1. A. L. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Romalılar yendiler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yeryüzünün/ülkenin en alçak yerinde… Yengilerinden sonra yenileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bir kaç sene içinde. İş, önünde sonunda ALLAH’a aittir. O gün gerçeği onaylayanlar sevineceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ALLAH’ın zaferiyle… O dilediğini zafere ulaştırır. O Üstündür, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ALLAH’ın vermiş olduğu sözdür. ALLAH sözünü bozmaz; fakat insanların çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar dünya hayatının dış (görünen) yüzünü bilirler. Ahiretten ise habersizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki ALLAH gökleri, yeri ve aralarındakileri bir amaç için ve belli bir süre için yaratmıştır. Buna rağmen, insanların çoğunluğu Rab’leriyle karşılaşmayı inkâr etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? Onlardan daha güçlü idiler, toprağı işlediler ve onlardan daha fazla üretimde bulundular. Elçileri onlara apaçık delillerle gitmişlerdi. Onlara zulmeden ALLAH değildi; onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kötülük işleyenlerin sonu kötü oldu. Çünkü ALLAH’ın ayet ve mucizelerini yalanladılar ve onlarla eğlendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yaratılışı başlatan, sonra onu tekrarlayan ALLAH’tır. Ve sonunda siz O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O anın gerçekleştiği gün suçlular şoke olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Koştukları ortaklarından da kendilerine şefaat eden hiçbir kimse çıkmaz; ortaklarını inkâr ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O anın gerçekleştiği gün gruplara ayrılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar ise bir bahçe içinde neşelendirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İnkar edip, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlar da azabın içine sokulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Öyleyse geceleyin bir köşeye çekildiğiniz ve sabahleyin kalktığınız zaman ALLAH’ı övgüyle anın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Akşam ve öğle tatilinde göklerde ve yerde tüm övgüler O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır ve ölümünden sonra yeryüzünü diriltir; siz işte böyle çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi bir topraktan yaratması ve sonra yayılıp çoğalan insanlar olmanız O’nun ayetlerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendileriyle rahatlayıp huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranıza dostluk sevgisi ve merhamet koyması O’nun ayetlerindendir. Düşünen bir toplum için bunda işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O’nun ayetlerindendir. Bilenler için bunda işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O’nun lütfundan aramanız da O’nun ayetlerindendir. Dinleyen bir toplum için bunda işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Korku ve umut kaynağı olarak size şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirerek ölümünden sonra onunla yeri diriltmesi de O’nun ayetlerindendir. Aklını kullanan bir toplum için bunda işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Göğün ve yerin O’nun buyruğuyla ayakta durması da O’nun ayetlerindendir. Sonra sizi yerden bir tek çağrıyla çağırdığı vakit siz çıkıverirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde bulunan herkes O’na aittir; hepsi O’na boyun eğmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yaratılışı başlatıp tekrarlayan da O’dur; bu O’na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnek O’na aittir. O Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte size kendi içinizden bir örnek veriyor: Emriniz altındaki kimseleri, size verdiğimiz rızıklarda size eşit ortaklar olarak kabul eder misiniz? Birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan da çekinir misiniz? Aklını kullanan bir toplum için ayetleri böyle detaylı açıklarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Aslında, zalimler bilgisizce kendi kafalarına uydular. ALLAH’ın saptırdığını kim doğruya iletebilir? Onlara hiç kimse yardım etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bir tek Tanrıcı olarak kendini dine adamalısın. Nitekim, ALLAH insanları böyle bir yaratılış ile donatarak yaratmıştır. ALLAH’ın yaratışında değişiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanların çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O’na yönelin; O’nu sayıp dinleyin. Namazı gözetin ve ortak koşanlardan olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Her parti kendine ait (imam ve kitap) larla sevinip övünmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Halka bir zarar dokunduğu gün tümüyle Rab’lerine yönelerek dua ederler. Fakat sonra, kendilerine bir rahmet tattırınca bazıları Rab’lerine ortak koşar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Böylece kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük ederler. Zevklenin bakalım; ileride bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlara, ortak koşmalarını destekleyen bir delil mi indirdik? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Halka bir rahmet tattırdığımız vakit onunla sevinirler. Yaptıklarının karşılığı olarak kendilerine bir kötülük dokunsa derhal umutsuzluğa düşerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ALLAH’ın, dilediğine rızkı arttırdığını ve kıstığını görmezler mi? Gerçeği onaylayan bir toplum için bunda dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Öyleyse yakınlığı bulunanlara haklarını ver, yoksula ve yolcuya da… ALLAH’ın rızasını dileyenler için bu daha iyidir; onlar başarıya ulaşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Halkın malları içinde artması için verdiğiniz tefecilik parası ALLAH’ın yanında artmaz. Ancak, ALLAH’ın rızasını dileyerek verdiğiniz bir zekata gelince, onu verenler yatırımlarını katlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ALLAH sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir. Ortaklarınızdan hangisi bunlardan birisini yapabilir? Övgüler O’na aittir. Onların ortak koştuklarından çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Halkın elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde felaketler yaygınlaştı. Böylece, (kötülükten) dönerler diye yaptıklarının bir kısmını onlara tattırıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: "Yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakın." Çokları ortak koşanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Öyleyse, ALLAH’tan, geri çevrilmesi olanaksız birgün gelmeden önce kendini dosdoğru olan dine ada. O gün şoke olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhinedir. Kimler de erdemli davranırlarsa kişiliklerini güçlendirmiş ve geliştirmiş olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü O, gerçeği onaylayanları ve erdemli davrananları lütfundan ödüllendirecektir. O, inkârcıları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Size rahmetini tattırması, emriyle gemileri yürütmesi, lütfunu (ticaret yoluyla) aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesi de O’nun ayetlerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Senden önce elçileri halklarına apaçık delillerle gönderdik. Suç işleyenleri de cezalandırdık. Gerçeği onaylayanlara yardım etmek görevimizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. ALLAH rüzgarları göndererek bulutları sürer, onları dilediği gibi gökte yayıp üstüste yığar ve sen de onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Kullarından dilediğinin üzerine onu yağdırınca hemen sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Halbuki onlar, üzerlerine yağmur yağmasından önce umutsuzdular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ALLAH’ın rahmetinin ürünlerine bak; ölümünden sonra toprağı nasıl da diriltiyor. Bunun gibi ölüleri de diriltecektir. O her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ancak, O bir fırtına gönderir de onlar (ekinlerin kuruyup) sarardığını görseler, hemen inkâr ve nankörlük etmeye başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sen ne ölülere işittirebilirsin, ne de arkalarını dönüp giden sağırlara çağrıyı duyurabilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Körü de sapıklığından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimizi onaylayanlara işittirebilirsin ki onlar hemen teslim olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. ALLAH sizi zayıf olarak yarattı, zayıflıktan sonra size güç verdi, güçten sonra zayıflık ve ağarmış saçlar verdi. O dilediğini yaratır. O Bilendir, Güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O an gerçekleştiği zaman, suçlular, (dünyada) ancak bir an kaldıklarına and içerler. Onlar işte böyle yanılıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine bilgi ve gerçeği onaylama şansı verilenler, "Siz ALLAH’ın yasasına göre, diriliş gününe kadar kaldınız. Bu, diriliş günüdür; fakat siz bilemediniz" diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O gün, zalimlerin özrü kendilerine bir yarar sağlamayacaktır; kendilerini temize çıkarmaları da istenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz bu Kuran’da halka her türlü örneği verdik. Onlara bir mucize getirsen, kafirler, "Siz yanılanlarsınız" diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. ALLAH bilmeyenlerin kalplerini işte böyle damgalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Öyleyse sabret. ALLAH’ın sözü gerçektir. Kuşkusuz bir onaya sahip olmayanlar seni gevşekliğe sürüklemesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster