فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
Kelime
Anlamı
Kökü
فِيهَا
onda (o gecede)
يُفْرَقُ
ayırdedilir
كُلُّ
her
أَمْرٍ
emir
حَكِيمٍ
hikmetli

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  O gecede ayrılır, takdîr edilir her hükmolunan iş.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O gecede yerli yerince, her iş ayırt edilir,

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Bütün işlerin hikmeti onda (o "yok"luk hâli içinde) fark edilir;

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Her hikmetli iş onda (o gecede) ayırt edilir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ki onda (o gecede) her hikmetli iş ayrılır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir, (rızık, ecel, iyi ve şerden ibaret bütün işler Kadir gecesinde yazılır).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (4-5) O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onda tüm bilgelik işleri belirlenir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ki onda (o gecede) her hikmetli buyruk ayrılır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ki onda her hikmetli iş ayrılır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey’i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî` (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O`dur.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ki onda her hikmetli iş ayrılır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bu kitabın içinde, her şeyin hükmü (emirler, yasaklar, doğrular ve yanlışlar) ayırt edilmiştir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Hikmetli (hükmedilmiş) emirlerin (işlerin) hepsi, onda (o gecede) ayırt edilir (belirlenir).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O (gece)de, bütün (iyi ve kötü) şeyler arasındaki farklılık, hikmetle ortaya konmuştur,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O gece, (iyi ve kötü) her iş ayrıştırılarak hikmetli bir hükme bağlanır,

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  O gecede her muhkem emir, ayırdedilir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O gecede her hikmetli iş ayrılır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bu hikmetli iş o gece yerine getirildi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Her hikmetli emir, o gecede ayırdedilir;

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  O gece, her hikmetli iş ayrılır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ki onda (O gecede) her hikmetli iş ayrılır,

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Hikmetlerle dolu her iş ve oluş o gecede ayırt edilir,

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  In the (Night) is made distinct every affair of wisdom,