1. Ha. Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitab’ın indirilişi, güçlü ve hakim olan Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz göklerde ve yerde mü’minler için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah’ın gökten rızık indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları yönlendirmesinde akıl eden bir topluluk için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bunlar, Allah’ın, sana hak üzere okuduğumuz ayetleridir. Öyleyse onlar, Allah’tan ve ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çok yalancı, çok günahkar her kişinin vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendine Allah’ın ayetleri okunurken işitir; sonra büyüklük taslayarak onları hiç işitmemiş gibi (küfründe) direnir. Sen onu acıklı bir azapla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Arkalarında cehennem var. Kazandıkları da, Allah’tan başka edindikleri dostlar da kendilerinden bir şey savamaz. Onlar için büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu (Kur’an) bir hidayettir (doğru yola iletici bir rehberdir). Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise iğrenç olanından, acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah, içinde emriyle gemilerin yürümesi ve O’nun lütfundan (rızık) aramanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gökte ve yerde ne varsa hepsini kendinden (bir nimet olarak) sizin hizmetinize sundu. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allah’ın bir kavmi kazandıklarından dolayı cezalandırması için, Allah’ın (ceza) günlerini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim bir salih amel işlerse bu kendi lehinedir. Kim de kötülük ederse yalnız kendi aleyhine sapıtır. Sonra Rabbinize döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun biz, İsrail oğullarına Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik, onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlara bu işte açık deliller verdik. Onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kinden dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hüküm verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra seni de bu işte bir şeriat üzere kıldık. Ona uy ve bilmeyenlerin arzularına uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu onlar Allah’tan (gelecek) hiçbir şeyi senden savamayacaklardır. Muhakkak ki zalimler birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah da takva sahiplerinin dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu, insanlar için açık belgeler , kesin bilgiyle iman eden bir topluluk için bir hidayet rehberi ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa kötülükleri işleyenler kendilerini, hayatları da ölümleri de bir olacak şekilde, iman edip salih ameller işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kadar kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Öyle ki her cana kazandığının karşılığı verilsin. Onlara haksızlık edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Arzularını kendine ilah edinmiş ve Allah’ın kendisini bir bilgi üzere saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık onu Allah’tan sonra kim doğru yola iletebilir? Yine de düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Bu (hayat), dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölür ve yaşarız. Bizi zamandan başkası helak etmiyor.’ Oysa onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ’Eğer doğru sözlüler iseniz atalarımızı getirin’ demelerinden başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Allah sizi diriltir, sonra öldürür, sonra geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde biraraya toplar. Ancak insanların çoğu bilmezler’. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Kıyametin koptuğu gün, işte o gün batıl üzere olanlar hüsrana uğrarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (O gün) her ümmeti dizüstü çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. ’Bugün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Bu, size karşı gerçeği söyleyen kitabımızdır. Şüphesiz biz sizin yapmakta olduklarınızı yazıyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Rableri onları rahmetine sokar. İşte bu, apaçık kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Mesajlarım size tebliğ edilmemişmiydi? Aksine (edilmişti), ama siz küstahça böbürlenmiş ve günahkar bir toplum olmayı yeğlemiştiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ’Biz kıyamet nedir bilmiyoruz. Sadece bir zanda bulunuyoruz ve kesin bir bilgiye dayanarak inanıyor değiliz’ demiştiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına çıkmış ve alaya aldıkları şey kendilerini kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ’Siz bu gününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuturuz. Barınağınız ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu, Allah’ın ayetlerini alaya aldığınız ve dünya hayatı sizi aldattığı içindir.’ Artık bugün oradan çıkarılmazlar ve onlardan (Allah’ı) hoşnut edecek bir şey yapmaları da istenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde ve yerde ululuk O’nundur. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster