1. A. L. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu kitabın indirilişi, hiç kuşkusuz, evrenlerin Rabbi tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Onu uydurdu" mu diyorlar? Halbuki bu, senden önce kendilerine bir uyarıcı ulaşmamış bir toplumu, belki yola gelirler diye uyarman için Efendinden gelen bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ALLAH gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kurandır. Sizin için O’ndan ayrı bir veli (sahip) ve şefaatçi (aracı) yoktur. Öğütten anlamaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökten yere kadar bütün işleri O kontrol eder. Sonra sizin saydığınızdan bin yıla eşit birgün içinde kendisine yükselirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gizliyi de açığı da bilen, Üstün ve Rahim işte böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O yarattığı her şeyi mükemmel hâle soktu. İnsanın yaratılışına balçıktan başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun soyunu bayağı bir sudan devam ettirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onu biçimlendirip ona ruhundan üfledi. Size işitme ve görme yeteneği ile beyinler verdi; siz pek seyrek şükrediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve, "Biz toprağa karışıp kaybolduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?" dediler. Doğrusu, onlar Rab’leri ile kavuşmayı inkâr edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: "Üzerinize görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak ve sonra Efendinize döndürüleceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Suçluları, Rab’leri huzurunda başlarını öne eğmiş durumda iken bir görseydin: "Efendimiz, gördük ve işittik. Bizi döndür de erdemli davranalım. Şimdi biz kesin olarak onayladık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Ancak, cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dair sözüm gerçekleşmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bugünkü karşılaşmanızı unutmanızın sonucunu tadın, biz de sizi unutacağız. Yaptıklarınızın bir sonucu olarak ebedi azabı tadın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ayet ve mucizelerimize gerçekten gerçeği onaylayanlar, onları işittikleri zaman secdeye varırlar ve büyüklük taslamadan Rab’lerini yüceltirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yataklarından kalkıp Rab’lerine saygı ve umutla yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlerden de verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaptıklarının karşılığı olarak kendilerini ne kadar büyük bir neşe ve mutluluk beklediğini hiç kimse bilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gerçeği onaylayan biri yoldan çıkmış biri gibi midir? Elbette eşit olamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar için bahçe konakları vardır. Yaptıklarının bir karşılığı olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yoldan çıkmış olanların konağı ise ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, tekrar oraya çevrilirler. Onlara, "Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın!" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Belki (ibret alıp) dönerler diye büyük azaptan önce biz onlara yakın (dünya) azabı tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kendisine Efendinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz suçlulardan elbette öc alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Musa’ya kitabı verdik; bu konuda hiçbir kuşkun olmasın. Onu İsrailoğulları için bir rehber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sabrettikleri ve ayetlerimizi kuşkusuz bir bilgiyle onayladıkları zaman, emrimiz doğrultusunda yol gösteren önderler atamıştık içlerinden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Efendin, ayrılığa düştükleri konularda onların arasında diriliş günü karar verecek olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kendilerinden önce nice nesilleri yok etmiş olmamız üzerinde hiç düşünmediler mi? Ki şimdi onların yurtlarında dolaşıyorlar. Bunda dersler ve işaretler vardır. İşitmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Kıraç toprağa suyu sürerek onların ve çiftlik hayvanlarının yediği ekinleri çıkardığımızı kavramazlar mı? Görmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "O zafer ne zaman gerçekleşecek, doğru sözlüyseniz?" diye meydan okuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "Zafer günü, inkârcıları onaylamaları bir yarar sağlamayacaktır; kendilerine bir başka şans da tanınmayacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Öyleyse onlardan yüz çevir ve bekle; onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster