1. HaMim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnananlar için göklerde ve yerde işaretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için (ibret dolu) deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gecenin ve gündüzün farklı olmasında, Allah’ın gökten su (rızıklar) indirmesinde, o suyla, ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları dilediği gibi kullanmasında, aklını kullanan bir topluluk için alınacak ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bunlar, gerçek olarak sana okuduğumuz ayetlerdir. Allah dan ve onun ayetlerinden sonra, hangi söze inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Durmadan yalan uyduran günahkârların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendilerine okunan Allah’ın ayetlerini işitirler ve sanki hiç işitmemiş gibi büyüklenerek inkâr ederler. Onları acıklı bir azapla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bizim ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman, o ayeti eğlenceye alırlar. Onlar için aşağılayıcı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Artık cehennem onların önlerindedir. Kazandığı şeyler ve Allah dan başka sığındıkları kimseler de onlara hiçbir fayda sağlamaz. Onlar için büyük bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Doğru yolu gösteren bu (Kur’an) dır. Rablerinin ayetlerini inkar edenler için yaptıkları çirkinliklerden dolayı acıklı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Emri ile denizlerde gemilerin akıp gitmesi ve O’nun lütfundan rızık aramanız için, denizleri sizin kullanımınıza veren Allah dır. Umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göklerde ve yerde olan ne varsa tümünü sizin kullanımınıza veren de O dur. Bunlarda düşünen bir toplum için ibret alınacak işaretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İman edenlere deki "Allah’ın, bir topluluğu kazandıklarından dolayı cezalandırması için var ettiği, Allah’ın günlerini (hesap gününü) ummayanları bağışlasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa, kendisi için yapmış olur. Kimde kötü bir iş yaparsa, oda onun aleyhinedir. Sonra dönüşünüz Rabbinize dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İsrail oğullarına kitap, uymaları için hükümler ve peygamberlik vermiştik. Ayrıca onlara tertemiz rızıklar vermiş ve onları yeryüzündeki insanlardan üstün tutmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Din hususunda onlara apaçık deliller verdik. Fakat onlar, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik ve düşmanlık yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düştükleri şeylerde, kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sana da (yeryüzünde) yapacağın işlerde takip edeceğin bir yol (şeriat) belirledik. O yola uy. Bilmeyenlerin arzularına uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Eğer sen onlara uyacak olursan, Allah’a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Zalimler birbirlerinin yardımcılarıdır. Allah ise kendinden korunanların (muttakilerin) yardımcısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu Kur’an, insanlar için doğruyu kavrama yöntemi, doğruluk rehberi ve tatmin olmuş bir topluluk için rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa! Kötülükleri yapmayı alışkanlık haline getirenler kendilerini, iman edip salih amel işleyenlerle bir yapacağımızı mı zannettiler. Onların hayatı da ve ölümleri de aynıdır. Kendileri için vardıkları hüküm ne kadar kötü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah gökleri ve yeryüzünü gerçek haklı bir sebep ve her nefsi kendi kazandığı ile cezalandırması için yaratmıştır. Onlara asla haksızlık yapılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sen, kendi nefsini ilah edineni gördün mü? Allah bir bilgiden dolayı onu sapıklık içerisinde bırakmış, kulaklarına ve kalbine mühür vurmuş ve gözlerinin önüne perde çekmiştir. Artık böyle birisini Allah dan başka kim doğru yola getirebilir ki, düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar "Bizim için yalnızca dünya hayatı vardır. Dünyada ölür, dünyada yaşarız. Bizi yok edecek olan, yalnızca zamandır" derler. Onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yok, yalnızca öyle zannediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Açık anlaşılır ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, yalnızca söyleyebildikleri "O halde doğru söylüyorsanız, daha önce yaşamış atalarımızı geri getirin" demeleri olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Deki "Allah size hayat veriyor, sonra sizi öldürüyor, sonrada geleceğinde hiçbir şüphenin olmadığı kıyamet gününde sizi topluyor. Fakat insanların çoğu bunları bilmiyor. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerde ve yerlerdeki mülkün sahibi Allah dır. Kıyamet saati meydana geldiğinde batılda olanlar hayal kırıklığına uğrarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün bütün inanç sahibi gurupları diz çökmüş olarak görürsün. Her inanç gurubu, kendi kayıtlarına davet edilir. "Bugün yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bizim bu tuttuğumuz kayıtlar size yalnızca gerçek doğruları konuşarak "Şüphesiz biz yalnızca sizin yaptıklarınızı kaydediyoruz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İman edip salih amel yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine almıştır. İşte açıkça kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Doğruları inkâr edenlere gelince, "Size benim ayetlerim okunmadı mı? Doğruları inkâr eden bir topluluk olduğunuz için büyüklendiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Şüphesiz ki Allah’ın vaadi gerçekleşecek ve kıyamet saatinin olacağında hiçbir şüphe yok denildiğinde siz "Kıyamet saati de nedir? Biz bilmeyiz. Öyle zannediyoruz ki, kıyamet saatinin olacağı bizim için kesin değil" demiştiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yapmış oldukları kötülükler karşılarına çıkmış ve alaya aldıkları azap onların üzerine gerçekleşmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Suçlulara "Siz, bu dirilme gününü unuttuğunuz için, bugünde biz sizi unuttuk. Kalacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcı da yoktur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Allah’ın ayetlerini eğlenceye alıp, dünya hayatının sizi aldatmasının karşılığı, sizin için bu gün bu ateşten başkası değildir" denir. Artık onlarla ilgilenilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bütün övgüler, göklerin, yerin ve alemlerin Rabbi Allah’a dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde ve yerde bütün büyüklenmeler ona yakışır. O güçlü ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster