1. Hâ mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitabın indirilmesi, o üstün, hüküm ve hikmet sâhibi Allâh tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılışınızda ve (yeryüzünde) yaymakta olduğu canlılarda, kesin olarak inananlar için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allâh’ın gökten rızık (sebebi) indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesinde, rüzgârları estirmesinde düşünen bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte şunlar, Allâh’ın âyetleridir, onları sana gerçek ile okuyoruz. Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi hadise (söze) inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Her yalancı, günâh yüklü kimseye yuh olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O, Allâh’ın âyetlerinin kendisine okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki hiç onları işitmemiş gibi (küfründe) direnir. Onu, acı bir azâb ile müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, bizim âyetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onunla alay eder. İşte öyleleri için alçaltıcı bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ötelerinden de cehennem (onları beklemektedir). Ne kazandıkları ve ne de Allah’tan başka edindikleri veliler kendilerine bir yarar sağlayabilir. Onlar için büyük bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte yol gösterici, bu (Kur’ân)dır. Rablerinin âyetlerini tanımayanlar için çok çetin bir azâb vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’tır ki denizi size boyun eğdirdi, tâ ki gemiler buyruğuyla denizin içinde akıp gitsin de, siz bu sayede O’nun lutfundan payınızı arayasınız ve şükredesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göklerde ve yerde bulunan şeyleri kendisinden (bir lutuf olarak) size boyun eğdirdi. Elbette bunda, düşünen bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnananlara söyle: Allâh’ın (cezâ) günlerinin geleceğini ummayanları affetsinler ki (Allâh), bir toplumu, yaptıklarıyle cezâlandırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim iyi bir iş yaparsa yararı kendisinedir, kim de kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun biz, İsrâil oğullarına Kitap, hüküm (hikmet, hükümranlık) ve peygamberlik verdik, onları güzel rızıklarla besledik ve onları âlemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onlara bu (din) iş(in)de açık deliller verdik. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz, Rabbin kıyâmet günü, ayrılığa düştükleri şeylerde onlar arasında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra seni de buyruk(umuz)dan bir şeriate (bir hukuk düzenine) koyduk. Sen ona uy, bilmeyenlerin keyiflerine uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çünkü onlar, Allah’tan (gelecek) hiçbir şeyi senden savamazlar. Zâlimler birbirlerinin velisidirler. Allâh ise korunanların velisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu (Kur’ân), insanlara kanıtlar (sunmakta)dır; kesin olarak inananlara yol gösterici ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa kötülükleri işleyen kimseler, kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler gibi yapacağımızı mı sandılar? Yaşamaları ve ölümleri onlarla bir olacak öyle mi? Ne kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allâh, gökleri ve yeri gerçek olarak yaratmıştır ki her can, kazandığıyle cezâlandırılsın, kimseye haksızlık edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Keyfini tanrı edinen ve Allâh’ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi ona Allah’tan sonra kim doğru yolu gösterecek? Düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dediler ki: "Ne varsa dünyâ hayâtımızdır, başka bir şey yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi zamandan başkası helâk etmiyor." Fakat onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zannediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman: "Doğru iseniz, babalarımızı getirin" demelerinden başka bir delilleri olmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Allâh sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürüyor. Sonra sizi, toplayıp duruşma gününe getirecektir. Bunda asla şüphe yoktur, ama insanların çoğu bilmezler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerin ve yerin mülkü Allâh’ındır. O sâ’at başladığı gün, işte o gün (Allâh’ın âyetlerini etkisiz bırakmağa çalışan) iptalciler hüsrana uğrayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (O gün) Her ümmeti (Allâh’ın huzûrunda) toplanmış görürsün. Her ümmet, kendi Kitabına (yaptığı işlerin tutanağı olan amel defterine) çağırılır: "Bugün yaptıklarınızla cezâlandırılacaksınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "İşte Kitabımız, aleyhinize gerçeği söylüyor. Çünkü biz, yaptıklarınızı yazıyorduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnanıp iyi işler yapanlar; Rableri onları rahmetine sokar. İşte apaçık başarı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ama inkâr edenlere gelince (onlara da şöyle denir): "Âyetlerim size okunurdu, fakat siz büyüklük tasladınız ve suçlu bir toplum oldunuz değil mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Allâh’ın va’di gerçektir, (Duruşma) sâ’at(inin geleceğin)de şüphe yoktur" dendiği zaman: "Sâ’at nedir, bilmiyoruz, (onu) sadece (bir kuruntu) sanıyoruz biz ona inanmıyoruz" demiştiniz ha?!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yaptıklarının kötülükleri onlara göründü ve alay edip durdukları şey onları kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve (kendilerine şöyle) denildi: "Siz, bu gününüzle karşılaşmayı nasıl unuttunuzsa biz de bugün sizi unuttuk. Yeriniz ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Böyledir, çünkü siz Allâh’ın âyetlerini eğlence yaptınız; dünyâ hayâtı sizi aldattı. Artık bugün onlar ne ateşten çıkarılırlar ve ne de kendilerinden Allâh’ı memnun etmeğe çalışmaları istenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde ve yerde ululuk, yalnız O’na aittir. O, azizdir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster