وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
Ve kalellezıne utül ılme vel ımane le kad lebistüm fı kitabillahi ila yevmil ba’si fe haza yevmül ba’si ve lakinneküm küntüm la ta’lemun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَقَالَ
ve dedi(ler) ki
الَّذِينَ
kimseler
أُوتُوا
verilen(ler)
الْعِلْمَ
bilgi
وَالْإِيمَانَ
ve iman
لَقَدْ
andolsun
لَبِثْتُمْ
siz kaldınız
فِي
كِتَابِ
yazgısınca
اللَّهِ
Allah’ın
إِلَىٰ
kadar
يَوْمِ
gününe
الْبَعْثِ
yeniden dirilme
فَهَٰذَا
işte bu
يَوْمُ
günüdür
الْبَعْثِ
dirilme
وَلَٰكِنَّكُمْ
fakat siz
كُنْتُمْ
idiniz
لَا
تَعْلَمُونَ
bilmiyor(lar)

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Kendilerine bilgi ve inanç verilenlerse derler ki: Andolsun ki siz, Allah’ın takdîri ne kadarsa, tâ tekrar dirileceğiniz güne dek yatıp eğlendiniz, gerçekten de budur tekrar dirileceğiniz gün ve fakat siz bilmiyorsunuz.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Andolsun ki siz, Allah’ın kitabında yazılı olduğu gibi, yeniden dirilip kalkacağınız güne kadar, kabirlerinizde kaldınız. İşte yeniden dirilip kalkış günü bu gündür. Ama siz bunu, bir türlü bilip anlayamadınız."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler: Andolsun ki siz, Allah’ın yazısında (hükmedildiği gibi) yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür; fakat siz onu tanımıyordunuz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise dedi ki: "Andolsun ki, Allâh’ın Kitabında ("OKU"nası Kitap veya Kitab-ı Mubiyn olarak tanımlanan yaşam boyutunda) bâ’s sürecine (yeni bir yapıyla yaşamınıza devam edeceğiniz sürece) kadar kaldınız... İşte bu bâ’s (yeni bir yapı ile yaşamınıza devam edeceğiniz) süreçtir... Fakat siz (hakikati) anlamıyordunuz!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Andolsun ki Allah’ın kitabında (yazılı) olana göre siz yeniden diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden diriliş günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz.’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Kendilerine ilim ve iman verilenler ise, dediler ki: "Andolsun, siz Allah’ın Kitabında (yazılı süre boyunca) diriliş gününe kadar yaşadınız; işte bu dirilme günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Kendilerine ilim ve iman verilenler (peygamberler, melekler ve müminler, o kıyamet gününde kâfirlere şöyle) diyeceklerdir: "- Doğrusu, Allah’ın kitabınca (ilim ve kazası üzere, yahud Kur’an’daki beyanına göre) ba’s (kıyamet) gününe kadar durdunuz. İşte bu ba’s günüdür; fakat siz bunu (dünyada tasdik etmiyordunuz.) bilmiyordunuz."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Andolsun ki, siz Allah`ın yazısında yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün dirilme günüdür. Fakat siz onu bilmiyordunuz.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Kendilerine ilim ve iman verilenler; «And olsun ki, siz Allah’in yazisinda mevcut yeniden dirilme gunune kadar kaldiniz. Iste bu yeniden dirilme gunudur, fakat sizler anlamiyordunuz» derler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Kendilerine ilim ve imân verilenler ise şöyle derler: «And olsun ki siz Allah’ın Kitab’ında (yazıldığı gibi) yeniden dirilip kalkacağınız güne kadar (orada) kaldınız. İşte yeniden dirilip kalkma günü bugündür. Ama siz (bunu bir türlü) bilip anlayamadınız.»

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Kendilerine ilim ve iman nasip olanlar ise onlara şöyle diyecekler: “Andolsun, siz, Allah`ın kitabına (ilim ve kazasına/takdirine) göre, yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bil(mek ve inanmak iste)miyordunuz.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise onlara şöyle diyeceklerdir: "Andolsun, siz, Allah’ın yazısına göre, yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler: Andolsun ki siz, Allah’ın yazısında (hükmedildiği gibi) yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür; fakat siz onu tanımıyordunuz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Kendilerine bilgi ve gerçeği onaylama şansı verilenler, "Siz ALLAH’ın yasasına göre, diriliş gününe kadar kaldınız. Bu, diriliş günüdür; fakat siz bilemediniz" diyeceklerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Kendilerine ilim ve iman verilenler de şöyle diyecekler: «Andolsun ki, Allah’ın kitabında takdir edilmiş olan tekrar dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu, dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kendilerine bilgi ve iman verilenler dediler ki; «Andolsun siz, Allah’ın yazgısınca tayin edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz.»

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Kendilerine ilim ve inanç verilenler ise dediler ki: "Andolsun, siz Tanrı’nın Kitabında [yazılı süre boyunca] diriliş gününe kadar yaşadınız; işte bu dirilme günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler: Andolsun ki siz, Allah’ın yazısında (hükmedildiği gibi) yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür; fakat siz onu tanımıyordunuz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Kendilerine ilim ve îman verilenler (şöyle) demiş (ler) dir (diyeceklerdir); «Andolsun ki Allahın kitabında (ilm-i sabıkında yazdığı) o tekrar diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu, ha’s günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Kendilerine ilim ve îmân verilen kimseler ise: `Yemîn olsun ki (siz), Allah`ın Kitâbı`nda (va`d edilen), yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu, yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz` der.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Kendilerine bilgi ve iman verilenler: Andolsun ki; Allah’ın kitabında yazılan o yeniden diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu; yeniden diriliş günüdür. Ama siz, bilmiyordunuz, derler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Kendilerine ilim ve iman verilenler "Dirilme gününe kadar, Allah’ın kitabında ne kadar kaldığınız yazılıdır. İşte dirilme günü bugün. Fakat siz bunu bilmiyordunuz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve ilim ve îmân verilenler: "Andolsun ki Allah’ın Kitabı’ndaki beas (yeniden diriliş) gününe kadar (mezarda) kaldınız." dediler. İşte bu beas (yeniden diriliş) günüdür. Lâkin siz bilmiyordunuz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Kendilerine ilim ve iman verilenler ise derler ki: "Şüphesiz siz Allah’ın kitabında (yazılı takdiri esasınca) yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür; ama siz daha önceden bilmiyordunuz."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Fakat (hayattayken) kendilerini bilgi ve inanç ile donattıklarımız: "Siz, gerçekte, Allah’ın vahyettiğin(i doğru kabul etme)de geciktiniz (ve) Kıyamet Günü’ne kadar (beklediniz): işte bugün Kıyamet Günü’dür: ama siz bunu anlamamakta direndiniz!" diyeceklerdir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Hayattayken) bilgi ve imanla donatılanlarsa: "Doğrusu siz, Allah`ın kitabı hususunda diriliş gününe kadar yerinizde sayıp direttiniz; işte artık diriliş günü de gelip çattı, fakat siz bunu bilmezden gelmiştiniz!" diyecekler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Kendilerine ilim ve imân verilmiş olanlar da dediler ki: «Andolsun Allah’ın kitabında (yazılmış olan) ba’s gününe kadar durdunuz. İşte bu, ba’s günüdür velâkin siz bilmez kimseler oldunuz.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Kendilerine ilim ve iman verilenler ise şöyle derler: "Andolsun ki siz, Allah’ın yazısında yazılan o yeniden dirilme gününe kadar orada kaldınız. İşte yeniden dirilip kalkma günü bugündür. Fakat siz bilmiyordunuz. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Kendilerine ilim ve iman verilen kimseler (Rasûller); (kıyamet koptuğu gün, suçlulara) dediler ki: "Ant olsun, Allah’ın kitabında belirtildiği gibi, siz diriliş gününe kadar kaldınız; işte bu(gün) diriliş günüdür. Fakat siz inanmadınız/bugünü düşünmek bile istemediniz."

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kendilerine bilgi ve iman verilenler dediler ki; «Andolsun siz, Allah’ın yazgısınca tayin edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz.»

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Kendilerine ilim ve iman nasib edilenler ise derler ki:"Siz Allah’ın kitabınca ba’s (dirilme) gününe kadar durdunuz. İşte bugün dirilme günüdür, fakat siz bunu bilmiyordunuz."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Kendilerine bilgi ve iman verilenler dediler ki: "Andolsun siz, Allâh’ın yazgısınca tâ yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu da dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kendilerine bilgi ve iman verilmiş olanlar: -Siz, Allah’ın kitabında yazılı olan diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz, bilmiyordunuz, derler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Kendilerine ilim ve iman verilenler ise, dediler ki: «Andolsun, siz Allah’ın Kitabında (yazılı süre boyunca) diriliş gününe kadar yaşadınız; işte bu da dirilme günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İlim ve iman verilenler ise şöyle dediler: "Yemin olsun, siz, Allah’ın Kitabı gereğince yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu, yeniden dirilme günüdür. Fakat siz daha önceden bilmiyordunuz."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But those endued with knowledge and faith will say: "Indeed ye did tarry, within Allah´s Decree, to the Day of Resurrection, and this is the Day of Resurrection: but ye - ye were not aware!"