1. Ha. Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitab’ın indirilişi güçlü ve hakim olan Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak üzere ve belli bir süreye göre yarattık. İnkar edenler ise uyarıldıkları şeyden yüz çevirmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ’Allah’tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yerden neyi yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Eğer doğru sözlü iseniz bana bundan başka bir kitap veya bir ilim kalıntısı getirin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah’ı bırakıp da, kendisine kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların yalvarışlarından habersizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnsanlar (kıyamet günü) bir araya getirildiklerinde (Allah’tan başka taptıkları) onlara düşman olurlar ve onların ibadetlerini inkar ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ’Bu apaçık bir büyüdür’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Eğer onu ben uydurduysam, Allah’tan gelecek (cezaya) karşı siz bana hiç bir şey sağlamaya güç yetiremezsiniz. O, sizin ne taşkınlıklar yaptığınızı daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak O yeter. O bağışlayan, rahmet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ’Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Sadece bana vahy olunana uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Ne dersiniz? Eğer (Kur’an) Allah katındansa, siz de onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerine şahitlik edip iman etmişse ve siz de büyüklenmişseniz (haksızlık etmiş olmaz mısınız)? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’Bu eski bir uydurmadır’ diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bundan (Kur’an’dan) önce önder ve rahmet olarak Musa’nın kitabı var. Bu da, zulmedenleri uyarmak için ve iyilik edenlere bir müjde olarak Arapça bir dille (kendinden öncekileri) doğrulayıcı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Rabbimiz Allah’tır’ deyip de sonra dosdoğru olanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte onlar cennetliktirler. Yaptıklarına karşılık orada sonsuza kadar kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Rabbim! Beni, bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmeye, senin hoşnut olacağın salih amel işlemeğe yönelt ve benim için soyumu da salih eyle. Şüphesiz ben sana tevbe ettim ve ben Müslümanlardanım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İşte bunlar, yaptıklarının en güzelini kabul edeceğimiz ve kötülüklerinden de geçeceğimiz, cennet halkı içinde yer alan kimselerdir. Bu kendilerine vaad olunan doğru vaaddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ’Bu (Kur’an), öncekilerin masallarından başka bir şey değildir’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce geçmiş ümmetler içinde üzerlerine (azap) sözü gerçekleşmiş kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Her birinin yaptıklarından dolayı dereceleri vardır. Bu, (Allah’ın), yaptıklarının karşılığını kendilerine eksiksizce vermesi içindedir. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Siz dünya hayatınızda bütün güzelliklerinizi harcadınız ve onlarla zevk sürdünüz. Bugün artık, yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz ve yoldan çıkmanız dolayısıyla aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ’Allah’tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’Sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi bize geldin? Öyleyse doğru sözlülerden isen bize vaad ettiğini getir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’İlim ancak Allah katındadır. Ben ne ile gönderildiysem onu size tebliğ ediyorum. Ama sizin cahillik eden bir kavim olduğunuzu görüyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur’ dediler. ’Hayır o çarçabuk gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acıklı azap bulunan bir rüzgar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder.’ Böylece evlerinden başka bir şeyleri görünmez oldu. İşte biz suçlular topluluğunu böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun ki, onlara size vermediğimiz imkanları vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve gönüller verdik. Ancak kulakları, gözleri ve gönülleri kendilerine bir şey sağlamadı. Çünkü onlar bile bile Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey kendilerini kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Andolsun ki, çevrenizde bulunan kasabalardan (çoğunu) helak ettik ve olur ki dönerler diye kendilerine ayetleri çeşitli şekillerde açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah’ı bırakıp da, (Allah’a) yakınlık sağlamak üzere ilahlar edindikleri şeyler onlara yardım etselerdi ya! Aksine onlardan (uzaklaşıp) kayboldular. Bu onların yalanları ve uydurup durdukları şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Susup kulak verin’ dediler. (Okuma) bitirilince de uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Ey kavmimiz! Biz, Musa’dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey kavmimiz! Allah’ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki, (Allah) günahlarınızdan bazılarını bağışlasın ve sizi acıklı azaptan korusun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Kim Allah’ın davetçisine icabet etmezse o yeryüzünde (Allah’ı) aciz bırakacak değildir ve onun, O’ndan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık sapıklık içindedirler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmediler mi ki gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah, ölüleri diriltmeye de güç yetirir? Evet, şüphesiz O her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ’Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Artık sen peygamberlerden kararlılık sahiplerinin sabrettikleri gibi sabret ve onlar için acele etme. Onlar, vaad olunduklarını gördükleri gün adeta gündüzün bir saatinden fazla (dünyada) kalmamış gibi olurlar. (Bu) bir tebliğdir. Yoldan çıkmışlar topluluğundan başkası hiç helak olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster