إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ
İnne fis semavati vel erdı le ayatil lil mü’minın
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
şüphesiz
فِي
السَّمَاوَاتِ
göklerde
وَالْأَرْضِ
ve yerde
لَايَاتٍ
ibretler vardır
لِلْمُؤْمِنِينَ
inananlar için

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Şüphe yok ki göklerde ve yeryüzünde deliller var elbet inananlara.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bakın, göklerde ve yerde inananlar için, ibret dolu mesajlar vardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Semâlarda ve arzda, iman edenler için işaretler vardır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Şüphesiz göklerde ve yerde mü’minler için ayetler vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Şüphesiz, mü’minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Muhakkak ki göklerde ve yerde müminler için (Allah’ın birliğine, kudret ve azametine delâlet eden) alâmetler var.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için deliller vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Goklerde ve yerde inananlara nice dersler vardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Şüphesiz ki, göklerde ve yerde imân edenler için açık belgeler, isbatlayıcı deliller vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar (ve inanmak isteyenler) için (Allah`ın varlığını ve kudretini gösteren) nice deliller vardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Gerçeği onaylayanlar için göklerde ve yerde ayetler var.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler vardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Göklerde ve yerde müminler için nice dersler vardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Şüphesiz, inançlılar için göklerde ve yerde ayetler vardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Şüphesiz mü’minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Şübhe yok ki göklerde ve yerde mü’minler için kat’î âyetler (delâletler, ibretler) vardır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Şübhesiz ki göklerde ve yerde, mü`minler için elbette deliller vardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Muhakkak ki göklerde ve yerde mü’minler için ayetler vardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İnananlar için göklerde ve yerde işaretler var.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki mü’minler için göklerde ve yerde mutlaka âyetler (deliller) vardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde (nice) ayetler vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bakın, göklerde ve yerde inan(mak istey)enler için (ibret dolu) mesajlar vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Elbet göklerde ve yerde inanmaya gönlü olanlar için sayısız mesajlar vardır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Şüphe yok ki, göklerde ve yerde mü’minler için elbette ibretler vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler (deliller) vardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için elbette ayetler (çeşitli bilim konuları) vardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Göklerde ve yerde müminler için nice dersler vardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah’ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için ibretler vardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Şüphesiz göklerde ve yerde inanacaklar için belgeler vardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Şüphesiz, mü’minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kuşkusuz, göklerde ve yerde, iman sahipleri için sayısız ayetler vardır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Verily in the heavens and the earth, are Signs for those who believe.