1. Bütün insanlara bir uyarı olsun diye kuluna, hakla bâtılı ayıran kitabı indiren Allah, yüceler yücesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Göklerin ve yerin mülkiyeti yalnız O`na aittir. Hiçbir zaman çocuk edinmemiştir. Hükümranlığında O`nun hiçbir ortağı da olmamıştır. O her şeyi yaratmış ve her şeye belli bir şekil vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Putperestler Allah`ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, kendileri yaratılmış olan ve kendilerine ne zarar ne de fayda verebilen, ne öldürmeye ne yaşatmaya ve ne de tekrar diriltmeye gücü yeten putları, tanrı edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnkâr edenler, “Bu Kur`ân, Muhammed`in uydurduğu bir yalandır. Bu uydurmada ona başka bir topluluk da yardım etmiştir” dediler. Kâfirler, bu sözleriyle haksızlık edip yalan söylemişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kâfirler, “Kur`ân âyetleri, öncekilerin masallarıdır. Onları kendisi yazdırmıştır. Bunlar sabah-akşam kendisine okunmaktadır” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. “Kur`ân`ı, göklerde ve yerdeki sırları bilen Allah indirmiştir. Şüphesiz Allah, çok affedicidir; çok merhametlidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. “Bu ne biçim peygamber ki, bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor? O`na kendisiyle birlikte, uyarıcı olarak görünür bir melek gönderilseydi ya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya meyvelerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!” Bu zâlimler, “Sizler sırf büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. “Ey Peygamber! Bak, nasıl böyle örnekler verip sapıttılar. Artık onlar hiçbir çıkış yolu bulamazlar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dilerse sana bunların dediklerinden daha iyisini, içinden ırmaklar akan bahçeleri verebilecek ve senin için köşkler yapabilecek olan Allah, yüceler yücesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Doğrusu onlar, kıyameti de yalanlamışlardı. Biz ise, kıyameti inkâr edenler için alevli bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O ateş uzaktan kendilerine göründüğünde, onun kaynama sesini ve uğultusunu işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Elleri boyunlarına bağlı olduğu halde orada dar bir yere atıldıklarında, ölümü çağırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. “Bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyiniz. Aksine birçok defa yok olmayı isteyiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. “Bu mu daha iyi, yoksa takvâ sahiplerine vaad edilen sürelilik cenneti mi? Orası, onlar için bir ödül ve bir varış yeridir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. “Onlar için orada süreli kalmak üzere diledikleri her şey vardır. İşte bu, Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir sözdür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi doğru yoldan saptılar?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. “Senin şanın yücedir, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz; fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâk olmayı hak eden bir topluluk oldular.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte, tanrı dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulabilirsiniz! İçinizden, haksızlık eden kimseye büyük bir azap tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de yemek yerlerdi, çarşılarda gezerlerdi. Biz, birbirinizle sizi imtihan ediyoruz, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar/inanmayanlar, “Bize ya melekler indirilmeli, ya da Rabbimizi görmeliyiz” derler. Andolsun ki kendi kendilerini büyük gördüler, azgınlıkta çok ileri gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekleri görecekleri gün, işte o gün, suçlulara hiçbir sevinç haberi yoktur. Melekler, “Müjde size yasaktır, yasak!” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yaptıkları her işi ele alıp, hepsini değersizleştireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün, cennetlikler en iyi bir karargâh ve en güzel bir konaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O gün gök yarılıp parçalanır, bulutlar ortaya çıkar ve melekler bölük bölük indirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O gün gerçek egemenlik sadece Rahmân`a aittir. İnkârcılara çok zor bir gün olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. “Âh, keşke peygamberin yolunu tutsaydım!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Vah bana, keşke falancayı dost edinmeseydim!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Çünkü Kur`ân bana gelmişken, gerçekten o, beni Kur`ân`dan uzaklaştırdı. Şeytan, insanı yüzüstü bırakıp rezil rüsvâ eder.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. “Ey Rabbim! Kavmim bu Kur`ân`ı terk edilmiş bıraktılar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İşte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar var ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İnkâr edenler, “Kur`ân ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi?” dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böylece yaptık ve onu tane tane okuduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, sana doğrusunu ve daha açığını getirmeyelim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yüzüstü cehenneme sürülüp toplanacak olanlar; işte onların yerleri en kötü yer, yolları en sapık yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Andolsun biz, Mûsâ`ya kitabı verdik, kardeşi Hârûn`u da ona yardımcı tayin ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. “Âyetlerimizi yalanlayan o topluma gidiniz!” Sonunda biz onları yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Nûh`un toplumunu da hatırla! Onlar peygamberlerini yalanladıklarında onları suda boğduk ve kendilerini insanlara ders yaptık. Zâlimlere acıklı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve Ad ve Semud kavmi, Dess sakinleri ve bunlar arasında yaşamış olan bir çok nesil de (öyle oldu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunların her birini bilinen örneklerle uyarıp, hepsini helâk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun müşrikler, felâket yağmurunun helâk ettiği o ülkeye uğradılar. Orayı görmediler mi? Doğrusu onlar, öldükten sonra dirileceklerini beklemiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. “Allah`ın, peygamber olarak gönderdiği bu mu?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. “Şâyet tanrılarımıza inanmakta direnmeseydik, az kalsın bizi ilâhlarımızdan saptıracaktı.” Azabı gördükleri zaman, asıl kimin yolunun sapık olduğunu bileceklerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Nefsinin arzusunu tanrı edineni gördün mü? Sen ona koruyucu olabilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa sen, onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetini dinleyeceğini, yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvan gibidirler. Hatta onlar yolca daha da sapıktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz kılardı. Sonra biz, güneşi ona delil kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de çalışıp rızık arama vakti yapan O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (48-49) Rüzgârları rahmet yağmurunun önünde müjdeleyici olarak gönderen O`dur. Ölü toprağı diriltmemiz ve yarattığımız hayvan ve insanlara su vermemiz için gökten tertemiz su indiriyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (48-49) Rüzgârları rahmet yağmurunun önünde müjdeleyici olarak gönderen O`dur. Ölü toprağı diriltmemiz ve yarattığımız hayvan ve insanlara su vermemiz için gökten tertemiz su indiriyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Gerçek şu ki, düşünüp öğüt almaları için suyu, ülkeler arasında bir nizama göre dağıtmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Biz, her ülkeye bir uyarıcı göndermeyi diledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sen inkârcılara boyun eğme ve Kur`ân ile onlara karşı büyük cihad ile cihad et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Birinin suyu tatlı ve serinletici, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip, aralarında da karışmalarını önleyen bir perde koyan, Allah`tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İnsanı sudan yaratarak ona soy sop veren de O`dur. Rabbinin her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Böyle iken, Allah`ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verebilen şeylere kulluk ediyorlar. Zaten kâfir, Rabbine sırtını dönen kişidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz seni, ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. “Bunun için, sizden, Rabbine doğru bir yol tutmayı isteyen kimseler olmanız dışında herhangi bir karşılık istemiyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ölümsüz ve daima diri olan Allah`a güvenip dayanınız. O`nu övgü ile anınız! Kullarının günahlarını O`nun bilmesi yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı devirde/evrede yaratan, sonra hükümranlığı yetkisine alan Rahmân`dır. Bunu bir bilene sor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlara, “Rahmân`a secde ediniz!” denildiğinde, “Rahmân da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç?” derler ve bu emir onların nefretini arttırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Gökte burçları var eden, onların ortasında bir ışık kaynağı ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ders almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Rahmân`ın has kulları yeryüzünde vakarla yürürler. Cahil kimseler onlara laf attığında, “Selâm” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Gecelerini, Rablerine secde ederek ve ayakta durarak geçirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğrusu onun azabı devamlıdır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Gerçekten, orası ne kötü bir yer ve ne kötü bir duraktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar mallarını harcadıklarında israfa gitmezler, cimrilik de yapmazlar. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya kulluk etmezler. Haksız yere Allah`ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır. Orada horlanmış olarak çok uzun süreli kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ancak tövbe eden, inanan ve yararlı iş yapanlar hariç. Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirecektir. Allah, çok bağışlayıcıdır; çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Kim tövbe eder ve yararlı iş yaparsa bilsin ki onun tövbesi kesinlikle Allah`a ulaşacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. yalan ve sahte olandan şahitlik etmezler; yararsız ve anlamsız olan şeylerle karşılaştıklarında vakarla geçip giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Rabblerinin âyetleri kendilerine hatırlatıldığında, kulaklarını kapatarak ve gözlerini yumarak onları görmezlikten gelmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar, “Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler, çocuklar bağışla ve bizi, Allah`a saygılı olanlara önder yap!” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte onlar, sabrettiklerinden dolayı, cennetin en yüksek dereceleriyle ödüllendirilirler ve orada selâm ve sevgi ile karşılanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Çok uzun süreli olarak orada kalacaklardır. Orası ne güzel bir karargah ve ne güzel bir yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. “Eğer dualarınız olmasaydı Rabbim sizi ne yapardı? Fakat siz yalanladınız; bu yalanlamanız, yakanızı bırakmayacaktır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster