وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ
Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَقَدْ
ve andolsun
فَتَنَّا
sınadık
قَبْلَهُمْ
onlardan önce
قَوْمَ
toplumunu
فِرْعَوْنَ
Fir’avn
وَجَاءَهُمْ
ve onlara geldi
رَسُولٌ
bir elçi
كَرِيمٌ
değerli

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve andolsun ki onlardan önce Firavun’un kavmini de sınamıştık ve onlara güzel huylu bir peygamber gelmişti de.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Biz onlardan uzun zaman önce de, Firavun halkını aynı yolla sınadık; Onlara şerefli bir elçi de gelmiş ve

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Andolsun, kendilerinden önce biz, Firavun’un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara şerefli bir elçi geldi. (Şöyle diyerek)

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Andolsun ki onlardan önce Firavun kavmini de güç işlerle denedik... Onlara kerîm bir Rasûl gelmişti.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Andolsun, onlardan önce Firavun’un kavmini de imtihan ettik ve onlara şerefli bir peygamber geldi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Andolsun, Biz kendilerinden önce, Firavun’un kavmini de denedik. Onlara kerim bir elçi gelmişti;

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Celâlim hakkı için, onlardan (Kureyş’den) önce Firavun’un, kavmini imtihan ettik. Onlara da çok şerefli bir peygamber gelmişti.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Ey Allah`ın kulları! Çağrıma uyarak bana karşı görevinizi yerine getiriniz. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  And olsun ki, onlardan once, Firavun milletini denemistik. Onlara gelen degerli bir peygamber demisti ki:

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (17-18) And olsun ki, bunlardan önce Fir’avn milletini çetin bir sınavdan geçirmiştik. Onlara çok saygıdeğer bir peygamber gelmişti de, «Allah’ın kullarını bana teslîm edin! Çünkü ben şüpheniz olmasın ki size (gönderilen) güvenilir bir peygamberim.»

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Musa) gelmişti.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (17-18) Andolsun, kendilerinden önce biz, Firavun’un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara: Allah’ın kulları! Bana gelin! Çünkü ben size (gönderilmiş) güvenilir bir resûlüm diye (davette bulunan) şerefli bir elçi gelmişti.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onlardan önce Firavunun halkını sınamıştık; onlara şerefli bir elçi gitmişti:

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Andolsun ki, biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Andolsun, onlardan önce Firavun toplumuna da imkanlar vererek sınamıştık. Onlara saygın bir peygamber gelmişti.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Andolsun, biz kendilerinden önce, Firavun’un kavmini de denedik. Onlara kerim bir elçi gelmişti;

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Andolsun biz kendilerinden önce, Firavun’un kavmini de denedik. Onlara çok yüce ve şerefli bir rasul gelmişti.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Andolsun ki biz bunlardan evvel Fir’avn kavmini de imtihan etdik. Onlara da çok şerefli bir peygamber gelmişdi,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Celâlim hakkı için, kendilerinden önce Fir`avun kavmini de imtihân ettik; onlara da şerefli bir peygamber (olan Mûsâ) geldi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Andolsun ki; onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik ve onlara kerim bir peygamber gelmişti.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlardan önce Firavunun kavmini denemiştik ve onlara çok değerli bir elçi gelmişti.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve andolsun ki Biz, onlardan önce firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir resûl (Hz. Musa) gelmişti.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şüphesiz biz kendilerinden önce, Firavun’un kavmini de denemeden geçirmiştik ve de onlara yüce bir peygamber gelmişti.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Biz onlardan (uzun zaman) önce Firavun halkını (aynı yolla) sınadık. Onlara soylu bir elçi gelmiş (ve)

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Doğrusu Biz, onlardan önce de Firavun kavmini sınamıştık. Onlara seçkin bir elçi gelmiş

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (16-17) Pek şiddetli, satvetli bir tutuşla tutacağımız gün şüphe yok ki, Biz intikam alıcılarız. Andolsun ki, onlardan evvel Fir’avun’un kavmini bir imtihana tâbi tuttuk ve onlara kerîm bir peygamber gelmişti.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Andolsun ki onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik ve onlara kerim bir peygamber gelmişti.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Hiç kuşkusuz Biz onlardan önce; Firavun halkına yaptıklarının karşılığını verdik. Onlara değerli bir elçi geldi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Andolsun, onlardan önce Firavun toplumuna da imkanlar vererek sınamıştık. Onlara saygın bir peygamber gelmişti.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (17-18) Biz onlardan önce Firavun’un halkını da imtihan ettik, onlara da pek değerli bir resul gelip demişti ki: "Ey Allah’ın kulları, benim hakkımı verin, yani tebliğimi dinleyin; çünkü ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Andolsun, onlardan önce Fir’avn toplumunu da (imkânlar vererek) sınadık. Onlara değerli bir elçi geldi, (şöyle diyerek):

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onlardan önce Firavun kavmini de imtihan etmiştik. Onlara şerefli bir elçi gelmişti.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Andolsun, biz kendilerinden önce, Firavun’un kavmini de denemeden geçirdik ve onlara kerîm bir peygamber gelmişti:

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kudretimize yemin olsun ki, onlardan önce Firavun’un kavmini de ince bir imtihana çektik de, asil ve onurlu bir resul geldi onlara.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  We did, before them, try the people of Pharaoh: there came to them a messenger most honourable,