1. Toplumlara uyarıcı olması için kuluna Furkan’ı indiren ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Göklerin ve yerin hakimiyeti O’na aittir. Hiç bir oğul edinmemiştir ve hükümranlığında hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış ve belirli bir ölçüye göre takdir etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O’nu bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aslında kendileri yaratılmış olan, kendileri için bir zarar ya da fayda sağlamaya da sahip olmayan, öldürmeye, hayat vermeye ve yeniden diriltip, yaymağa gücü yetmeyen ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnkar edenler: -Bu, uydurduğu bir iftiradan başka bir şey değildir. Bu hususta bir topluluk da ona yardım etmiştir, dediler de zulüm ve yalanı seçtiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. -Öncekilerin masalları.. Onu birisine yazdırmış, sabah akşam kendisine okunuyor, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: -O’nu göklerdeki ve yerdeki sırları bilen indirmiştir. Çünkü O, bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. -Bu ne biçim peygamber? dediler. Yemek yiyor, pazarda dolaşıyor... Ona bir melek indirilseydi de onun yanında uyarıcı olsaydı ya?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Veya kendisine bir hazine verilseydi, veya bir bahçesi olsaydı da oradan yeseydi .. Zalimler "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bak, sana nasıl örnekler veriyorlar, sapıttılar da yolu bulamıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dilediği takdirde sana ondan daha hayırlısını, alt tarafından ırmaklar akan cennetler verebilecek ve senin için köşkler yapabilecek olan (Allah) çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar zaten (Kıyamet) saatini yalanlamışlardı. Kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bu ateş onlara uzak bir yerden göründüğü zaman, onun gürültüsünü ve uğultusunu işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Elleri boyunlarına bağlı olarak dar bir yere atıldıkları zaman, orada yok olup gitmek için yalvarırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. -Bugün bir kere yok olup gitmeyi dilemeyin. Bir çok kere yok olmayı dileyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. -Bu mu hayırlı, yoksa takva sahiplerine söz verilen ebedi cennet mi? Orası onlar için bir ödül ve son duraktır, de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Orada istedikleri her şey sonsuza dek onlar içindir. Bu Rabbimin yerine getireceği bir sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O gün Rabbin, onları ve Allah’tan başka kulluk ettiklerini bir araya toplar ve şöyle der: -Şu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan saptılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar da derler ki: -Seni tenzih ederiz, senden başka veliler edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen, onlara da babalarına da nimetler verdin. O derece ki zikri/kitabı önemsemediler de yok olmayı hak eden bir toplum oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte söyledikleriniz de sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı defetmeye de yardım etmeye de gücünüz yetmez. Sizden zalimlik edenlere büyük azabı tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin hepsi de yemek yerlerdi ve sokaklarda yürürlerdi. Sabrediyor musunuz diye bir kısmınızı, bir kısmınızla sınıyoruz. Rabbin, her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bizimle karşılaşmayı beklemeyenler: -Bize meleklerin indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? dediler. Kendi kendilerine büyüklenmişler ve büyük bir azgınlıkla haddi aşmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekleri gördükleri gün, işte o gün günahkarlara iyi bir haber yoktur. Melekler onlara şöyle der: -Yasaktır, yasak! (bütün iyiliklerden mahrumsunuz!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onların yaptıklarının hepsini ele aldık ve onları kül gibi savurduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün cennetlikler en hayırlı bir yurtta, en güzel bir dinlenme yerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O gün gök, beyaz bulutlar gibi parçalanacak ve melekler durmadan indirilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O gün, gerçek hakimiyet Rahman’ındır. Kafirler için pek zorlu bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O gün, zalim parmaklarını ısıracak ve şöyle diyecektir: -Ah ne olurdu, ben de Peygamber’le aynı yolu tutmuş olsaydım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Vay başıma gelene! Keşke falancayı dost edinmeseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Andolsun ki bana gelen zikir’den beni o saptırdı. Şeytan, insanı yapayalnız bırakıp, rezil ediyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Peygamber: -Rabbim, dedi. Kavmim Kur’an’a ilgisiz kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İşte böyle her peygamber için suçlulardan düşman kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Küfredenler: -Kur’an ona bir defada toptan indirilmeli değil miydi? dediler. Biz, onu senin kalbine yerleştirmek için böyle indirdik. Onu düzenli ve yerli yerince indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sana bir örnek getirmeye görsünler, biz onun gerçeğini ve en iyi anlaşılanını getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yüzüstü cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar, yeri en kötü ve yolu en sapık olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Musa’ya da kitap vermiş, kardeşi Harun’u da ona vezir yapmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlara: -Ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, demiştik; sonra da o kavmi yerle bir etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Nuh Kavmi de peygamberleri yalanlamıştı da onları suda boğarak, insanlara bir ibret kılmıştık. Zalimlere acıklı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad’ı da, Semud’u da, Ress halkını da, bunların arasında daha bir çok nesilleri de... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunlardan her birine örnekler göstermiş ve hepsini de baştan başa kırıp geçirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar, üzerine bela yağmuru yağdırılmış bir beldeye de uğramışlardı, onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilişi düşünmüyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Seni gördükleri zaman: -Bu mu Allah’ın gönderdiği elçi? diye alay etmekten başka bir şey yapmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. -Eğer dayanmasaydık az kalsın bizi ilahlarımızdan saptıracaktı, derler. Onlar azabı gördükleri zaman, kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? O halde sen mi koruyucu olacaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa, onların çoğunun söz dinlediğini veya akıllarını kullandığını mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler, hatta daha da şaşkındırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmüyor musun? İsteseydi onu durdururdu. Güneşi ona kılavuz yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra, onu kendimize doğru yavaş yavaş çektik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Geceyi örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü de yeniden hayata başlayış yapan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O’dur, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen! Gökten tertemiz bir de su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onunla ölü bir şehri diriltelim ve onunla yarattığımız bir çok hayvanı ve insanı sulayalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Düşünsünler, öğüt alsınlar diye, onu aralarında evirip çevirdik. Yine de insanların çoğu nankörlükten vazgeçmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İsteseydik her kasabaya uyarıcı gönderirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O halde sen, kafirlere itaat etme ve onlara karşı Kur’an’la büyük bir cihatla mücadele et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Birinin suyu tatlı ve iç açıcı, ötekinin ki tuzlu olan iki denizi birbirine katan O’dur. İkisinin arasına bir engel, aşılmayan bir sınır koymuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bir insanı sudan yaratan ve ona soy-sop veren de O’dur. Rabbin güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Allah’tan başka kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere kulluk ediyorlar. Kafir, Rabbine karşı duranın yardımcısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz, seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. De ki: -Ben, bu göreve karşılık sizden bir ücret değil; ancak, Rabbine giden yolu tutan kimseler olmanızı istiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ölümsüz olan hayat sahibine güvenip bağlan! Onu hamd ile tesbih et! Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gökleri yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra hakimiyeti altına alan Rahman’dır. Sor bundan haberi olana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlara: -Rahman’a secde edin, denildiğinde, bu onların nefretini artırarak: -Rahman da nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Gökte burçlar yaratan, aralarında bir lamba ve aydınlatıcı Ay’ı yaratan ne kadar yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İbret almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardına getiren de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Rahman’ın kulları, yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller kendilerine laf attıklarında ise "Selam!" deyip geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onlar, gecelerini Rab’lerine secde ederek ve kıyama durarak geçirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onlar: -Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır, çünkü onun azabı süreklidir, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Orası ne kötü bir karargah ve konaklama yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar, harcadıkları zaman, israf etmedikleri gibi, cimrilik de etmezler. İkisi arasında doğru olanı yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır cezaya uğrar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kıyamet günü, onun azabı kat kat ve zillet içinde hep orada kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ancak tevbe edip, iman eden ve doğruları yapanlar, Allah, onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayan çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Kim tevbe eder ve doğruları yaparsa, O, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlar, yalancı şahitlik etmezler. Boş ve kötü bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakarla geçip giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Rab’lerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar: -Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan gözlerimizi aydın kılacak (iyi çocuklar) bağışla! Bizi takva sahiplerine öncü yap! derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennet köşkleri ile ödüllendirilecekler ve orada sağlık ve selam ile karşılanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Orada temellidirler, O ne güzel konut ve ne güzel makam! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. De ki: -Sizin dua ve kulluğunuz olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin? Siz onu yalan saydınız, yakında bunun cezasını göreceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster