اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Allahüllezi sehhara lekümül bahra li tecriyel fülkü fıhi bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
Kelime
Anlamı
Kökü
اللَّهُ
Allah’tır
الَّذِي
O ki
سَخَّرَ
boyun eğdirdi
لَكُمُ
size
الْبَحْرَ
denizi
لِتَجْرِيَ
akıp gitsin diye
الْفُلْكُ
gemiler
فِيهِ
onun içinde
بِأَمْرِهِ
buyruğuyla
وَلِتَبْتَغُوا
ve payınızı arayasınız diye
مِنْ
-ndan
فَضْلِهِ
O’nun lutfu-
وَلَعَلَّكُمْ
ve umulur ki
تَشْكُرُونَ
şükredersiniz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Öyle bir Allah’tır ki üstünde gemi, emriyle kayıp gitsin ve siz de lûtfundan, ihsânından nasîbinizi arayıp elde edin de şükreyleyin diye râm etmiştir denizi size.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Denizi kendi kanunları doğrultusunda, faydalanmanız için sizin emrinize veren Allah’tır. Böylece gemiler, O’nun emriyle denizin üstünde yüzer giderler ve siz de O’nun lütfundan ihtiyaç duyduğunuz şeyleri, o denizden elde edersiniz ve şükredenlerden olursunuz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah o (yüce) varlıktır ki, emri gereğince içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ve de şükredesiniz diye denizi size hazır hale getirmiştir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Allâh ki, O’nun lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için, hükmü olarak (Sünnetullâh’ı gereği) gemilerin (beyinlerin yaşamı) akıp gitmesi için, denizi (ilimleri) size (şuur) hizmetle işlevlendirdi!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah, içinde emriyle gemilerin yürümesi ve O’nun lütfundan (rızık) aramanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Umulur ki şükredersiniz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah; Kendi emriyle gemiler akıp gitsin ve O’nun fazlından ararsınız diye, sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah O’dur ki, denizi sizin hizmetinize bağladı; Allah’ın emri ile hem denizde gemiler hareket etsin, hem de fazlından (rızık) arayasınız diye... Gerek ki şükredersiniz.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Denizi sizin hizmetinize sunan Allah`tır. Ta ki gemiler, O`nun buyruğu ile denizde akıp gitsin de siz bu sayede O`nun lütfundan payınızı arayasınız ve şükredesiniz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Emri geregince denizde yuzmek uzere gemileri, lutfedip verdigi rizki aramaniz icin denizi buyrugunuz altina veren Allah’tir, belki artik sukredersiniz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O Allah ki, buyruğu gereği, gemiler yüzüp yol alsın; geniş lütuf, bol ihsanını arayasınız ve şükredesiniz diye denize başeğdirip emrinize vermiştir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Allah; kendi emriyle akıp gitsin ve O’nun lütfundan ararsınız diye, sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah, içinde gemilerin, emriyle akıp gitmesi, O’nun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah o (yüce) varlıktır ki, emri gereğince içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ve de şükredesiniz diye denizi size hazır hale getirmiştir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Lütfundan payınızı aramanız ve şükretmeniz için gemileri emriyle sürmenize uygun olarak denizi buyruğunuz altına veren ALLAH’tır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah O (yüce) zâttır ki, emriyle içinde gemilerin seyretmesi, sizin de O’nun lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için denizi emrinize vermiştir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri, lütfedip verdiği rızkı aramanız için denizi buyruğunuz altına vermiştir. Belki artık şükredersiniz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı, kendi buyruğuyla gemiler akıp gitsin ve O’nun fazlından ararsınız diye sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Allah; kendi emriyle akıp gitsin ve O’nun lütfundan ararsınız diye, sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Allah, Emir (ve izn) iyle — içinde gemilerin akıb gitmesi için, fazl (-u kerem) inden (nasıyb) aramanız için — size denizi müsahhar etmiş olandır. Gerekdir ki şükredesiniz.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Allah, emri ile içinde gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan (rızık) aramanız için denizi sizin emrinize verendir; tâ ki şükredesiniz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri ve lutfedip verdiği rızkı aramanız için denizi size boyun eğdiren Allah’tır. Umulur ki şükredersiniz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Emri ile denizlerde gemilerin akıp gitmesi ve O’nun lütfundan rızık aramanız için, denizleri sizin kullanımınıza veren Allah dır. Umulur ki şükredersiniz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O Allah ki, içinde gemileri O’nun emriyle yüzdürmeniz için denizi size musahhar (emre amade) kıldı. Ve O’nun fazlından istemeniz için. Umulur ki, böylece siz şükredersiniz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İçinde emri ile gemiler akıp gitsin, lütfünden nasiplerinizi arayasınız ve şükredesiniz diye Allah denizleri sizin hizmetinize vermiştir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Denizi (kendi kanunları doğrultusunda faydalanmanız için) sizin emrinize veren Allah’tır. Böylece gemiler O’nun emriyle denizin üstünde yüzebilsinler ve siz O’nun lütfundan (ihtiyaç duyduğunuz şeyleri) elde edebilesiniz ve şükredenlerden olasınız diye.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O`nun kanunu sayesinde orada gemiler yol alabilsin diye, yine O`nun lutfundan payınıza düşeni elde edip de şükredebilesiniz diye denizi sizin için bir yasaya bağlayan Allah`tır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Allah o (Zât)dır ki, denizi size musahhar kıldı. O’nun emriyle o denizler içinde gemiler cereyan etsin diye ve O’nun fazlından talepte bulunasınız diye ve gerektir ki, şükredesiniz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah, emriyle içinde gemilerin yüzmesi ve lütfundan (nasibinizi) aramanız için denizi size boyun eğdirendir. Umulur ki şükredersiniz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Emri (tabiat kanunları) gereğince gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan aramanız için denizi size boyun eğdiren Allah’tır. Umulur ki, şükredersiniz!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri, lütfedip verdiği rızkı aramanız için denizi buyruğunuz altına vermiştir. Belki artık şükredersiniz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah o yüce Zattır ki, içinde emri ve izni ile gemiler akıp gitsin, lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredesiniz diye denizleri hizmetinize vermiştir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allah’tır ki denizi size boyun eğdirdi, tâ ki gemiler buyruğuyla denizin içinde akıp gitsin de, siz bu sayede O’nun lutfundan payınızı arayasınız ve şükredesiniz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Emri gereğince, gemilerin, içinde yüzmesi ve lütfundan aramanız için denizi emrinize veren Allah’tır. Umulur ki şükredersiniz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah; kendi emriyle onda gemiler akıp gitsin ve O’nun fazlından ararsınız diye, sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah size denizi boyun eğdirdi ki, içinde gemiler O’nun emriyle akıp gitsin, lütfundan istekte bulunasınız ve şükredebilesiniz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  It is Allah Who has subjected the sea to you, that ships may sail through it by His command, that ye may seek of his Bounty, and that ye may be grateful.