الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا
Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey’in fe kadderahu takdira
Kelime
Anlamı
Kökü
الَّذِي
öyle ki
لَهُ
O’nundur
مُلْكُ
mülkü
السَّمَاوَاتِ
göklerin
وَالْأَرْضِ
ve yerin
وَلَمْ
ve
يَتَّخِذْ
O edinmemiştir
وَلَدًا
bir çocuk
وَلَمْ
ve
يَكُنْ
yoktur
لَهُ
O’nun
شَرِيكٌ
ortağı
فِي
الْمُلْكِ
mülkünde
وَخَلَقَ
ve yaratmıştır
كُلَّ
her
شَيْءٍ
şeyi
فَقَدَّرَهُ
ve takdir etmiştir ona
تَقْدِيرًا
ölçü biçim ve düzen

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Öyle bir mâbuttur ki onundur saltanatı ve tedbîri göklerin ve yeryüzünün ve hiçbir kimseyi evlât edinmez, saltanat ve tasarrufta ortağı yoktur ve her şeyi yaratmıştır da mukadderâtı takdîr etmiştir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O ki; göklerin, yerin idare ve yönetimi O’na aittir. O bir çocuk edinmemiştir. Yönetiminde herhangi bir ortağı yoktur. Çünkü herşeyi yaratan ve herşeye belli bir plan ve kader tayin edip, düzene koyan da O’dur.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. O bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ki, semâların ve arzın varlığı O’nun içindir! Çocuk edinme kavramından berîdir! Varlıkta ortağı yoktur O’nun! Her şeyi yaratmış, onu (yarattığını) takdiriyle oluşturmuştur!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  O ki, göklerde ve yerde ne varsa O’nundur; bir çocuk edinmemiştir; mülkünde ortağı yoktur; her şeyi yaratmış ve ona belli bir ölçüye göre düzen (şekil) vermiştir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; çocuk edinmemiştir. O’na mülkünde ortak yoktur, herşeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O Allah ki, göklerin ve yerin tasarrufu hep O’nun. Hiç bir çocuk edinmemiştir, mülkünde de O’nun hiç bir ortağı yok... Her şeyi yarattı da ona bir nizam verdi; onun mukadderatını tayin buyurdu.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Göklerin ve yerin mülkiyeti yalnız O`na aittir. Hiçbir zaman çocuk edinmemiştir. Hükümranlığında O`nun hiçbir ortağı da olmamıştır. O her şeyi yaratmış ve her şeye belli bir şekil vermiştir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (1-2) Goklerin ve yerin hukumranligi kendisinin olan, cocuk edinmeyen, hukumranlikta ortagi bulunmayan, herseyi yaratip bir olcuye gore duzenleyen ve dunyalari uyarmak uzere kuluna hakki batildan ayirdeden Kuran’i indiren Allah yucelerin yucesidir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (1-2) Feyiz ve bereket, azamet ve kudret sahibi ne yücedir ki (hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden, helâli haramdan ayıran) Furkan’ı, milletleri (tuttukları yolun tehlikesine karşı) uyarıcı olsun diye kulu (Muhammed’e) indirmiştir. O yüce kudret ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur. O, çocuk edinmemiştir; mülkünde hiçbir ortağı yoktur; her şeyi yaratıp düzene koymuş, belli ölçülere göre takdîr etmiştir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Göklerin ve yerin egemenliği O`na aittir. Soy sop edinmemiştir. Egemenliğinde herhangi bir ortağı yoktur. Her şeyi yaratan ve her şeyi belli bir ölçüye göre düzene koyan O`dur.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-2) Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed’e Furkan’ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Göklerin ve yerin yönetimi O’na aittir. Çocuk edinmemiştir, yönetiminde de kendisinin ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış ve en ayrıntılı ölçülerle ona düzen vermiştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O öyle bir ilâhtır ki, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinindir. O hiç çocuk edinmedi, hükümranlıkta ortağı yoktur. O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O ki, göklerin ve yerin egemenliği O’nun tekelindedir hiç evlat edinmemiştir; egemenlikte ortağı yoktur; O her şeyi yaratmış ve bir ön tasarıya göre düzenlenmiştir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; çocuk edinmemiştir. O’na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Göklerin ve yerin mülkü O’nundur.O bir çocuk edinmemiştir,mülkünde ortağı yoktur .Her şeyi yaratmış, ona ölçü , biçim ve düzen vermiştir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (O Allah) ki göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Onundur. Hiçbir evlâd edinmemişdir O. Mülkünde Onun bir ortağı da yokdur. O, her şey’i yaratıb ona bir nizâm vermiş, onun mukadderaatını ta’yîn etmişdir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O (Allah) ki, göklerin ve yerin mülkü O`nundur; ne bir çocuk edinmiştir, ne de mülkünde bir ortağı olmuştur; herşeyi yaratıp onu (maslahatına en uygun bir şekilde)ta`yîn ederek takdîr etmiştir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  O ki; göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Çocuk edinmemiştir, mülkte ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş ve bir ölçüyle takdir etmiştir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  O, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan (Allah), asla bir çocuk edinmemiş olup, mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. Her şeyi yaratan ve yaratığı şeylerin durumunu (yerini, cinsini, ömrünü, şeklini, adedini, vs…) planlayan da O dur.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O (Allah) ki; göklerin ve yeryüzünün mülkü, O’nundur. Ve O, çocuk edinmemiştir. Mülkte, O’nun şeriki (ortağı) olmamıştır. Ve herşeyi, O yarattı sonra da onların kaderini takdir etti.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Göklerin ve yerin mülkü O’nundur ve çocuk edinmemiştir. O’na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O ki, göklerin ve yerin egemenliği O’na aittir; soy sop edinmemiştir; egemenliğinde herhangi bir ortağı yoktur; çünkü her şeyi yaratan ve her şeyi belli bir yasalar örgüsüne göre düzene koyan O’dur.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O (Allah) ki, göklerin ve yerin hakimiyeti yalnızca O`na aittir; O çocuk edinmemiştir, hakimiyetinde O`na herhangi bir ortak da bulunmamaktadır: zira her şeyi O yaratmış ve (bütün bunları) ölçüsünü kendi koyduğu yasalara bağlamıştır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Öyle zât ki, göklerin ve yerin mülkü O’nun içindir ve hiçbir oğul edinmemiştir. Ve O’nun için mülkünde bir ortak da yoktur ve herşeyi yaratmıştır, onu bir miktar ile takdir buyurmuştur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Hiçbir çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, mukadderatını tayin etmiştir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi/imparatorluğu O’nundur. Çocuk edinmemiştir ve hükümranlıkta ortağı yoktur. Herşeyi yaratmış ve bir ölçüye göre takdir etmiştir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O ki, göklerin ve yerin egemenliği O’nun tekelindedir hiç evlat edinmemiştir; egemenlikte ortağı yoktur; O her şeyi yaratmış ve bir ön tasarıya göre düzenlenmiştir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Göklerin ve yerin hâkimiyeti O’nundur. O asla evlat edinmedi, hâkimiyette hiç bir ortağı olmadı. Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen O’dur.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Göklerin ve yerin mülkü O’nundur, O, bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Göklerin ve yerin hakimiyeti O’na aittir. Hiç bir oğul edinmemiştir ve hükümranlığında hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış ve belirli bir ölçüye göre takdir etmiştir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; çocuk edinmemiştir, O’na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Göklerin ve yerin mülk ve saltanatı yalnız O’nundur. Çocuk edinmemiştir O. Mülk ve saltanatında ortak yoktur O’na. Herşeyi yaratmış ve herşeye bir ölçü ve oluş tarzı takdir etmiştir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  He to whom belongs the dominion of the heavens and the earth: no son has He begotten, nor has He a partner in His dominion: it is He who created all things, and ordered them in due proportions.