1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitab’ın indirilmesi Azîz, Hakîm olan Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz mü’minler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılışınızda ve türetipyaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gece ile gündüzün ardarda gelişinde, Allah’ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bunlar, Allah’ın ayetleridir; sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar, Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkese veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendisine Allah’ın ayetleri okunurken işitir, sonra müstekbirce sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Artık sen onu acı bir azabla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman, alay konusu edinir. İşte onlar için aşağılatıcı bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Arkalarından cehennem. Kazandıkları şeyler, onlara hiçbir yarar sağlamaz. Allah’tan başka edindikleri veliler de. Onlar için büyük bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte bu bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler ise, onlar için, iğrenç olanından acı bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah; kendi emriyle akıp gitsin ve O’nun lütfundan ararsınız diye, sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendisinden göklerde ve yerde olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İman edenlere de ki: "Onları kazandıklarıyla cezalandırması için, Allah’ın günlerini ummayanları bağışlasınlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim salih bir amelde bulunursa, kendi lehinedir, kim kötülük yaparsa, artık o da kendi aleyhinedir. Sonra siz Rabbinize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve nübüvvet verdik, onları temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onlara bu emirden açık belgeler verdik. Fakat onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, yalnızca aralarındaki hakka tecavüz ve azgınlıktan dolayı ihtilafa düştüler. Şüphesiz Rabbin, hakkında ihtilafa düştükleri şeyde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra seni de bu emirden bir şeriat üzerine kıldık; öyleyse sen onlara uy ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çünkü onlar Allah’tan hiç bir şeyi senden savamazlar. Şüphesiz zalimler, birbirlerinin velisidirler. Allah ise muttakilerin velisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu, insanlar için basiretler, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa kötülüklere batıpyara alanlar, kendilerini iman edip salih amellerde bulunanlar gibi kılacağımızı mı sandılar? Hayatları ve ölümleri bir mi? Ne kötü hüküm veriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah, gökleri ve yeri hak olarak yarattı; öyle ki, her nefis kazandıklarıyla karşılık görsün. Onlara zulmedilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şimdi sen, kendi hevasını ilah edinen ve Allah’ın bir ilim üzerine kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah’tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıpdüşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dediler ki: "Bu, dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz. Bizi kesintisi olmayan zamandan başkası helak etmiyor." Oysa onların bununla ilgili hiç bir bilgileri yoktur; yalnızca zannediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, onların delilleri: "Eğer doğru sözlüler iseniz, atalarımızı getirin." demekten başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Allah sizi diriltiyor, sonra sizi öldürüyor, sonra kendisinde hiçbir kuşku olmayan kıyamet günü O sizi bir araya getiriptoplayacaktır. Ancak insanların çoğu bilmezler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Kıyametsaatinin kopacağı gün, o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün sen her ümmeti diz üstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet, kendi kitabına çağrılır. "Bugün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Bu bizim kitabımızdır; sizin aleyhinizde hak ile konuşuyor. Gerçekten biz, sizin yaptıklarınızı yazdırıyorduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İman edip salih amel işleyenlere gelince; Rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte bu, apaçık kurtuluşun ta kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenlere gelince: "Ayetlerim sizlere okunmadı mı, siz de büyüklük taslayıp günahkâr kimseler olmadınız mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Gerçekten Allah’ın va’di haktır, kıyametsaatinde de şüphe yoktur." denildiğinde siz: "Kıyametsaati de neymiş? Biz bilmiyoruz; biz sadece şüphe ve zan ediyoruz, biz kesin bilgiyle inananlardan değiliz." demiştiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onların yaptıkları şeylerin kötülüğü kendileri için açığa çıktı ve alay konusu edindikleri de onları sarıpkuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Denildi ki: "Bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi, biz de sizi bugün unutuyoruz. Barınma yeriniz ateştir. Ve sizin için hiç bir yardımcı yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Bunun nedeni şudur: Çünkü siz Allah’ın ayetlerini alay konusu edindiniz; dünya hayatı da sizi aldattı." Bugün artık ne ordan çıkarılırlar, ne hoşnutluk dilekleri kabul edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde ve yerde büyüklük O’nundur, Şüphesiz Azîz ve Hakîm olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster