1. Elif lâm mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şüphe yok ki Kitabın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi, doğru yola gelirler umuduyla uyarman için Rabbin tarafından (sana indirilen) gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O (Allâh) ki gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları altı günde yarattı; sonra Arş’a istivâ etti. Sizin, O’ndan başka bir dostunuz, şefâ’atçiniz yoktur. Düşünüp öğüt almıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Allâh) Emri gökten yere tedbir eder (buyruğunu indirir). Sonra emir, sizin hesabınızca bin yıl süren bir gün içinde O’na çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, güçlü ve esirgeyici olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O’dur ki, yarattığı herşeyi güzel yaptı ve insanı yaratmağa çamurdan başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun neslini bir özden, hakir bir su(yun özü)nden yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra ona biçim verdi, ona kendi ruhundan üfledi. Ve sizin için kulak(lar), gözler ve gönüller yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Biz toprakta kaybolduktan sonra, yeni bir yaratılış içinde mi olacağız?" dediler. Doğrusu onlar, Rablerine kavuşmayı inkâr edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: "Üzerinize vekil edilen ölüm meleği, canınızı alır, sonra Rabbinize döndürülürsünüz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Rablerinin huzûrunda (utançtan) başlarını öne eğmiş; "Rabbimiz, gördük, işittik, bizi geri döndür, iyi iş yapalım; artık kesin olarak inandık!" demekte olan suçluları bir görsen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Dileseydik, herkese hidâyetini verirdik, (herkesi doğru yola iletirdik). Fakat benden "Mutlaka cehennemi, cinlerden ve insanlardan bir kısmiyle tamamen dolduracağım!" kararı çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Bu gününüzle karşılaşmayı unutmanızın cezâsını tadın! (Şimdi) Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü ebedi azâbı tadın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bizim âyetlerimize o kimseler inanırlar ki onlar, kendilerine öğüt verildiği zaman derhal secdeye kapanırlar; Rablerini överek tesbih ederler, büyüklük taslamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yanları yataklardan uzaklaşır, (gece teheccüd namazı kılmak için yanlarını yataklardan ayırıp kalkarlar), korkarak ve umarak Rablerine du’â ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne gözler aydınlatıcı (ni’metleri)in saklandığını hiç kimse bilmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiç inanan kimse, (yoldan çıkan) fâsık gibi olur mu? Elbette bunlar bir olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar, yaptıklarına karşılık, durulmağa değer cennetlerde ağırlanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yoldan çıkanların barınacakları yer de ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara: "Yalanlamakta olduğunuz ateş azâbını tadın" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Belki dön(üp yola gel)irler diye, mutlaka onlara o büyük azâbdan ayrı olarak, daha yakın azâbı da taddıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kendisine Rabbinin âyetleriyle öğüt verildikten sonra onlardan yüz çevirenlerden daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz, suçlulardan öç alıcıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun biz Mûsâ’ya Kitabı verdik. Sakın onun (Mûsâ’ya) ulaşmasından kuşkuya düşme. Onu İsrâil oğullarına yol gösterici yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sabrettikleri ve âyetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden, buyruğumuzla doğru yola ileten önderler yetiştirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz Rabbin, kıyâmet günü, ayrılığa düştükleri konularda onların aralarında hükmedecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bugün yurtlarında dolaştıkları nice kuşakları daha önce helâk etmiş olmamız, hâlâ onları yola getirmedi mi? Şüphesiz bunda ibretler vardır. (Öğüt alma kulağıyle) İşitmiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Görmüyorlar mı biz nasıl suyu, kuru, otsuz yere sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları da, kendileri de yiyor? Görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Doğru iseniz bu fetih ne zaman?" diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "Fetih günü (gelince, şimdi) inkâr edenlere (o zaman) inanmaları fayda vermez ve kendilerine mühlet de verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sen onlardan yüz çevir ve bekle, zaten onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster