1. Hâ mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık Kitaba andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz onu mübârek bir gecede indirdik. Çünkü biz, uyarıcıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Her hikmetli emir, o gecede ayırdedilir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz elçi göndericiyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Senin Rabbinin acıması gereği olarak (gönderdiğimiz elçilere o gece emirlerimizi açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu O, işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer kesin olarak inanıyorsanız (bilin ki Allâh), göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka tanrı yoktur, yaşatır, öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ama onlar, şüphe içinde oynuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Göğün, açık bir duman getireceği günü gözetle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Duman) İnsanları sarar. Bu, acı bir azâbdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Rabbimiz, bizden azâbı kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar (öğüt alma zamanı geçti)? Oysa kendilerine apaçık bir elçi gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ondan yüz çevirdiler: "Bu, öğretilmiştir, cinlenmiştir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz sizden azâbı birazcık kaldırırız ama siz yine (inkârınıza) dönersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün büyük vuruşla vururuz; zira biz öç alıcıyız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun, onlardan önce Fir’avn toplumunu da (imkânlar vererek) sınadık. Onlara değerli bir elçi geldi, (şöyle diyerek): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Allâh’ın kullarını bana teslim edin; çünkü ben sizin için güvenilir bir elçiyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allah’a karşı ululanmayın. Ben size apaçık bir delil getiriyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Ben, beni taşla(yıp öldür)menizden, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan (Allâh)’a sığındım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Eğer bana inanmadınızsa bari ben(im yolum)dan çekilin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra (Mûsâ): "Bunlar, suç işleyen bir toplumdur!" diye Rabbine du’â etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Allâh): "O halde kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü takibedileceksiniz" (dedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Denizi (yarıp toplumunu geçirdikten sonra olduğu gibi) açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar geride nice şeyler bıraktılar: Bahçeler, çeşmeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ekinler, güzel makamlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve zevkü sefa sürdükleri nice ni’metler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle oldu ve biz onları başka bir topluma mirâs verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlara gök ve yer ağlamadı. Ve kendilerine fırsat da verilmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Andolsun biz, İsrâil oğullarını o küçültücü azâbdan kurtardık: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fir’avn’dan. Çünkü o, (insanları ezip) ululanan, sınırı aşanlardan biri idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun biz, onları bir bilgiye göre âlemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara, içinde açık bir sınav bulunan âyetler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şunlar (Kureyş kâfirleri) de diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Doğru söylüyorsanız, babalarımızı getirin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba’ kavmi ve onlardan önce gelen (kavim)ler mi? Suç işledikleri için biz onların hepsini helâk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onları sadece gerçek bir sebeple, (hikmetli bir gâye ile) yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Hakkın bâtıldan ayrılacağı) Hüküm günü, hepsinin varacağı gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün dost, dostundan bir şey savamaz. Ve onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak Allâh’ın acıdığı kimseler (kurtulur). Şüphesiz O, üstündür esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Zakkum ağacı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günâhkârların yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Pota gibi karınlarda kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sıcak suyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Allâh, zebânilere emreder): "Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sonra başının üstüne kaynar su azâbından dökün!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "Tad, zira sen kendince üstündün, şerefliydin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte o kuşkulanıp durduğunuz şey budur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Korunanlar ise güvenli bir makamdadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçelerde ve çeşme başlarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İnce ipekten ve parlak atlastan giysiler giyerek karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ayrıca onları, iri gözlü hûrilerle de evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada, güven içinde, her meyveyi isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada ilk ölümden başka ölüm tadmazlar (sürekli yaşarlar). Ve (Allâh) onları cehennem azâbından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbinden bir lutuf olarak (bu ni’metler kendilerine verilmiştir). İşte, o büyük başarı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz o (Kur’â)n’ı senin diline kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Biraz bekle, onlar da beklemektedirler (yakında başlarına neler geleceğini göreceklerdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster