أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla
Kelime
Anlamı
Kökü
أَرَأَيْتَ
gördün mü?
مَنِ
kimseyi
اتَّخَذَ
edinen
إِلَٰهَهُ
tanrı
هَوَاهُ
arzusunu
أَفَأَنْتَ
sen mi?
تَكُونُ
olacaksın
عَلَيْهِ
onun üstüne
وَكِيلًا
bekçi

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Gördün mü dileğini mâbut yapanı? Sen mi koruyucu olacaksın ona?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İstek ve arzularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Yoksa onu kollayıp, koruyan sen mi olacaksın?

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin?

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hevâsını (içgüdüsel dürtülerini - bedenselliğini - kuruntuladığını) Tanrı edineni gördün mü! (Mu’minûn: 91, Bakara: 21)... Sen mi ona vekîl olacaksın?

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Arzularını kendine ilah edinmiş olanı gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Ey Rasûlüm) gördün mü, o nefis arzusunu ilâh edineni? Artık ona, sen mi vekil olacaksın? (Onu şirkten sen mi koruyacaksın?)

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Nefsinin arzusunu tanrı edineni gördün mü? Sen ona koruyucu olabilir misin?

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Hevesini kendine tanri edineni gordun mu? Ona sen mi vekil olacaksin?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Arzu ve hevesini tanrı edineni gördün mü ? Yoksa sen mi onun üzerine (koruyucu, kurtarıcı) vekîl olacaksın ?

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi onun üzerine sen mi vekil olacaksın (da onu Allah`ın azabından koruyacaksın)?

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Egosunu tanrı edinen kişiyi gördün mü? Sen mi ona avukatlık edeceksin?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İhtiraslarını ilah edinen kimseyi görüyor musun? Onu doğru yola iletme sorumluluğunu sen mi üstleneceksin?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Kendi istek ve tutkularını (hevasını) tanrı edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Kötü duygularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin?

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Gördün mü o hevâ (ve heves) ini Tanrı edinen kimseyi? Şimdi onun üzerine (Habibim) sen mi bekci olacaksın?

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hevâsını (nefsânî arzularını) kendisine ilâh edinen kimseyi gördün mü? O hâlde(vazîfen sâdece tebliğ iken) onun üzerine sen mi vekîl olacaksın?

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi onun üzerine vekil sen mi olacaksın?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Kendi arzularını ilah edineni gördün mü? Onun sorumluluğunu sen mi üzerine alacaksın.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Hevasını ilâh edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Sen hiç kendi heva ve heveslerini tanrılaştıran (birin)i düşündün mü? İmdi, böyle birinden de sen mi sorumlu olacaksın?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Hevasını ilahı edinen kimsenin durumunu göz önüne getirsene bir! Şimde (söyle); böyle birinin sorumluluğunu sen üstlenebilir misin?

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Gördün mü o hevâsını mabut ittihaz edeni? Artık sen mi onun üzerine bir vekil olacaksın?

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Resulüm! Gördün mü o nefis arzusunu ilâh edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın? (Onu şirkten sen mi koruyacaksın?)

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Arzusunu kendisine tanrı/ilâh edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İhtiraslarını ilah edinen kimseyi görüyor musun? Onu doğru yola iletme sorumluluğunu sen mi üstleneceksin?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye! Artık sen mi vekil olacaksın ona, işlerini sen mi yürüteceksin?

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Arzusunu tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın?

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? O halde sen mi koruyucu olacaksın?

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İğreti arzusunu ilah edinen kişiyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Seest thou such a one as taketh for his god his own passion (or impulse)? Couldst thou be a disposer of affairs for him?