1. Hâ Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu Kitab`ın indirilişi, kudret ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar (ve inanmak isteyenler) için (Allah`ın varlığını ve kudretini gösteren) nice deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için (ibret dolu) deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gece ve gündüzün birbiri ardına gelmesinde (dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinde), Allah`ın gökten rızık (yağmur) indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgârı estirmesinde aklını kullanan kimseler için nice deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bunlar Allah`ın âyetleridir. Sana bunları hak ile okuyoruz. Artık onlar Allah`tan ve O`nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Vay haline, her yalancı ve günahkâr kişinin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah`ın ayetlerinin kendisine okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkârda direnir. Onu, acı bir azapla müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. İşte böyleleri için alçaltıcı azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Yaptıklarından dolayı) cehennem onların peşindedir. Kazandıkları şeyler de, Allah`ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte bu (Kur`an) bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah; kendi emriyle akıp gitsin ve O’nun lütfundan ararsınız diye, sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O, göklerde ve yerde olan her şeyi, kendinden (bir bağış olarak) emrinize vermiştir. Bunda düşünen bir toplum için (alınması gereken önemli) ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Resulüm!) İnananlara söyle: “(Allah`ın) o inkârcıları yaptıkları yüzünden cezalandırması için, Allah`ın (vadedilen) günlerine kavuşmayı ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar (çünkü onları nasıl olsa Allah cezalandıracaktır).” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Her kim doğru ve güzel bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur, kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Ve sonunda hepiniz Rabbinize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun biz, İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları (dönemlerinin) bütün diğer topluluklarına üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Din hususunda onlara apaçık deliller verdik. Fakat onlar, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik ve düşmanlık yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düştükleri şeylerde, kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra (Ey Muhammed!) Sana da insanların uyacakları bir hayat sistemi (şeriat) verdik. O halde bu (yolu) izle ve (hakikati) bilmeyenlerin boş arzu ve heveslerine uyma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah`tan gelecek herhangi bir cezayı önleme hususunda, onlar sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Zalimler sadece birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da, kendisine karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanların dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu (Kur`an), insanlara (kurtuluş yollarını gösteren) kanıtlar sunmaktadır; kesin olarak inanan bir toplum için de bir doğru yol rehberi ve bir rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa o kötülükleri işleyen kimseler, inandıktan sonra güzel ve faydalı işler gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi, kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar bunlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Öyleyse herkes kazandığının karşılığını görecek ve kimseye haksızlık edilmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Heva ve hevesini tanrı edinen, bilgisi olduğu halde (yaptıkları yüzünden) Allah`ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah`tan başka kim doğru yola eriştirebilir? O halde, hala düşünmeyecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve dediler ki: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz de yaşarız da. Bizi ancak zaman yok eder.” Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece tahmin yürütüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak: “Doğru söyleyenler iseniz (ölmüş) babalarımızı geri getirin” demek olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: “Size hayat veren ve sonra sizi öldüren Allah`tır. Sonunda kendisinde hiçbir kuşku olmayan kıyamet günü O sizi bir araya getirip toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bunu bilme(k istemez)ler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah`ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün (hayatlarında anlayamadıkları) gerçekleri geçersiz kılmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün bütün ümmetleri, bir araya toplanmış ve diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet, hesap defterlerini okumaya çağırılır. (Onlara:) “Daha önce ne yaptıysanız bugün sadece onun karşılığını alırsınız” (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu bizim kayıtlarımız, sizinle ilgili her şeyi bütün gerçekliğiyle anlatır. Çünkü yaptığınız her şeyi (bütün detayıyla) kaydediyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnandıktan sonra faydalı ve güzel işler yapanları Rableri rahmetinin kapsamına alır. İşte apaçık kurtuluş budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İnkâr edenlere şöyle denir: “Ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkâr bir toplum olmuştunuz değil mi?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. “Gerçekten Allah`ın vaadi haktır. Kıyamet günü şüphe götürmez bir gerçektir” denildiği zaman siz demiştiniz ki: “Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak birtakım tahminlerde bulunuyoruz. Onun hakkında kesin bir bilgi elde etmiş değiliz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Derken yaptıkları işlerin kötülükleri onlara yüz göstermiş (gözlerinin önüne serilmiş) ve o alay edip durdukları şey(in azabı) kendilerini kuşatıvermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Onlara) şöyle denir: “Bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, bu gün biz de sizi (cennet nimetlerine kavuşturmayı) unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Ve (sizi ateşten koruyacak) yardımcılarınız da yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. “Bunun sebebi, Allah`ın âyetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır.” Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah`ın rızasını kazandıracak iyi iş yapma istekleri de kabul edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bütün övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde ve yerde azamet/büyüklük yalnız O`na mahsustur. Ve O, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster