1. Elif Lâm Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rumlar pek yakın yerde yenilgiye uğradılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yenilgiden sonra galip geleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Birkaç yıl içinde.. Eninde sonunda emir Allah’ındır. O gün, müminler sevinecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah’ın yardımıyla... Allah, dilediğine yardım eder. O, güçlüdür, merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu Allah’ın sözüdür. Allah, sözünden asla dönmez. Fakat, insanların çoğu bunu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar, dünya hayatının görünüşünü bilirler. Onlar, ahiretten gafil kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendi kendilerine hiç düşünmüyorlar mı? Allah gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri ancak hak ile ve belirli bir süre için yaratmıştır. İnsanların çoğu, Rabb’lerinin huzuruna çıkacaklarını inkar ederler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden önceki kimselerin akibetinin nasıl olduğuna bir baksınlar? Onlardan daha güçlü idiler, toprağı sürmüşler, onu, bunların imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara peygamberleri belgelerle gelmişlerdi. Allah, onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonra, Allah’ın ayetlerini yalanlayarak ve onu eğlence edinerek kötülükler yapanların akibeti de kötü olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah, yaratmayı başlatır, sonra onu yeniler, sonra da ona döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kıyametin koptuğu gün, suçlular susup kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onların ortak koştuklarından kendilerine şefaat edecek kimse olmayacak ve ortaklarını da tanımayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kıyamet koptuğu gün, işte o gün insanlar grup grup olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Eğer, iman etmiş, doğruları yapmış kimseler iseler, bir cennet bahçesinde neşelenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ya bir de inkar etmiş ve ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlamış olanlar ise; işte onlar da azap içinde hazır tutulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Akşamleyen ve sabahleyin Allah’ı tesbih edin, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göklerde ve yerde hamd kendisine ait olanı, yatsılayın ve öğleyin de (tesbih ve hamd edin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O, cansızdan canlıyı çıkarır. Canlıdan da cansızı çıkarır. Ölümünden sonra toprağa hayat verir. İşte siz de böyle çıkartılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi topraktan yaratmış olması O’nun ayetlerindendir. Sonra siz, insan olarak yeryüzünde yayılırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Size kendi nefsinizden huzura kavuşabilesiniz diye eşler yaratıp, aranıza sevgi ve merhamet koyması da onun ayetlerindendir. Bunda, düşünen toplum için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da onun ayetlerindendir. Bunda da bilenler için işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gece uyumanız, gündüz de onun nimetlerini aramanız da onun işaretlerindendir. Bunda da kulak veren bir toplum için işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirmesi, onunla yeryüzünü kuruduktan sonra tekrar canlandırması da onun işaretlerindendir. Bunda da aklını kullanan bir toplum için işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Emri ile göğün ve yerin ayakta durması da Onun işaretlerindendir. Sonra sizi yeryüzünden, katına bir davetle çağırdığı zaman hemen çıkarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Hepsi O’na boyun eğmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O, önce yaratan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu O’na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en üstün sıfatlar O’nundur. O, güçlüdür, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah, size kendinizden örnek veriyor. Emriniz altında olan köleleri, size verdiğimiz rızıklara eşit olarak ortak eder misiniz? Kendiniz için çekindikleriniz gibi onlar için de çekinir misiniz? İşte ayetleri aklını kullanan bir toplum için böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hayır, O zalimler bilgisizce kendi arzularına uymuşlardır. Allah’ın sapıklıkta bıraktığı kimseye, kim yol gösterir? Onların hiç bir yardımcısı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Hanif olarak yönünü dine çevir. Allah insanları yarattığında onun üzerinde yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında bir değişiklik olamaz. İşte dosdoğru din! Fakat, insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O’na ihlasla yönelin, O’ndan korkun ve namazı kılın ki müşriklerden olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dinlerini parçalayan ve kendileri de grup grup olanlardan. Her parti kendi yanında olanlarla sevinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsanların başına bir sıkıntı gelse, Rab’lerine dönüp yalvarırlar, sonra onlara rahmetinden tattırınca, onlardan bır kısmı hemen Rab’lerine şirk koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etsinler bakalım, haydi biraz daha geçinin. Yakında bilip anlayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa, onlara ortak koştukları hakkında bilgi veren deliller mi indirdik? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, ona sevinirler; ve eğer kendi yaptıkları yüzünden bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Görmüyorlar mı ki, Allah dilediğinin rızkını genişletiyor, dilediğininkini daraltıyor. İnanan bir toplum için bunda deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bu, Allah’ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. Kurtuluşa erenler işte onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Başkalarının malı artsın diye faize verdiğinizin Allah katında bereketi yoktur. Fakat, Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekat böyle değildir. Kat kat artıranlar işte bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allah, sizi yarattı, sonra rızıklandırdı, sonra sizi öldürecek, sonra sizi diriltecektir. Ortak koştuklarınızdan, bunlardan herhangi birşeyi yapan var mıdır? O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İnsanların kendi elleriyle kazandıkları yüzünden karada ve denizde karışıklık çıkmıştır. Bu, belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmının azabını tattırmak içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: -Yeryüzünde gezin de daha öncekilerin akibeti nasıl olmuş, bir bakın! Onların çoğu müşrik idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kimsenin geri çeviremeyeceği, Allah’ın o günü gelmeden önce yüzünü dine döndür. O gün insanlar bölük bölük olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kim inkar ederse, kafirliği kendisinedir. İyi ve dürüst hareket edenler ise, kendilerine iyi bir yer hazırlamış olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Bu, iman edip, doğru hareket edenleri lütfundan ödüllendirmek içindir. Şüphesiz O, kafirleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onun ayetlerinden birisi de, size rahmetinden tattırması, emri ile gemileri yüzdürüp lütfundan aramanız için rüzgarları müjdeci olarak göndermesidir, ola ki şükredesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Senden önce de nice peygamberleri toplumlarına göndermiştik de onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Suç işleyenlerin cezasını vermiştik. Müminlere yardım etmek borcumuzdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rüzgarları gönderip, bulutları hareket ettiren, onu gökte istediği gibi yayan ve küme küme eden Allah’tır. Sonunda sen aralarından yağmurun çıktığını görürsün; kullarından dilediğine yağmuru indirdiği zaman onlar hemen sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Halbuki onlar yağmur yağmadan önce suskunluk içinde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Allah’ın rahmetinin eserine bir bak, yeryüzünü kuruduktan sonra nasıl canlandırıyor. İşte ölüleri de böyle diriltecektir. O’nun herşeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bir rüzgar göndersek de yeşillikleri sararttığımızı görseler hemen bunun ardından nankörlüğe başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sen, ölüye sesini duyuramazsın, arkasını dönüp gittiği zaman sağırlara çağrını duyuramazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Körleri de sapıklıklarından doğru yola iletemezsin. Sen, ancak ayetlerimize inananlara sesini duyurabilirsin. Çünkü onlar teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Allah, sizi zayıf olarak yaratmış, sonra bu zayıflığın ardından güç vermiş, sonra gücün ardından zayıflık ve ihtiyarlık vermiştir. O, dilediğini yaratır. O, bilgili ve güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kıyamet saatinin geldiği gün, suçlular, bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle yalan söylerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine bilgi ve iman verilmiş olanlar: -Siz, Allah’ın kitabında yazılı olan diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz, bilmiyordunuz, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte o gün, zulüm edenlerin mazeretleri bir fayda sağlamaz. Onlardan hiç bir şey de istenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Gerçekten, bu Kur’an’da insanlar için her türlü örneği verdik. Onlara bir mucize getirsen bile, inkarcılar: -Siz, ancak batıl şeyleri ileri sürenlersiniz derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Allah, anlayışsızların kalplerini işte böyle mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Öyleyse sen, sabret, kuşkusuz Allah’ın vaadi haktır. Gerçeği göremeyenler sakın seni hafife almasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster