1. Ne mübarektir, Furkan’ı alemler için uyarıcı, korkutucu olsun diye kuluna parça parça indiren . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; çocuk edinmemiştir, O’na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O’nun dışında, hiç bir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sağlayamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen birtakım ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Küfre sapanlar dediler ki: «Bu (Kur’an), olsa olsa ancak onun uydurduğu bir yalandır, onu kendisi düzüp uydurmuş ve ona bir başka topluluk da yardımda bulunmuştur.» Böylelikle onlar, hiç şüphesiz haksızlık ve iftira ile geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve dediler ki: «(Bu,) Geçmişlerin uydurduğu masallardır, bir başkasına yazdırmış olup kendisine sabah akşam okunmaktadır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: «Onu, göklerde ve yerde gizli olanı bilmekte olan (Allah) indirmiştir. Kuşkusuz O, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dediler ki: «Bu peygambere ne oluyor ki, yemek yemekte ve pazarlarda dolaşmaktadır? Ona, kendisiyle birlikte uyarıp korkutucu olacak bir melek de indirilmesi gerekmez miydi?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. «Ya da kendisine bir hazinenin bırakılması veya ondan yemekte olduğu bir bahçesi olması (gerekmez miydi)?» Zulmedenler dedi ki: «Siz olsa olsa, ancak büyülenmiş bir adama uymaktasınız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir bakıver; senin için nasıl örnekler verdiler de böyle saptılar. Artık onlar hiç bir yol da bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dilediği takdirde, sana bundan daha hayırlısı olarak altından ırmaklar akan cennetler veren ve senin için köşkler kılan (Allah) ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, onlar kıyamet saatini yalanladılar; biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Ateş,) Onları uzak bir yerden gördüğünde, onlar bunun gazablı öfkesini ve uğultusunu işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Elleri boyunlarına bağlı olarak, onun sıkışık bir yerine atıldıkları zaman, orada yok oluşu isteyip çağırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bugün bir yok oluşu çağırmayın, birçok (kere) yok oluşu isteyip çağırın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki: «Bu mu daha hayırlı, yoksa takva sahiplerine va’dedilen ebedi cennet mi? Ki onlar için bir mükâfat ve son duraktır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. «İçinde ebedi kalıcılar olarak, orada her istedikleri onlarındır; bu, Rabbinin üzerinde istenen bir vaaddir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onları ve Allah’tan başka taptıklarını bir araya getirip toplayacağı ve: «Şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapıttılar» diyeceği gün; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Derler ki: «Sen yücesin; senin dışında başka veliler edinmemiz bize yakışmaz, ancak onları ve atalarını sen meta verip yararlandırdın, öyle ki (senin) zikri(ni) unuttular ve böylece yıkıma uğrayan bir kavim oldular.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. «İşte (ilahlarınız) sizin söylemekte olduklarınızı yalanladılar; bundan böyle (azabı) ne geri çevirmeye gücünüz yetebilir, ne de bir yardıma. Sizden kim zulmederse, ona büyük bir azab taddırırız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Senden önce gönderdiklerimizden, gerçekten yemek yiyen ve pazarlarada gezen (peygamber)lerden başkasını göndermiş değiliz. Biz, sizin bir kısmınızı bir kısmı için deneme (fitne konusu) yaptık. Sabredecek misiniz? Senin Rabbin görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bize kavuşmayı ummayanlar, dediler ki: «Bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?» Andolsun, onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekleri görecekleri gün, suçlu günahkârlara bir müjde yoktur. Ve o gün (melekler onlara) derler ki: «(Size sevinçli haber) Yasaktır, yasak.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onların yapmakta oldukları her işin önüne geçtik, böylece onu savurulmuş toz zerreleri kılıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün, cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İşte o gün, gerçek mülk, Rahman (olan Allah) ındır. Küfredenler için de oldukça zorlu bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O gün, zulme sapan, ellerini (hınçla) ısırarak (şöyle) der: «Ah keşke, peygamberle birlikte bir yol edinmiş olsaydım,» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. «Vah yazıklar bana, ne olurdu da filanı dost edinmeseydim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. «Çünkü o, gerçekten bana gelmiş bulunduktan sonra beni zikirden (Kur’an’dan) saptırmış oldu. Şeytan da insanı ’yapayalnız ve yardımsız’ bırakandır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve peygmber dedi ki: «Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur’an’ı terkedilmiş (bir kitap) olarak bıraktılar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İşte böyle; biz, her peygambere suçlu günahkârlardan bir düşman kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Küfredenler dediler ki: «Kur’an ona tek bir defada, toplu olarak indirilmeli değil miydi?» Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırıp pekiştirmek için onu böylece (ayet ayet indirdik) ve onu ’belli bir okuma düzeniyle (tertil üzere) düzene koyup’ okuduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onların sana getirdikleri hiç bir örnek yoktur ki, biz (ona karşı) sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O yüzükoyun cehenneme doğru sürülüp toplanacak olanlar; işte onlar, yer bakımından çok kötü, yol bakımından da sapık olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Andolsun, biz Musa’ya kitabı verdik ve onunla birlikte kardeşi Harun’u yardımcı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Böylece onlara: «Ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin» dedik; sonunda onları (Firavun ve çevresini) kökünden darmadağın ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Nuh’un kavmi de, peygamberleri yalanladıklarında onları suda boğduk ve insanlar için bir ayet kıldık. Biz zulme sapanlara acıklı bir azab hazırlamışız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad’ı, Semud’u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok kuşakları da (yok ettik) . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz (onlardan) her birine örnekler verdik ve her birini darmadağın edip mahvettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun, onlar üstüne felâket yağmuru yağdırılmış bulunan o ülkeye uğramışlardır; yine de onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar dirilmeyi ummuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Seni gördükleri zaman, seni yalnızca alay konusu edinmektedirler: «Allah’ın, peygamber olarak gönderdiği bu mu?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. «Eğer biz onlara karşı kararlılık göstermeseydik, neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırmış olacaktı.» Azabı görecekleri zaman, kim yol bakımından daha sapıkmış, onlar öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa sen, onların çoğunu (söz) işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hayır, onlar yol bakımından daha da şaşkın (ve aşağı)dırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Rabbini görmedin mi, gölgeyi nasıl uzatıvermiştir? Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra da onu tutup kendimize ağır ağır çekmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O, geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp çalışma (zamanı) kılandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve kendi rahmetinin önünde rüzgârları müjdeciler olarak gönderen de O’dur. Biz, gökten tertemiz su indirmiş bulunmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onunla ölü bir beldeyi (toprağı) canlandırmak ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan bir çoğunu onunla sulamak için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Andolsun bunu, onların arasında öğüt alıp düşünsünler diye çeşitli biçimlerde açıkladık. Ama insanların çoğu nankörlük edip ayak direttiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Eğer dilemiş olsaydık, her kasabaya da bir uyarıcı, korkutucu gönderirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse kâfirlere itaat etme ve onlara (Kur’an’la) büyük bir cihad ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İki denizi (birbirine) salıp katan O’dur; bu, tatlı, susuzluğu giderici, bu da tuzlu ve acıdır. İkisinin arasında (birbirlerine karışmalarını önleyen) bir engel (berzah) ve aşılmayan bir sınır koymuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ve insanı bir sudan yaratıp onu, neseb ve sihr(iyyet sahibi) kılan O’dur. Senin Rabbin güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Allah’ı bırakıp kendilerine yarar da, zarar da sağlayamayacak şeylere ibadet etmektedirler. Kâfir, (asıl) kendi Rabbine karşı (şeytana) arka çıkandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. De ki: «Ben buna karşılık, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen (insanlar olmanız) dışında sizden bir ücret istemiyorum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O’nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakilerini altı günde yaratan ve sonra da arşa istiva edendir. Rahman (olan Allah)dır. Bunu (bundan) haberi olana sor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlara: «Rahman (olan Allah)a secde edin» denildiği zaman, «Rahman da neymiş? Biz senin bize emrettiğine mi secde edecek mişiz?» derler ve (bu,) onların nefretini arttırıverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Gökte burçlar kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay vareden (Allah) ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır; öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O Rahman (olan Allah)’ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zaman da «Selam» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onlar, Rablerine secde ederek ve kıyama durarak gecelerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onlar: «Rabbimiz, cehennem azabını bizden geri çevir; gerçek şu ki, onun azabı ödenmesi kaçınılmaz bir borç (veya sürekli bir acıdır)» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. «Şüphesiz o, ne kötü bir karargâh ve ne kötü bir konaklama yeridir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar, harcadıkları zaman, ne israf ederler, ne de kısarlar; (harcamaları,) ikisi arasında orta bir yol olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilâh’a tapmazlar. Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ’ağır bir ceza ile’ karşılaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kıyamet günü, azab ona kat kat arttırılır ve o içinde aşağılanmış olarak temelli kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan başka; işte onların günahlarını, Allah iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Allah’a döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ki onlar, yalan şahidlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onun üstünde sağır ve körler olarak kapanıp kalmayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ve onlar: «Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözün aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl,» diyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Orda ebedi olarak kalıcıdırlar; o, ne güzel bir karargâh ve ne güzel bir konaklama yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. De ki: «Sizin duanız olmasaydı, Rabbim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız; artık (bunun azabı da) kaçınılmaz olacaktır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster