1. O mübarektir/şanı yücedir! Evrendekilere uyarıcı olması için kuluna, (gerçek ile yalanı ayırdedici) Furkan’ı/Kur’an’ı indirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi/imparatorluğu O’nundur. Çocuk edinmemiştir ve hükümranlıkta ortağı yoktur. Herşeyi yaratmış ve bir ölçüye göre takdir etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O’nun yanı sıra ilâhlar/tanrılar edindiler; halbuki onlar hiçbir şey yaratamıyorlar, oysa kendileri yaratılmışlardır! Kendilerine bile bir fayda ve zarar veremiyorlar. Öldürmeye ve yaşatmaya güç yetiremiyorlar. Yeniden diriltip var edemiyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Küfre sapan kimseler dediler ki: "Bu (Kur’an) olsa olsa bir uydurmadır. Onu o uyduruyor ve başka bir topluluk da ona yardım etmiştir." Böylece bir ihanetle ve bir iftira ile geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dediler ki: "Bu eskilerin masallarıdır! Onları yazdırtıyor, kendisine sabah ve akşam okunuyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: "Onu göklerdeki ve yerdeki gizliliği bilen indirdi. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhametlidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dediler ki: "Bu elçiye ne oluyor ki, yemek yiyor ve çarşılarda geziyor? Ona bir melek indirilmeli değil miydi; kendisiyle birlikte uyarıcı olacak (bir melek)?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ya da kendisine bir hazine atılmalı değil mi? Ya da, onun kendisinden yiyeceği bir bahçesi olması gerekmez mi?" Ve zalimler dediler ki: "Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir bak, senin hakkında ne biçim temsiller getirdiler ve saptılar. Artık bir daha da yol bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O mübarektir, yücedir! Diler ise sana bundan daha hayırlısını verir; altlarından ırmaklar akan bahçeler ve senin için saraylar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Aksine onlar kıyamet saatini yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayan kimse için, çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (ateş) uzak bir yerden onları gördüğü zaman, onlar bunun öfkesini ve homurtusunu işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Zincirlere bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, orada yok oluşu çağırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "bugün tek bir yok oluş/ölüm çağırmayın, ölümü/yok oluşu bir çok kez çağırın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki: "Bu mu daha hayırlı, yoksa kötülükten sakınıp iyi işler yapanlara vadedilen sürekli cennet mi daha hayırlıdır? Onlar için mükâfat ve güzel bir sonuç vardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar için, sürekli kalıcılar olarak orada istedikleri nimetler vardır. Bu, Rabbinin istenen/arzu edilen bir sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O gün onları ve Allah’tan başka taptıklarını toplar, der ki: "Bu kullarımı sizler mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan saptılar?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dediler ki: "Seni tenzih ederiz! Senin dışında dostlar edinmemiz bize yaraşmaz. Fakat Sen onları ve atalarını nimetle yaşattın, ta ki zikri (Kur’an’ı ve hatırlatıcı ayetleri) unuttular ve helâk/imha olmayı hak eden bir topluluk oldular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Işte onlar söylediğiniz hususlarda sizi yalanladılar. Bundan böyle ne azabı geri çevirmeye, ne de kendinize yardım etmeye gücünüz yetmez. Sizden kim zulmederse kendisine büyük bir azap tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Ey Resûlüm!) Senden önce peygamberlerden gönderdiklerimiz var ya, şübhesiz ki onlar da elbette yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbirinize imtihan yaptık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin ise hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bizimle karşılaşmayı ummayan o kimseler dediler ki: "Bize melekler indirilmeli değil miydi? Ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?" Kendi içlerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara müjde yoktur. Ve: "Size sevinmek yasaktır yasak!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yaptıkları işleri geçersiz saydık. Yaptıkları işleri etrafa saçılmış toz zerreleri gibi savurduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün cennet halkının kalacakları yer daha iyidir ve sefa sürecekleri yer daha güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O gün gökyüzü bulutlarla parçalanır ve bir çırpıda melekler indirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Işte o gün gerçek hükümranlık Rahmân’ındır ve inkârcılar için çetin bir gün olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O gün zalim ellerini ısırır da der ki: "Ne olurdu ben de elçiyle beraber bir yol edinseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Vah bana! Ne olurdu ben falanı yoldaş edinmeseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O bana gelen öğütten beni saptırdı. Zaten şeytan insanı rezil edicidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (kiyamet günü, içinde yaşadığı kavminden şikayetçi olan) Rasûl de dedi ki: "Ey Rabbim! Gerçekten kavmimden birçokları bu Kur’an’ı sahiplenmedi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Işte böylece (uyarılara rağmen) her bir peygambere, suçlulardan birçok saldırgan çıktı. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Inkâr eden KİMSELER dediler ki: "Kur’an ona bir defada toptan olarak indirilmeli değil miydi?" Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle (Sure Sure, Bölüm Bölüm) yaptık. Onu (Kur’an’ı) ağır ağır, anlamaya çalışarak ve içine sindire sindire oku!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar hiçbir misal getirmezler ki; Biz de sana hakkı/gerçeği ve tefsir/açıklama olarak en iyisini getirmiş olmayalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O kimseler; yüzüstü cehenneme toplanırlar, işte onlar, yerce çok kötü ve yolca da çok sapıktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ant olsun, Biz Musa’ya Kitabı verdik ve onunla birlikte kardeşi Harun’u da yardımcı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dedik ki: "İkiniz, ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin." Sonunda, onları yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Nuh kavmi de elçileri yalanladıkları zaman onları boğduk. İnsanlar için onları bir ayet (öğüt, uyarı) kıldık. Biz, zalimler için çetin bir azap hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad’ı, semud’u, Ress halkını ve bu arada birçok kuşakları! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hepsine de misaller verdik. Ve hepsini tamamen imha ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ant olsun onlar; belâ yağmuruna tutulup yok edilen o kente uğramışlardı. Onu görmüyorlar mıydı? Aksine onlar, tekrar dirilmeyi ummuyorlardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (4142) Seni gördükleri zaman, seninle yalnızca alay ediyorlar ve "Allah’ın, peygamber olarak gönderdiği bu mudur? Eğer onlara (putlarımıza) sıkıca sarılmasaydık, bizi neredeyse tanrılarımızdan uzaklaştıracaktı!" (diyorlar.) Fakat azabı gördükleri zaman (doğru) yoldan uzaklaşan kişinin kim olduğunu bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Neredeyse ilâhlarımızdan/tanrılarımızdan bizi saptıracaktı. Eğer onları savunmasaydık" (diyorlar.) Azabı gördükleri zaman yol olarak daha sapık kimmiş? Bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Arzusunu kendisine tanrı/ilâh edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa, onların çoğunun işittiklerini veya aklettiklerini mi sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, hatta yolca daha da şaşkındırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Görmedin mi, Rabbin gölgeyi nasıl uzattı?! Dileseydi onu durgun hareketsiz kılardı. Sonra Biz Güneş’i ona delil kılmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra da, kolay bir yakalayışla onu kendimize doğru çekmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de kalkıp dağılarak, çalışma zamanı olarak kılan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rahmetinin önünde, rüzgârları müjdeleyici olarak gönderen O’dur. Ve Biz gökten tertemiz bir su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onunla ölü bir memleketi diriltelim, yarattığımız birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ant olsun onların arasında tekrar tekrar bunu anlattık, öğüt almaları için. Ancak yine de insanların birçoğu, nankörlük ederek ayak direttiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Eğer dileseydik her kente bir uyarıcı gönderirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse inkârcılara itaat etme! Onlara karşı bununla (Kur’an ile) cihat et, hem de büyük bir cihat!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Iki denizi birbirine salıveren O’dur; bu tatlı susuzluğu giderici, şu da tuzlu ve acıdır. İkisinin arasında birbirlerine karışmalarına engel ve aşılmaz bir sınır koymuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sudan bir beşer yaratan, onu kan bağı ve evlilik bağı sahibi kılan O’dur. Rabbin herşeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Allah’tan başka şeylere kulluk ediyorlar; kendilerine fayda ve zarar veremeyecek şeylere! Kâfir kişi Rabbine karşı tavır alandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz seni müjdeci ve uyarıcı olmaktan başka bir şey için göndermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. De ki; "Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum, ancak; Rabbinize giden yolu yol edinmek isteyen kimseler olunuz". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sen ölmeyen ‘O diriye’ güven! O’nu övgü ile tesbih et. O kullarının günahlarından haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunanları, altı gün içinde yaratan O’dur. Sonra Arş dahil tüm kainata kanunlarını kurmuştur. O Rahmân’a gelince... O’nu bundan haberi olana sor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlara: "rahmân’a secde edin" denildiği zaman; "Rahmân da neymiş? Biz senin bize emrettiğine secde eder miyiz hiç?" dediler. Bu onların nefretini arttırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O (Allah) yücedir/mübarektir! Gökyüzünde yıldız kümeleri yaptı. Orada bir lâmba (Güneş) ve aydınlatıcı bir Ay kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O’dur. Öğüt almak veya şükretmek isteyen kimse için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Orahmân’ın kulları yeryüzünde mütevazı olarak yürürler. Cahiller kendilerine lâf attıkları zaman; "Selâm size!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onlar rableri için secde ederek ve kıyamda durarak gecelerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onlar şöyle derler: "Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Şüphesiz onun azabı, yapışkan bir azap olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Orası kalacak bir yer ve bir makam olarak ne kötüdür!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar harcadıkları zaman savurganlık etmezler ve cimrilik de etmezler. Bu ikisinin arasında dengelidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilâha yalvarmazlar. Haklı bir gerekçe (savunma durumu) olmadıkça, Allah’ın haram kıldığı canı öldürmezler ve zina da etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir cezayla karşılanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kıyamet günü azap onun için kat kat olur. Horlanmış olarak azabın içinde sonsuz kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ancak tövbe eden, iman eden, faydalı işi en iyi şekilde yapan başka! İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Kim tövbe eder de faydalı işi en iyi şekilde yaparsa, şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak huzurumuza döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlar ki, yalan şahitlikte bulunmazlar. Boş ve saçma sözlere rastladıkları zaman, vakarla (dikkate bile almadan) geçip giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar ki, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman; onlara karşı kör ve sağır (ilgisiz) davranmazlar (hemen dikkat kesilirler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar ki; "Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve çocuklar lütfet, bizi başkalarına zarar vermemekte imam/önder kıl" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Işte onlar, sabretmelerine karşılık saraylarla ödüllendirilecekler. Orada mutluluk ve selâm/esenlik dileğiyle karşılanacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Orada sürekli kalıcıdırlar. Orası kalacak yer ve bir makam olarak ne de güzeldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (inananlara) de ki: "Duanız (kendinizi aciz görerek O’ndan istemeniz) olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?" (Ve de inkârcılara de ki:) "Gerçek şu ki, siz (Allah’ın mesajını/ayetlerini) yalanladınız: Artık bu (azap), kaçınılmaz olacaktır/yakanızı bırakmayacaktır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster