1. Ha, mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık Kitab’a andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz uyarıcılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gecede her hikmetli iş ayrılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Katımızdan bir emir olmak üzere. Muhakkak ki biz peygamberler göndeririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu, Rabbinden bir rahmettir. Gerçekten O, işiten ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer inanmıyorsanız O, göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka ilâh yoktur. O diriltir, O öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır! Onlar bir şüphe içindedirler ve eğlenip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Resulüm! O halde sen göğün apaçık bir duman getireceği günü bekle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bütün insanları bürüyecektir. Bu acıklı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, doğrusu biz artık iman ediyoruz. " (derler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nerede onlarda düşünüp öğüt almak? Oysa onlara apaçık bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve: "Öğretilmiştir, delidir. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz, azabı biraz kaldıracağız, siz tekrar (eski halinize) döneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün intikam alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik ve onlara kerim bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Onlara dedi ki): "Allah’ın kullarını bana bırakın! Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allah’a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getirdim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Ben, beni taşa tutmanızdan benim de sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığındım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Eğer bana inanmazsanız, başımdan çekilin gidin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Bunlar günahkâr bir topluluktur. " diye Rabbine niyazda bulundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Kullarımı geceleyin götür, çünkü takip edileceksiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Denizi açık bir halde bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Orada nice nice bağlarbahçeler, pınarlarçeşmeler bırakmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nice nice ekinler, güzel makamlar, muhteşem konaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Zevk ve sefa sürüp eğlendikleri nice nimetler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bu böyle oldu. Biz de onları başka bir kavme miras bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gök ve yer onlar için gözyaşı dökmedi, onlara mühlet de verilmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Andolsun ki biz İsrailoğullarını alçaltıcı azaptan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’dan. Doğrusu o, azgın bir zorba idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve andolsun ki, onların durumunu bilerek âlemlerin üzerinde seçkin kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara âyetlerden (mucizelerden) öylelerini verdik ki, her birinde açıkça bir imtihan vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bunlar ise şöyle diyorlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz yeniden diriltilecek değiliz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Eğer doğru sözlü iseniz bize atalarımızı getirsenize!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tubba’ kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları da helâk ettik, çünkü onlar günahkâr idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun olsun diye yaratmadık Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları ancak hak olmak üzere yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz ki (hakkı bâtıldan) ayıran o hüküm günü, herkesin bir araya toplanacağı gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki O Azîz’dir, çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz ki Zakkum ağacı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkârların yiyeceğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sıcak suyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Tutun onu! Cehennemin ortasına sürükleyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sonra başının üzerine kaynar su azabından dökün!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "Tat bakalım! Hani sen kendince çok üstün, çok şerefli bir kimse idin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Bu, işte o şüphe edip durduğun şeydir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İnce ipekten ve parlak atlastan (elbiseler) giyerek karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Böyle olduğu gibi, biz onları ayrıca iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada güven içinde (canlarının çektiği) her meyveyi isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbinden bir lütuf olarak. İşte o büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Resulüm! Biz onu (Kur’an’ı) senin dilin ile kolaylaştırdık ki, düşünüp ibret alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öyle ise bekle, onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster