فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ
Fe emmelzıne amenu ve amilus salihati fe yüdhılühüm rabbühüm fı rametih zalike hüvel fevzül mübın
Kelime
Anlamı
Kökü
فَأَمَّا
gelince
الَّذِينَ
kimselere
امَنُوا
inanan(lara)
وَعَمِلُوا
ve yapanlara
الصَّالِحَاتِ
iyi işler
فَيُدْخِلُهُمْ
onları sokar
رَبُّهُمْ
Rableri
فِي
رَحْمَتِهِ
rahmetine
ذَٰلِكَ
işte
هُوَ
budur
الْفَوْزُ
başarı
الْمُبِينُ
apaçık

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İnanan ve iyi işlerde bulunanları, artık Rableri, rahmetine alır, budur apaçık kurtuluşun, murâda erişin ta kendisi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İman edip doğru dürüst işler yapanlara gelince, Rableri onları Rahmeti gereği cennetine sokacaktır. İşte bu apaçık bir kurtuluştur.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İnanıp iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine kabul eder. İşte apaçık kurtuluş budur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, Rableri onları Rahmetine dâhil eder! İşte bu apaçık başarıdır!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Rableri onları rahmetine sokar. İşte bu, apaçık kurtuluştur.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Artık iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; Rableri onları Kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan ’büyük mutluluk ve kurtuluş’ budur.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Fakat iman edib salih ameller işliyenlere gelince; Rableri onların rahmetine (cennetine) koyacaktır. İşte açık ve parlak zafer budur.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İnanıp yararlı işler yapanlara gelince; Rabbleri onları rahmetinin içine alacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Inanip, yararli is isleyenlere gelince, Rableri onlari rahmetine garkeder. Iste bu, apacik kurtulustur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  İmân edip iyi-yararlı amellerde bulunanlara gelince : Rabbları onları rahmetine sokar. Bu açık bir kurtuluştur.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  İnandıktan sonra faydalı ve güzel işler yapanları Rableri rahmetinin kapsamına alır. İşte apaçık kurtuluş budur!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  İnanıp iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine kabul eder. İşte apaçık kurtuluş budur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Gerçeği onaylayan ve erdemli davrananlara gelince, Rab’leri onları rahmetine sokacaktır. Apaçık zafer işte budur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İman edip iyi işler yapanlara gelince; Rableri onları rahmeti içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İnanıp iyi işler yapanlara gelince; Rabbleri onları rahmetinin kapsamına alır. İşte apaçık kurtuluş budur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Artık inanıp salih amellerde bulunanlara gelince; rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan ’büyük mutluluk ve kurtuluş’ budur.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İman edip salih amel işleyenlere gelince; Rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte bu, apaçık kurtuluşun ta kendisidir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Artık îman edib de iyi iyi amel (ve hareket) edenleri Rableri rahmetine sokacakdır. İşte bu, apaçık mürâda erişenin ta kendisidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  İman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenleri, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanları, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanları, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenleri Rableri rahmetine gark edecektir. İşte bu büyük mutluluktur.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İman edip salih amel işlemiş olanlara gelince; Rabbları onları rahmetine girdirir. Apaçık kurtuluş işte budur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İman edip salih amel yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine almıştır. İşte açıkça kurtuluş budur.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Fakat âmenû olanlara ve salih ameller yapanlara (Allah’a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlar) gelince, Rab’leri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu, fevz-ül mübîndir (apaçık kurtuluştur).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Artık iman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan kurtuluş budur.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  İman edip doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine kabul edecektir; işte bu (onların) bariz üstünlükleri olacaktır!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Öte yandan, iman eden ve erdemli davrananlara gelince: Rableri onları Rahmetine nail edecektir: Bu, işte budur göz kamaştırıcı zafer!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İşte o kimseler ki, imân ettiler ve iyi iyi işlerde bulundular, artık onları Rableri rahmet içine girdirecektir. İşte en apaçık kurtuluş odur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İman edip de sâlih ameller yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine sokar. Bu ise apaçık kurtuluşun tâ kendisidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Inanip, salih amel/faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine girdirir. İşte apaçık kurtuluş/başarı budur!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İnanıp iyi işler yapanlara gelince; Rabbleri onları rahmetinin kapsamına alır. İşte apaçık kurtuluş budur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İman edip makbul ve güzel işler yapanların yüce Rab’leri, kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İnanıp iyi işler yapanlar; Rableri onları rahmetine sokar. İşte apaçık başarı budur.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İnanıp, doğruları yapanlara gelince; Rab’leri onları rahmetiyle bürüyecektir. İşte bu, apaçık kurtuluştur.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Artık iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; Rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan ’büyük mutluluk ve kurtuluş’ budur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanların durumu şu: Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte açık zafer budur.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Then, as to those who believed and did righteous deeds, their Lord will admit them to His Mercy that will be the achievement for all to see.