışlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Musa’ya, "Kullarımı yola çıkar, siz izleneceksiniz" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Firavun, kentlere kitle propagandacıları gönderdi: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "Bunlar küçük bir çetedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Bize karşı öfkeyle ayaklanmaktadırlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Biz ise çoğunluk olarak alarmda olmalıyız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Sonunda, onları çıkardık: Bahçelerden, çeşmelerden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hazinelerden, yüksek makamlardan… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Daha sonra onları İsrailoğullarına miras yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onları doğuya doğru izlediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Her iki topluluk birbirini görünce, Musa’nın arkadaşları, "İşte yakalanıyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. "Asla. Efendim benimle birliktedir; bana bir çıkış yolu gösterecektir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Musa’ya, "Değneğini denize vur" diye vahyettik. Bunun üzerine yarıldı ve her bölüm koca bir tepe gibi oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sonra, diğerlerini yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Musa’yı ve kendisiyle beraber olan herkesi kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sonra, diğerlerini boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Elbette bunda bir ders vardır; ama çokları onaylamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Kuşkusuz, senin Efendin Üstündür, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlara İbrahim’in tarihini anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Babasına ve halkına, "Neye hizmet ediyorsunuz?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. "Heykellere hizmet ediyoruz; biz kendimizi onlara adamış bulunuyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Kendilerini çağırdığınızda sizi işitiyorlar mı?" dedi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Yahut size yarar veya zarar verebiliyorlar mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. "Hayır; ancak biz atalarımızın böyle yaptıklarını gördük" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. "Peki" dedi, "Hizmet etmekte olduklarınızı gördünüz mü" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. "Siz ve geçmiş atalarınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. "Onlar benim düşmanımdır; yalnız Evrenlerin Rabbi hariç;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. "Beni yaratan ve bana yol gösteren O’dur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. "Beni yediren ve içiren O’dur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. "Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Beni öldüren ve sonra dirilten O’dur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. "Yargı gününde, kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Efendim, bana bilgelik ver ve beni iyiler arasına kat." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. "Beni, sonraki nesiller için iyi bir örnek kıl." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Beni, Nimetler Bahçesine varis olanlardan yap." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Babamı bağışla, zira o sapıtmış bulunuyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Diriliş gününde beni utandırma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. O gün, paranın ve çocukların yararı olmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. ALLAH’a mükemmel bir kalp ile gelenler hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Erdemlilere bahçe sunulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Azgınlar için de cehennem ortaya konacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Onlara şöyle denir, "Hani hizmet ettikleriniz nerede" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "O ALLAH’tan aşağı? Size şimdi yardım edebiliyorlar mı? Kendilerine bile yardımları dokunabiliyor mu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Azgınlarla birlikte tepetakla oraya atılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İblis’in tüm askerleri de… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Orada çekişerek şöyle konuşacaklar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. "ALLAH’a andolsun, biz gerçekten çok açık bir sapıklık içinde imişiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. "Çünkü sizi evrenlerin Efendisine denk tutuyorduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. "Bizi saptıranlar suçlulardı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Şimdi bizim ne şefaatçimiz var." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. "Ne de yakın bir dostumuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. "Bir şansımız daha olsaydı da, gerçeği onaylayanlar olsaydık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Bunda bir ders var; ancak çoğunluk onaylamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Kuşkusuz senin Efendin Üstündür, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Nuh’un halkı elçileri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Kardeşleri Nuh onlara demişti ki, "Dinleyip erdemli davranmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. "ALLAH’ı dinleyip bana uymalısınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. "Buna karşılık sizden herhangi bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim, ancak evrenlerin Efendisine aittir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. "ALLAH’ı dinleyip bana uymalısınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Dediler ki, "Seni izleyenler bayağı ve kötü kimseler iken, nasıl olur da seni onaylarız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Dedi ki, "Onların yaptıklarından bir bilgim yok." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. "Hesapları, yalnız Efendime aittir; keşke anlasanız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. "Kesinlikle hiçbir gerçeği onaylayanı kovamam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. "Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Dediler ki, "Bak Nuh, bu davranışına bir son vermezsen taşlananlardan olacaksın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Dedi ki, "Efendim, halkım beni yalanladı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. "Benimle onların arasını aç; beni ve beraberimdeki gerçeği onaylayanları kurtar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Onu ve yanındakileri yüklü bir gemiyle kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Sonra bunun ardından, geride kalanları boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Bunda bir ders var; ancak çoğunluk onaylamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Kuşkusuz senin Efendin Üstündür, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ad (halkı) da elçileri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Kardeşleri Hud onlara demişti ki, "Erdemli davranmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. "Ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. "ALLAH’ı dinleyip bana uyun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. "Buna karşılık sizden herhangi bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim, ancak evrenlerin Efendisine aittir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. "Her tepenin üzerine bir işaret (bir yapı) yerleştirip oyalanıyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. "Ebedi kalırsınız diye sağlam sanayiler/endüstriler mi kurarsınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. "Yakaladığınız vakit acımasız yakalıyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. "ALLAH’ı dinleyip bana uymalısınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. "Bildiğiniz her şeyi size vereni dinleyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. "Size çiftlik hayvanları ve çocuklar verdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. "Üstelik bahçeler, pınarlar…" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. "Sizin için müthiş bir günün cezasından korkarım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Dediler ki, "Öğüt versen de vermesen de bizce birdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. "Bu, bizden öncekilerin izlediği yaşantı biçimidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. "Biz, cezalandırılacak da değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Böylece onu yalanladılar. Nihayet biz de onları yok ettik. Bunda bir ders var; ancak çoğunluk onaylamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Kuşkusuz senin Efendin Üstündür, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Semud (halkı) da elçileri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, "Erdemli olmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. "ALLAH’ı dinleyip bana uymalısınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. "Buna karşılık sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretimi ancak evrenlerin Rabbi öder." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. "Şurada güvenlik içinde mi bırakılacaksınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. "Bahçeler, pınarlar, " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. "Ekinler ve olgun meyveli hurmalıklar içindesiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. "Ve dağlardan lüks köşkler yontuyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. "ALLAH’ı dinleyip beni izlemelisiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. "Sınırı aşanların emrine uymayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. "Onlar yeryüzünde iyilik değil kötülük işlerler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Dediler ki, "Sen büyülenmişsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. "Sen bizim gibi bir insansın. Doğru sözlü isen bize bir mucize getir bakalım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Dedi ki, "İşte şu deve. Onun su içeceği belli bir zamanı vardır. Sizin de su içeceğiniz belli bir gününüz vardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. "Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün cezasına çarpılırsınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Nihayet onu kestiler; ancak pişman oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Ve ceza onları yakaladı. Bunda bir ders var; ancak çoğunluk onaylamaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Kuşkusuz senin Efendin Üstündür, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Lut’un halkı da elçileri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, "Erdemli olmayacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. "ALLAH’ı dinleyip bana uyun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. "Buna karşı sizden herhangi bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim ancak evrenlerin Efendisine aittir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. "Siz halkın arasından erkeklere mi yöneliyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. "Efendinizin sizin için yarattığı eşlerinizi terkederek? Siz gerçekten haddi çok aşan bir toplumsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Dediler, "Bak Lut, bu tavrına son vermezsen sürülenlerden olacaksın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Dedi ki, "Ben, bu davranışınızı iğrenç buluyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. "Efendim, beni ve ailemi bu yaptıklarından kurtar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Onu ve tüm ailesini kurtardık Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Yalnız bir yaşlı kadın hariç; geride kalanlardan idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Sonra diğerlerini yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Üzerlerine bir çeşit yağmur yağdırdık; uyarılanların yağmuru ne felaketli bir yağmurdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Bunda bir ders var; ancak çokları onaylamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Kuşkusuz senin Efendin Üstündür, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Eyke halkı da elçileri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Kardeşleri Şuayb onlara demişti ki, "Erdemli olmayacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. "ALLAH’ı dinleyin ve beni izleyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. "Buna karşı sizden herhangi bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim ancak evrenlerin Efendisine aittir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. "Ölçüyü tam uygulayın. Kandıranlardan olmayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. "Doğru ölçek ile tartınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. "Halkın hakkını kısmayın ve yeryüzünde kötülük işleyerek karışıklık çıkarmayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. "Sizi ve önceki nesilleri yaratanı sayıp dinleyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Dediler ki, "Sen büyülenmişsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. "Sen sadece bizim gibi bir insansın ve biz senin yalan söylediğini sanıyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. "Doğru sözlü isen üzerimize gökten kütleler indir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. Dedi ki, "Efendim sizin ne yaptığınızı çok iyi bilir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Onu yalanladılar ve sonuç olarak Sayvan Gününün cezası kendilerini yakaladı; müthiş bir günün cezasıydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Bunda bir ders var; ancak çoğunluk onaylamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Kuşkusuz, senin Efendin Üstündür, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Bu, evrenlerin Efendisinin indirdiği vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. Onu Güvenilir Ruh (Cebrail) indirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Senin kalbine… Uyarıcılardan biri olasın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Apaçık Arapça bir dille. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. Daha önceki kitaplarda da anılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmiş olması onlar için yeterli bir delil oluşturmuyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Onu bir takım yabancılara indirseydik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Ve onu onlara okusaydı onu onaylamayacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. İşte biz onu suçluların kalplerine böylece (yabancı bir dil gibi) sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Acı azabı görünceye kadar onu onaylamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. Onlara ansızın, beklemedikleri bir anda gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. O zaman, "Bize biraz daha süre verilmez mi?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Onlar, hâlâ cezamıza karşı meydan mı okuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Gördüğün gibi, biz onları yıllarca yaşatsak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. Ve sonra kendilerine söz verilen başlarına gelse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 207. O tattıkları nimetler kendilerine bir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 208. Biz uyarıcıları olmayan hiçbir kenti yok etmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 209. Bu bir uyarı ve mesajdır; çünkü biz haksızlık etmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 210. Onu sapkınlar indirmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 211. Onlar bunu ne yaparlar, ne de becerirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 212. Çünkü onlar işitmekten men edilmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 213. ALLAH ile birlikte bir başka tanrı çağırma; yoksa cezalandırılırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 214. Sana en yakın olan insanları uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 215. Ve seni izleyen gerçeği onaylayanlara kanadını indir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 216. Sana karşı gelirlerse, "Yaptıklarınızdan uzağım" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 217. Üstün ve Rahman olana güven. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 218. O ki (ibadet ve düşünme için) kalktığın/uyandığın zaman seni görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 219. Ve senin secde edenler arasındaki hareketini de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 220. Çünkü O İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 221. Sapkınların kime indiğini size bildireyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 222. Onlar her günahkar iftiracıya iner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 223. Kulak verirler; ancak çoğu yalancıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 224. Şairlere ise azgınlar uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 225. Onların her vadide koştuklarını (duruma göre yön değiştirdiklerini) görmez misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 226. Ve onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 227. Ancak gerçeği onaylayanlar, erdemli davrananlar, ALLAH’ı çok ananlar ve haksızlığa karşı mücadele edenler hariç. Zalimler, nasıl bir devrim ile devrileceklerini bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster