مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
Minellezıne ferraku dınehüm ve kanu şiyea küllü hızbim bima ledeyhim ferihun
Kelime
Anlamı
Kökü
مِنَ
الَّذِينَ
onlar ki
فَرَّقُوا
parçaladılar
دِينَهُمْ
dinlerini
وَكَانُوا
ve oldular
شِيَعًا
bölük bölük
كُلُّ
her
حِزْبٍ
gurup
بِمَا
olanla
لَدَيْهِمْ
kendi yanında
فَرِحُونَ
sevinmektedir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  O şirk koşanlardan ki, dinlerinde aykırılığa düşmüşler de bölük bölük olmuşlardır ve her zümre, kendisinde bulunana râzı olup gitmiştir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Yahut o müşrikler gibi de olmayın; onlar dinlerini paramparça edip, bölük pörçük oldular ve bölünen her gurup ta, kendi sahip olduğu ilkelerle övünüp, sevinip durmaktadırlar.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın. Bunlardan) her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Din anlayışları parça parça olup ve cemaatlere bölünenlerden olmayın... Her cemaat kendindeki (din anlayışı) ile sevinip mutlu olmakta!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  O dinlerini parça parça eden ve kendileri de değişik gruplara ayrılanlardan (olmayın). Her grup kendi yanında olanla sevinmektedir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O müşriklerden ki, (emredildikleri) dinlerini (terk edib ihtilâfa düştüler ve onu) parçalara ayırdılar; böylece öbek öbek olmuşlardır. Her din sahibi (grup), kendindeki dine güvenmektedir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Dinlerini parçalayan ve gruplara ayrılanlardan olmayınız! Her grup, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (31-32) Allah’a yonelerek O’na karsi gelmekten sakininiiz, namaz kiliniz, dinlerinde ayriliga dusup firka firka olan, her firkasinin da kendisinde bulunanla sevindigi musriklerden olmayiniz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onlar ki, dinlerini parçalayıp gruplara ayrıldılar ve her grup benimsediği şeyle sevinmektedir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (31-32) (O halde batıl olan her şeyden yüz çevirerek yalnızca) O`na yönelin! O`na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Namazınızı dosdoğru kılın ve O`ndan başkasına ilahlık yakıştıranlardan olmayın! İnançlarının bütünlüğünü bozarak parçalara bölünen ve her grubun yalnız kendi sahip olduğu (ilkelerle) övündüğü kimselerden olmayın!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (31-32) Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın. Bunlardan) her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onlar ki dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Her parti kendine ait (imam ve kitap) larla sevinip övünmektedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O müşriklerden (olmayın ki) onlar, dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Müşrikler dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Bunlardan her fırka kendi yanındakiyle böbürlenmektedir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın. Bunlardan) her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (O müşriklerden) ki onlar dînlerini darma dağınık etmişler, fırka fırka olmuşlardır. (Bunlardan) her zümre, nezdlerinde olanla böbürlenicidirler.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O (müşrik) kimselerden ki, dinlerini parçalayıp kısım kısım oldular. (Ve üstelik onlardan) her tâife, kendi yanlarında olan (din) ile sevinen kimselerdir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onlar ki; dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olmuşlardır. Her zümre kendi yanında olanla sevinir durur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Dinlerinde ayrı ayrı gruplara bölünüp, o gurupların taraftarı olanlar dan ve her gurup ta kendi tarafına mensup olmakla övündüğü kimseler den de olmayın.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın). Her fırka, kendilerinde olan ile sevinip ferahlamaktadır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (yahut) inançlarının bütünlüğünü bozarak parçalara bölünen ve her grubun yalnız kendi sahip olduğu (ilkelerle) övündüğü kimselerden olma!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Bir de) şunlardan olmayın ki, onlar dinlerini paramparça ettiler de (birbirine karşıt) taraftarlar haline geldiler; (artık) her hizip kendi elinde kalanla övünmekteler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  O kimselerden ki, dinlerini parçaladılar ve fırka fırka oldular. (Onlardan) Her tâife, kendi yanlarında olan ile sevinicidirler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onlar ki dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka oldular. Her fırka kendi tuttuğu yoldan memnudur, yanında bulunan (din veya kitapla) sevinmektedir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Onlar ki, dinlerini parça parça eden ve cemaat cemaat olanlardır! Her bir cemaat (bu Kur’an ile değil de), kendi yanlarındaki (eserleri) ile övünüp sevinmektedir!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Müşrikler dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Bunlardan her fırka kendi yanındakiyle böbürlenmektedir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (31-32) Başka her şeyden geçerek O’na tam gönül verin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı hakkıyla ifa edin! Ve asla dinlerini parça parça edip kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın! Öyle ki her hizip, kendi yanındakiyle böbürlenmektedir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (O ortak koşanlardan olmayın ki onlar) Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Her parti kendi yanındakiyle sevin(ip övün)mektedir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Dinlerini parçalayan ve kendileri de grup grup olanlardan. Her parti kendi yanında olanlarla sevinir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayıran ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Those who split up their Religion, and become (mere) Sects,- each party rejoicing in that which is with itself!