1. Hâ Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) (Hükümleri) apaçık olan Kitab`a andolsun ki, biz onu (Kur`an`ı) mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz, (insanları onunla) uyaranlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) (Hükümleri) apaçık olan Kitab`a andolsun ki, biz onu (Kur`an`ı) mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz, (insanları onunla) uyaranlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer kesin olarak inanıyorsanız (bilin ki Allah,) göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O`ndan başka hiç bir ilah yoktur, diriltir ve öldürür. (O,) sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Fakat onlar, (ahireti umursamadan) şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Artık sen, göğün, bütün insanları kuşatacak ve gözle görülür bir duman getireceği günü gözetle! Bu, acıklı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Artık sen, göğün, bütün insanları kuşatacak ve gözle görülür bir duman getireceği günü gözetle! Bu, acıklı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İnsanlar: “Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz” diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Öğüt alma zamanı geçti. Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirmişlerdi ve: “Bu (kendisine bir takım şeyler) öğretilmiş bir delidir!” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Öğüt alma zamanı geçti. Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirmişlerdi ve: “Bu (kendisine bir takım şeyler) öğretilmiş bir delidir!” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz, az bir süre için (bu) azabı (sizden) kaldıracağız. Ama siz, (azap kalktıktan sonra eski halinize) döneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Bütün suçluları) şiddetli bir hamle ile (cezalandırmak için) yakalayacağımız gün, (onlardan da yaptıklarının cezası olarak) mutlaka intikam alacağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Musa) gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O peygamber onlara şöyle demişti: “Allah`ın kullarını (esaretiniz altındaki İsrailoğullarını) bana verin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. “Allah`a karşı ululuk taslamayın! Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. “Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah`a sığındım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. “Bana inanmıyorsanız, benden uzak durun!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra (Musa) Rabbine: “Şüphesiz ki bunlar günahkâr bir toplumdur” diyerek yardım etmesi için yalvardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Allah şöyle buyurdu:) “O halde kullarımı (İsrailoğulları`nı) geceleyin yola çıkar, çünkü siz (Firavun ve ordusu tarafından) takip edileceksiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Denizi yarıp (ashabını geçirdikten sonra) onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-27) Onlar (boğulunca) geride neler bıraktılar neler! Nice bahçeler, pınarlar, çiftlikler, güzel konaklar! Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-27) Onlar (boğulunca) geride neler bıraktılar neler! Nice bahçeler, pınarlar, çiftlikler, güzel konaklar! Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (25-27) Onlar (boğulunca) geride neler bıraktılar neler! Nice bahçeler, pınarlar, çiftlikler, güzel konaklar! Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle! Onlara başka bir toplumu mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gökyüzü ve yeryüzü onlara (üzülüp) ağlamadı ve kendilerine mühlet de verilmedi (boğulup gittiler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-31) Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavun`dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşan, büyüklük taslayan bir zorba idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-31) Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavun`dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşan, büyüklük taslayan bir zorba idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Mûsâ`ya bağlı olanları (İsrailoğulları`nı) da, durumlarını bilerek, o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Biz onlara (denizin yarılması, bulutların gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın gibi) içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-36) (Mekkeli müşrikler diyorlar ki:) “İlk ölümümüzden başka ölüm yoktur. Biz diriltilecek de değiliz. Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin (de görelim)!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-36) (Mekkeli müşrikler diyorlar ki:) “İlk ölümümüzden başka ölüm yoktur. Biz diriltilecek de değiliz. Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin (de görelim)!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (34-36) (Mekkeli müşrikler diyorlar ki:) “İlk ölümümüzden başka ölüm yoktur. Biz diriltilecek de değiliz. Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin (de görelim)!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı daha güçlü kuvvetli, yoksa Tübba` halkı ve onlardan önceki toplumlar mı? Suç işledikleri için biz onların hepsini helak ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu (bunun böyle olduğunu) bilme(k istemez)ler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yalnız, Allah`ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) Şüphe yok ki zakkum ağacı suçluların yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (43-44) Şüphe yok ki zakkum ağacı suçluların yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Erimiş maden gibidir o. Kaynar suyun kaynadığı gibi karınlarında kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Erimiş maden gibidir o. Kaynar suyun kaynadığı gibi karınlarında kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Allah, görevli meleklere şöyle der:) “Tutun onu, cehennemin ortasına atın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. “Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (49-50) (Deyin ki:) “Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin! İşte bu; doğrusu şüphelenip durduğunuz şeydir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (49-50) (Deyin ki:) “Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin! İşte bu; doğrusu şüphelenip durduğunuz şeydir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (51-53) Allah`ın emirlerine uygun olarak yaşayanlar, kendilerini emniyet içinde bulacaklar. Bahçelerde ve çeşme başlarında ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı oturacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (51-53) Allah`ın emirlerine uygun olarak yaşayanlar, kendilerini emniyet içinde bulacaklar. Bahçelerde ve çeşme başlarında ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı oturacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (51-53) Allah`ın emirlerine uygun olarak yaşayanlar, kendilerini emniyet içinde bulacaklar. Bahçelerde ve çeşme başlarında ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı oturacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle. Biz onları keskin bakışlı eşlerle/arkadaşlarla bir araya getireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar, sürekli yaşarlar ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (Bu nimetler kendilerine) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). Asıl büyük kazanç ve kurtuluş işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (Ey Muhammed!) Biz o (Kur`an`)ı senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (Hala akıllarını kullanmazlarsa) artık sen (onların başına gelecekleri) bekle! Unutma ki, onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster