1. Elif Lam Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şüphe yok ki, Kitab’ın indirilişi, alemlerin Rabb’i tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yoksa «onu peygamber uydurdu mu» diyorlar? Hayır, O senden önce bir peygamber gönderilmemiş olan kavmi uyarması için sana Rabb’inden gelen bir gerçektir. Umulur ki, doğru yolu bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden (istiva eden) Allah’tır. O’ndan başka bir dostunuz ve şefaatcınız yoktur. Düşünüp öğüt almıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah, gökten yere kadar olan bütün işleri düzenleyip yönetir. Sonra işler, sizin hesabınızla bin yıl kadar tutan bir gün içinde O’na çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O görüleni de görülmeyeni de bilendir üstün ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O Allah ki, her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun soyunu nutfeden, hakir bir suyun özünden çoğalttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra ona biçim verdi, ona kendi ruhundan üfledi ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Puta tapanlar: «Biz yerde toprağa karışıp yok olduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?» derler. Doğrusu onlar Rabb’ine kavuşmayı inkâr edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki; «Sizin üzerinize vekil edilen ölüm meleği, canınızı alacak, sonra Rabb’inize döndürüleceksiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Suçluları Rabb’lerinin huzurunda utançtan başlarını öne eğmiş olarak «Rabb’imiz! Gördük, dinledik, artık bizi dünyaya geri gönder de iyi iş yapalım; artık kesin olarak inandık» derken bir görsen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Dileseydik herkese hidayeti verirdik. Fakat benden «mutlaka cehennemi, insanlardan ve cinlerden bir kısmıyla tamamen dolduracağım» sözü çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bugüne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın bakalım! Doğrusu biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bizim ayetlerimize inanan kimselere, ayetlerimiz hatırlatıldığı zaman hemen secdeye kapanırlar. Rabb’lerini överek tesbih ederler, büyüklük taslamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gece teheccüd namazı kılmak için yanlarını yataklardan ayırıp kalkarlar, korkarak ve ümit ederek Rabb’lerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için nice sevindirici ve göz kamaştırıcı nimetlerin saklı olduğunu hiç kimse bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiç inanan kimse yoldan çıkan kimse gibi olur mu? Elbette bunlar bir olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İnanıp yararlı iş işleyenlere gelince, yaptıklarına karşılık varacakları cennet konakları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yoldan çıkanların barınacakları yer de ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isterlerse, yine oraya geri çevrilirler ve onlara «yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Belki dönüp yola gelirler diye onlara büyük azapdan önce mutlaka daha yakın azabı da tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kendisine Rabb’inin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz, suçlulardan öç alıcıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun biz Musa’ya kitabı verdik. Ey Muhammed! Sakın sen ona kavuşacağından şüphe etme. Ona İsrailoğullarını yol gösterici yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden, buyruğumuzla doğru yola götüren önderler yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz Rabb’in kıyamet günü, ayrılığa düştükleri konularda onların aralarında hükmedecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bugün yurtlarında dolaştıkları nice kuşakları daha önce helâk etmiş olmamız, halâ onları yola getirmedi mi? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Halâ dinlemeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Kuru yerlere suyu gönderip, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkardığımızı görmezler mi? Görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Doğru söylüyorsanız bu fetih ne zaman? diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki; «Fetih günü gelince inkâr edenlere, o zaman inanmaları fayda vermez ve kendilerine mühlet de verilmez.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sen onlardan yüz çevir ve bekle, zaten onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster