1. Elif. Lâm. Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu Kitab’ın, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Onu Peygamber kendisi uydurdu" diyorlar öyle mi? Hayır! O, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı (peygamber) gelmemiş bir kavmi uyarman için doğru yolu bulalar diye Rabbinden gönderilen haktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden Allah’tır. O’ndan başka ne bir dost ne de bir şefaatçınız vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra (bütün bu işler) sizin saya geldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde O’nun nezdine çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun zürriyetini, dayanıksız bir suyun özünden üretmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş, ona kendi ruhundan üflemiştir. Ve sizin için kulaklar, gözler, kalpler yaratmıştır. Ne kadar az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Toprağın içinde kaybolduğumuz zaman, gerçekten (o vakit) biz mi yeniden yaratılacağız?" derler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, "Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık" diyecekleri zamanı bir görsen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, "Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" diye benden kesin söz çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (O gün onlara şöyle diyeceğiz:) Bu güne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın bakalım! Doğrusu biz de sizi unuttuk; yaptıklarınızdan ötürü ebedî azabı tadın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Öyle ya, mümin olan, yoldan çıkmış kimse gibi midir? Bunlar elbette bir olamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İman edip de, iyi işler yapanlara gelince, onlar için yaptıklarına karşılık olarak varıp kalacakları cennet konakları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yoldan çıkanlar ise, onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine: Yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını tadın! denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O büyük azabın dışında onlara, en yakın (dünyadaki belâ/müsîbet gibi) azaptan da tattıracağız, belki dönerler diye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir! Muhakkak ki biz, günahkârlara, lâyık oldukları cezayı veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun biz Musa’ya Kitap verdik, (Resûlüm!) sen ona kavuşacağından şüphe etme ve onu İsrailoğullarına hidayet rehberi kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sabrettikleri ve âyetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden, buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz senin Rabbin, ihtilafa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hükmünü verip ayıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları kendilerinden önceki nice nesilleri helâk edişimiz onları doğru yola sevketmedi mi? Bunlarda elbette ibretler vardır. Hâla kulak vermezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Kupkuru yerlere suyu ulaştırdığımızı, onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yiye geldikleri ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmediler mi? Hâla da göremeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Eğer doğru söylüyorsanız, bu fetih (ve hüküm) günü hani ne zaman? derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: Fetih (ve hüküm) gününde inkârcılara (o gün ettikleri) imanları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık sen onları bırak ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster