1. Alemler için uyarıcı olması üzere kuluna furkanı indiren (Allah) ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki, göklerde ve yerde ne varsa O’nundur; bir çocuk edinmemiştir; mülkünde ortağı yoktur; her şeyi yaratmış ve ona belli bir ölçüye göre düzen (şekil) vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O’ndan başka, bir şey yaratamayan ve kendileri yaratılan, kendilerine bile bir zarar veya yarar sağlayamayan, öldürmeye de, yaşatmaya da, yeniden diriltmeye de güçleri olmayan ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ’Bu (Kur’an), onun (Muhammed’in) uydurduğu bir düzmeceden başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir.’ Böylece onlar kesinlikle haksız ve yalan (bir söz) ortaya attılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ’(Bunlar) öncekilerin masallarıdır. O onları yazdırmıştır ve sabah akşam kendisine okunmaktadır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ’Onu göklerdeki ve yerdeki gizliliği bilen (Allah) indirdi. O çok bağışlayan, çok rahmet edendir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ’Bu Peygambere ne oluyor ki yemek yiyor çarşılarda dolaşıyor. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmeli değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bak senin için nasıl örnekler verdiler de böylece saptılar. Onlar artık hiçbir yol bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O (Allah) pek yücedir ki, dilerse sana bundan daha hayırlısını, altından ırmaklar akan cennetler verir ve senin için köşkler var eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Kıyamet saatini yalanlayanlar için çılgın bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O onları uzak bir yerden görünce onlar onun öfkelenişini ve uğultusunu duyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman orada yokoluşu (ölümü) çağırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’Bugün bir tek yokoluşu değil pek çok (kere) yokoluşu çağırın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Bu mu daha hayırlıdır yoksa takva sahiplerine vaadedilen sonsuzluk cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve dönüş yeridir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlara orada istedikleri vardır ve (orada) ebedi kalırlar. Bu Rabbinin üzerine, (yerine getirilmesi) istenen bir vaaddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ’Siz mi şu kullarımı saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan saptılar?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmemiz bize yaraşmaz. Ancak sen onları ve atalarını yararlandırdın, onlar da zikri unuttular ve böylece helake uğrayan bir topluluk oldular.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Böylece sizi, söyledikleriniz konusunda kesinlikle yalanlamışlardır. Artık ne (azabı) geri çevirmeye ne de yardıma güç yetirebilirsiniz. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de muhakkak yemek yiyor çarşılarda dolaşıyorlardı. Sabrediyor musunuz diye sizin bazılarınızı bazılarınız için imtihan kıldık. Senin Rabbin görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ’Bize meleklerin indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?’ Andolsun onlar kendi kendilerine büyüklenmiş ve büyük bir azgınlıkla haddi aşmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’(Müjde) size yasaktır yasak!’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onların işlediği her ameli ele alıp savrulmuş toz haline getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün cennetlikler en iyi yerlerde oturacaklar, en güzel şekilde dinleneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O gün gök beyaz bulutlarla parçalanır ve melekler akın akın indirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O gün gerçek mülk Rahman’ındır ve o, kâfirler için oldukça zor bir gün olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Ah keşke Peygamberle birlikte bir yol edinmiş olsaydım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yazık bana! Keşke filancayı dost edinmeseydim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Andolsun o beni, bana geldikten sonra zikirden (Kur’an’dan) saptırdı. Şeytan da insanı yalnız ve yardımsız bırakır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Ey Rabbim! Doğrusu kavmim şu Kur’an’ı terkedilmiş halde bıraktılar.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz bu şekilde her peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yola iletici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ’Bu Kur’an ona bir kerede topluca indirilmeli değil miydi?’ Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için bu şekilde (ayet ayet indirdik) ve belli bir düzen üzere ağır ağır okuduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sana her ne örnek getirseler mutlaka biz de (ona karşı) sana hakkı ve daha güzel açıklamayı getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, işte onlar daha kötü yerde ve daha sapık yoldadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Andolsun biz Musa’ya kitabı verdik ve kardeşi Harun’u onun yanında yardımcı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’Ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin’ dedik. Sonuçta onları temelli bir yıkıma uğrattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Nuh kavmi de peygamberleri yalanlayınca onları suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret kıldık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad’ı, Semud’u, Ress ahalisini ve bunların aralarında pek çok nesilleri de (helak ettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Her biri için örnekler verdik. (Öğüt almayınca da) hepsini kırıp geçirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun onlar üzerine felaket yağmuru yağdırılan kasabaya uğramışlardı. Yine de onu görmüyorlar mıydı? Hayır onlar yeniden dirilişi ummuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ’Allah’ın Peygamber olarak gönderdiği bu mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Eğer biz onların üzerinde kararlılık göstermeseydik neredeyse bizi ilahlarımızdan saptıracaktı.’ Yakında azabı gördüklerinde kimin yolca daha sapık olduğunu bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Arzularını kendine ilah edinmiş olanı gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa sen onların çoğunun duyduklarını veya akıl ettiklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler belki yolca daha sapıktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? İsteseydi onu durgun kılardı. Sonra güneşi onun üzerine delil kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onu azar azar kendimize çektik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O, sizin için geceyi bir örtü, uykuyu bir dinlenme, gündüzü yayılıp çalışma (vakti) kılandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rahmetinin öncesinde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen de O’dur. Biz gökten tertemiz su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onunla ölü bir beldeyi diriltelim ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan bir çoğunu onunla sulayalım diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Andolsun ki öğüt alsınlar diye onu aralarında dağıttık. Ancak insanların çoğu nankörlükten başka bir şeye yanaşmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Eğer dileseydik her kasabaya bir uyarıcı gönderirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse inkarcılara boyun eğme ve onlara karşı onunla (Kur’an’la) büyük bir cihad ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İki denizi birbirine salan O’dur. Bu tatlı ve susuzluğu giderici, bu da tuzlu ve acıdır. O ikisinin arasına bir perde ve aşılamayan bir sınır koymuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sudan insanı yaratan ve onu bir soy ve hısımlık sahibi kılan O’dur. Senin Rabbin her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Allah’ı bırakıp kendilerine yararı da zararı da olmayanlara kulluk ediyorlar. İnkarcı kişi Rabbine karşı (şeytana) yardımcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. ’Ben Rabbine yol edinmek isteyen (kimseler) dışında buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hiç ölmeyen daima diri olan (Allah)’a güven ve O’nu övgüyle tesbih et. O’nun kullarının günahlarından haberdar olması yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasındakileri altı günde yaratan sonra Arş’a hükümran olan O’dur. O Rahman’dır. Bunu (bundan) haberdar olan birine sor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. ’Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz?’ derler. (Bu) onların nefretlerini artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Gökte burçlar vareden, orada bir kandil (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratan (Allah) ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Öğüt almak veya şükretmek isteyen(ler) için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Rahman’ın kulları yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler ve bilgisizler kendilerine laf attıklarında ’selam’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onlar gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyama durarak geçirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. ’Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden sav. Şüphesiz onun azabı devamlıdır’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ’Doğrusu orası çok kötü bir karargah ve çok kötü bir kalış yeridir’ (derler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar harcadıkları zaman ne israf ne de cimrilik ederler. (Harcamaları) bu ikisi arasında dengeli olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar Allah’la beraber başka bir ilaha tapmaz, Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmez ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezayı bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kıyamet günü ona azap kat kat artırılır ve onun içinde aşağılanmış olarak sonsuza kadar kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ancak tevbe eden, iman edip salih amel işleyenler müstesna. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah bağışlayandır, rahmet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Kim tevbe eder ve salih amel işlerse şüphesiz o kabul görmüş olarak Allah’a döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlar yalancı şahitlik etmezler ve yararsız bir şeye rastladıklarında onurlu bir şekilde (yüz çevirip) geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. ’Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soylarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte onlar sabretmelerine karşılık (cennetin en yüksek derecesinde) odalarla mükafatlandırılacak ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Orası ne güzel karargah ve ne güzel kalış yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. ’Duanız olmasa Rabbim size bir değer vermez. Ancak yalanladınız; artık (sizin için azap) kaçınılmaz olacak.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster