1. Elif, Lam, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şüphe götürmeyen kitabın indirilmesi alemlerin Rabbındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yoksa; O, bunu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar; Hayır, o haktır, Rabbındandır. Ve senden evvel kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavme korkunç akıbetlerini haber vermen içindir. Belki hidayeti bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, O’dur ki; gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratmış, sonra Arş’a hükmetmiştir. Sizin O’ndan başka bir dostunuz ve şefaatçınız yoktur. Hala düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökten yere kadar her işi O, düzenler. Sonra sizin hesabınıza göre bin yıl kadar tutan bir günde yine O’na yükselir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görülmeyeni de, görüleni de bilen, Aziz ve Rahim olan, O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ki, yarattığı her şeyi güzel yaratan O’dur. İnsanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun soyunu bayağı bir suyun özünden yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onu düzeltip tamamlamış ve ruhundan ona üflemiştir. Size de kulaklar, gözler ve kalbler vermiştir. Ne de az şükrediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dediler ki: Toprağa karışıp yok olduktan sonra mı, biz, yeniden yaratılacağız. Evet onlar; Rabblarına kavuşmayı inkar edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbınıza döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Suçluları Rabblarının huzurunda başları öne eğilmiş olarak: Rabbımız, gördük ve dinledik. Artık bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Gerçekten biz, kesin olarak inandık, derlerken bir görsen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Eğer Biz isteseydik; herkesi elbette hidayete erdirirdik. Fakat: Cehennemi tamamen cinn ve insanlarla dolduracağım, diye Benden hak söz sadır olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Öyleyse şu günümüze kavuşmayı unuttuğunuzdan ötürü tadın azabı. Doğrusu Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık sonsuz azabı tadın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ayetlerimize ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rabblarını hamd ile tesbih edenler inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların yanları yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümid ile Rabblarına yalvarırlar. Verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaptıklarına karşılık olarak onlara gözlerin aydın olacağı, nelerin gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Mü’min olan kimse yoldan çıkmış kimse gibi midir? Bunlar hiç bir olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İman edip salih amel işleyenlere gelince; onlar için yapmış oldukları amellere karşılık koymak üzere Me’va Cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yoldan çıkanlara gelince; onların sığınağı da ateştir. Oradan çıkmak istedikleri her seferinde geri çevrilirler. Ve onlara: Yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın, denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Belki dönerler diye andolsun ki onlara büyük azabdan önce de mutlaka yakın azabdan tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbının ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Biz, suçlulardan intikam alıcıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki; Musa’ya da kitab verdik. Sakın, sen O’na kavuşacağından kuşku içinde olma. Ve onu İsrailoğullarına hidayet yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İçlerinden de sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola götürecek kılavuzlar tayin ettik. Ve onlar ayetlerimizi çok iyi biliyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ayrılığa düştükleri şeylerde; Rabbın, muhakkak ki kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şimdi yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nesillerden nicesini yok etmiş olmamız, onları doğru yola sevketmez mi? Şüphesiz bunlarda ayetler vardır. Hala dinlemezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Görmezler mi ki; Biz, kuru yerlere suyu gönderiyor, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkarıyoruz. Hala da görmeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve derler ki: Doğru söylüyorsanız bu fetih ne zamandır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: Fetih günü o kafirlere imanları fayda vermeyecek ve onlara bakılmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bırak onları ve bekle. Zaten onlar da beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster