وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا
Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla
Kelime
Anlamı
Kökü
وَيَوْمَ
ve gün
تَشَقَّقُ
parçalandığı
السَّمَاءُ
göğün
بِالْغَمَامِ
bulutları
وَنُزِّلَ
ve indirildiği
الْمَلَائِكَةُ
meleklerin
تَنْزِيلًا
bir indirilişle

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler, boyuna indirilecek.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler de bölük bölük inecekler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (O süreç) semânın (bilincin) bulutlar (hakikati kavratan rahmet) ile yarıldığı ve melekî kuvvelerin (Esmâ hakikatlerinin) peş peşe açığa çıktığı süreçtir!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  O gün gök beyaz bulutlarla parçalanır ve melekler akın akın indirilirler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Semanın, (gökten çıkacak) bulutla yarılacağı ve arkasından meleklerin (ellerinde kulların amel defterleri olduğu halde) arka arkaya indirildiği kıyamet günü.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  O gün gök yarılıp parçalanır, bulutlar ortaya çıkar ve melekler bölük bölük indirilirler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  O gun, gok beyaz bulutlar halinde parcalanacak ve melekler boluk boluk indirilecektir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O gün gök beyaz bulutlar şeklinde (bir görünüm vererek) yarılıp dağılacak ; melekler grup grup indirilecek.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşecek ve melekler gruplar halinde inecektir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün,

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşür ve melekler bölük bölük inerler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O gün semâ, bulutlar (çıkıb), parçalanacak, melekler (ellerinde amel defterleri bulunduğu halde hesâb için) indirilecek, indirilecek.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O gün gökyüzü, bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ve o gün; gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak, melekler bölük bölük indirileceklerdir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  O gün gökler bulutlarla birlikte parça parça olacak ve melekler yeryüzüne indirilecekler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sıra ile indirildi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bulutlu göğün parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O Gün ki, gök bulutlarla birlikte, bütün yüküyle parçalanacak ve birbiri ardından melekler indirilecektir;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İşte o gün, tüm bulutlarıyla birlikte gökyüzü param parça olacak; ve melekler bölük bölük indirilecek;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve o gün ki, gök bir bulutla parçalanacaktır, melekler de indirilmekle indirilecektir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  O gün gökyüzü bulutlarla parçalanır ve bir çırpıda melekler indirilir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşür ve melekler bölük bölük inerler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Gün gelecek gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Göğün bulutları parçalayıp meleklerin bölük bölük indirildiği gün;

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  O gün gök, beyaz bulutlar gibi parçalanacak ve melekler durmadan indirilecektir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Gün olur, gök, bulutlarla yarılır ve melekler ardarda indirilir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  The Day the heaven shall be rent asunder with clouds, and angels shall be sent down, descending (in ranks),-