1. Ha-Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu ilahi kelam, Kudret ve Hikmet Sahibi olan Allah’tan gelmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bakın, göklerde ve yerde inan(mak istey)enler için (ibret dolu) mesajlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kendi yaratılışınızda ve O’nun (yeryüzüne) serpiştirdiği hayvan (tür)ler(in)de bütün kalpleriyle inananlar için mesajlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gece ile gündüzün birbirini izlemesinde ve Allah’ın göklerden indirip onunla cansız toprağa hayat verdiği rızık imkanlarında ve rüzgarların değişmesinde, (bütün bunlarda) akıllarını kullanan insanlar için mesajlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hakikati ortaya koyan Allah’ın bu mesajlarını sana aktarıyoruz. Eğer Allah’ın (bu ibret dolu) mesajlarına değilse başka hangi habere inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Vay haline kendi kendini aldatan günahkarın, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. o ki, kendisine iletilen Allah’ın mesajlarını duyar ama sanki onları duymamış gibi küstahça umursamazlığında devam eder! Bu sebeple ona acıklı bir azabı haber ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Çünkü o, mesajlarımızdan birinin farkına vardığında onu hemen küçümseyip alaya alır. Böylelerini alçaltıcı bir azap beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Cehennem önlerindedir; ve ne (bu dünyada) kazanabilecekleri şeyler, ne de Allah’ın yerine dost ve koruyucu edindikleri, onlara hiçbir fayda sağlamaz, çünkü onları korkunç bir azap beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Allah’ın işaretlerine ve mesajlarına dikkatlice kulak vermek; işte) rehberliğ(in anlamı) budur. Diğer taraftan, Rablerinin mesajlarını inkara şartlanmış olanları, (yaptıkları) çirkinliklerin bir karşılığı olarak acı bir azap beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Denizi (kendi kanunları doğrultusunda faydalanmanız için) sizin emrinize veren Allah’tır. Böylece gemiler O’nun emriyle denizin üstünde yüzebilsinler ve siz O’nun lütfundan (ihtiyaç duyduğunuz şeyleri) elde edebilesiniz ve şükredenlerden olasınız diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O, göklerde ve yerde olan her şeyi, Kendinden (bir bağış olarak) emrinize vermiştir: bunda düşünen bir topluluk için mesajlar vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İman etmiş olan herkese söyle: Allah’ın Günleri’nin geleceğine inanmayanları affetsinler, (çünkü) insanlara hak ettiklerinin karşılığını vermek (yalnız) O’na özgüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Her kim doğru ve uygun bir şey yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur; ve sonunda hepiniz Rabbinize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Doğrusu Biz, İsrailoğulları’na (da) vahiy, hikmet ve peygamberlik verdik, onları hayatın güzel nimetleriyle rızıklandırdık ve onları (dönemlerinin) bütün diğer topluluklarına üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onlara (imanın) amacı konusunda açık işaretler verdik; onlar, bütün bu bilgilerin kendilerine tevdi edilmesinden sonradır ki, aralarındaki kıskançlıktan dolayı farklı görüşlere sarıldılar; (ama) ihtilafa düştükleri her konuda Kıyamet Günü Rabbin onlar arasında bir hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve son olarak (ey Muhammed,) seni (imanın) hedefini gerçekleştireceğin bir yola koyduk. O halde bu (yolu) izle ve (hakikati) bilmeyenlerin boş arzu ve heveslerine uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bak, eğer Allah’ın iradesine karşı gelmiş olsaydın, onların sana hiçbir faydası dokunmazdı, çünkü bu zalimler sadece birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır; halbuki Allah, O’nun bilincinde olan herkesin koruyucusudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (İşte) bu (vahiy,) insanlık için bir kavrayış aracıdır; tereddütsüz bir inanca ve emniyete ulaşanlar için de bir rahmet ve hidayettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kötülük işleyenlere gelince: onlar kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde, iman edip doğru ve yararlı işler yapanlarla aynı yere koyacağımızı mı sanırlar? Onların yargıları ne kadar da kötü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çünkü Allah, gökleri ve yeri (deruni bir) hakikate göre yarattı ve (bu sebeple diledi ki) her insan kazandığının karşılığını görsün ve hiç kimseye haksızlık yapılmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kendi arzu ve özlemlerini tanrı edinen ve (bunun üzerine) Allah’ın, (zihninin hidayete kapalı olduğunu) bilerek saptırdığı, kulaklarını ve kalbini mühürlediği ve gözlerinin üzerine bir perde çektiği (insan)ı, hiç düşündün mü? Allah(ın onu terk etmesin)den sonra kim ona doğru yolu gösterebilir? O halde, hiç düşünüp ders çıkarmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar hala: "Bu dünyadaki hayatımızdan başka bir şey yok!" derler, "Dünyaya geldiğimiz gibi ölürüz ve bizi ancak zaman yok eder". Fakat onların bu konuda hiçbir bilgileri yok, onlar sadece zannederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve (böylece,) ne zaman mesajlarımız bütün açıklığıyla onlara tebliğ edildiyse tek cevapları şu olmuştur: "Atalarımızı (şahit olarak) getirin, eğer iddianızda haklı iseniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Size hayat veren ve sonra sizi öldüren, Allah’tır; ve sonunda O, hepinizi Kıyamet Günü bir araya toplayacaktır, ki o (Gün’ün gelip çatacağı,) her türlü şüphenin üstündedir ama insanların çoğu bunu anlamaz". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü, göklerin ve yerin hakimiyeti Allah’ındır ve Son Saat’in gelip çattığı gün o Gün, (hayatlarında anlayamadıkları her şeyi) geçersiz kılmaya çalışanlar ziyana uğrayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve (o Gün) bütün insanları (zillet içinde) diz çökmüş görürsün; herkes kendi sicili ile (yüzleşmeye) çağrılır: "Bugün, yaptığınız her şeyin karşılığını göreceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu bizim kayıtlarımız, sizinle ilgili her şeyi bütün gerçekliğiyle anlatır çünkü yaptığınız her şeyi kayda geçirtmiştik!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İman edip doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine kabul edecektir; işte bu (onların) bariz üstünlükleri olacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hakikati inkar edenlere ise (şöyle denecek:) "Mesajlarımız size iletilmedi mi? Aslında (iletildi, ama) siz küstahça büyüklük tasladınız ve böylece günaha saplanmış bir toplum oldunuz" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Çünkü "Bakın, Allah’ın vaadi her zaman gerçekleşir ve Son Saat(in gelişi) hakkında hiçbir şüphe olamaz" denildiğinde siz şu cevabı verirdiniz: "Son Saat’in ne olduğunu bilmiyoruz, onun boş bir zandan başka bir şey olmadığını düşünüyoruz ve (sonuçta) ona kani olmuş değiliz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (O Gün) yaptıkları kötülükler onlara apaçık görünecek ve alay edip durdukları şey onları alt edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve onlara "Siz," denilecek, "bu (hesap) gününün geleceğine aldırmadığınız gibi Biz de bu gün size aldırmayacağız; sonuçta varacağınız yer ateştir ve size yardım edecek bir kimse de bulamayacaksınız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. böyle olacaktır, çünkü siz Allah’ın mesajlarını küçümseyip alaya aldınız ve bu dünya hayatının sizi ayartmasına izin verdiniz!" Bundan dolayı o gün, onlar ne ateşten çıkarılacaklar, ne de bir değişiklik yapmalarına izin verilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbine mahsustur, bütün alemlerin Rabbi olan Allah’a! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde ve yerde bütün azamet yalnız O’nundur; ve yalnız O, kudret ve hikmet sahibidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster