1. Ha-Mim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu kitabın indirilişi her işinde tek mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden Allah katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Elbet göklerde ve yerde inanmaya gönlü olanlar için sayısız mesajlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hem sizin yaratılışınızda, hem de O`nun yeryüzüne yaydığı diğer tüm yürüyen canlı türlerinde gönülden inanacaklar için tarifsiz mesajlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Aklını kullanan bir topluluk için gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah`ın semadan indirerek kendisiyle ölü toprağı dirilttiği rızık vasıtalarında ve rüzgarları çeşitli kılmasında da sayısız mesajlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bunlar, Allah`ın hakikati sana kendisiyle aktardığı ayetlerdir: Peki, Allah ve O`nun ayetleri de değilse, kimden (gelen) hangi habere inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendini aldatarak günaha gömülenlerin topuna birden yazıklar olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Bu tip) Allah`ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra onu hiç işitmemiş gibi küstahça bir direnişi sürdürür: artık böylesini acıklı bir azap ile müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Üstelik bu tipler, ayetlerimizden bazılarının farkına vardığı zaman da başlarlar onunla alay etmeye. İşte böylelerini aşağılayıcı bir azap beklemektedir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. cehennem hemen peşlerindedir. Ne kazandıkları şeylerin, ne de Allah`tan başka edindikleri dostların onlara en ufak bir yararı dokunur: zira onları korkunç bir azap beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Allah`ın ayetlerini izlemek...) İşte hidayet budur; bir de Rablerinin (kevni ve vahyi) ayetlerini yok sayanlar var: işte onları, (bu) akıl almaz bayağılaşmadan dolayı acınılası bir azap beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O`nun kanunu sayesinde orada gemiler yol alabilsin diye, yine O`nun lutfundan payınıza düşeni elde edip de şükredebilesiniz diye denizi sizin için bir yasaya bağlayan Allah`tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yine O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından (bir bağış olarak) emrinize amade kılmıştır. Elbet bütün bunlarda da düşünen bir toplum için sayısız mesajlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Söyle iman edenlere: Allah`ın Günleri`nin geleceğini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar; çünkü O bir toplumu (ancak) ısrar yaptıklarından dolayı cezalandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim bir iyilik yaparsa, o kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur. En sonunda dönüp geleceğiniz yer Rabbinizin huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Doğrusu Biz İsrailoğullarına da vahyi, iktidarı ve peygamberliği vermiş, onlara iyi ve temiz rızıklar bahşetmiş ve onları (vahyi hayata taşımakla görevlendirip kendi zamanlarının) tüm toplumlarından üstün tutmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Dahası onlara (tevdi edilen) görevden dolayı açık işaretler vermiştik. Ne ki onlar durdular durdular da, kendilerine bilgi geldikten sonra -sırf aralarındaki kıskançlık yüzünden- ayrılığa düştüler: Şu kesin ki, Rabbin Kıyamet Günü ayrılığa düştükleri her konuda onlar arasında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Son olarak, seni de bu görevi (hakkıyla ifa edeceğin) bir yol ve yönteme kavuşturduk: o yolu izle, sakın ha (kendini) bilmezlerin keyfi yargılarına uyma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çünkü onlar, Allah`tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar! Unutma ki zalimler hep birbirlerinin dostudurlar; Allah ise muttakilerin dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu (vahiy) insanlık için bir bilinç kaynağıdır; gönülden inananlar için de bir rehber ve bir rahmet membaıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa kötülüğün peşinde seğirten tipler, kendilerini -hayatlarında olsun ölümlerinde olsun- iman edip erdemli davrananlarla aynı kefeye koyacağımızı mı sandılar? Ne berbat akıl yürütüyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ama Allah gökleri ve yeri gerçek bir amaç uğruna yarattı ki, her insan kendi kazandığının karşılığını görebilsin ve hiç kimseye haksızlık yapılmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Keyfi kanaatini tanrısı yerine koyan ve Allah`ın kişiyi (kendi tercihine ilişkin) bir bilgiye dayalı olarak saptırdığı, kulaklarını ve kalbini mühürlediği, gözlerinin üzerine de tarifsiz bir perde çektiği malum tipleri gözünde canlandırabilir misin? Artık onu Allah`tan başka kim doğru yolu ulaştırabilir? Hala düşünüp ders almayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bir de kalkıp dediler ki: "Hayat sadece dünya hayatımızdan ibarettir; ölürüz, zira (bir kez) hayata gelmiş bulunuruz; ve bizi sadece zaman yok eder. Ama onlar bu hususta hiçbir bilgiye sahip değiller, onlar sadece (önyargıya dayalı bir) zanna sahiptirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve ne zaman ayetlerimiz bütün açıklığıyla önlerine konulsa, tek cevapları şöyle olur: "Eğer doğru söylüyorsanız atalarımızı getirin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Hayatınızı bahşeden, ardından ölümünüzü takdir eden Allah`tır. En sonunda sizi geleceğinde kuşku olmayan Kıyamet Günü bir araya getirecektir; fakat insanların çoğu bunun (kaçınılmaz bir sonuç olduğunun) bilincinde değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ama göklerin ve yerin mülkü Allah`a aittir. Ve kıyamet gerçekleştiği gün, işte o gün, varlığı anlam ve amacından soyutlayanlar kaybedecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve o gün her toplumu zillet içinde diz çökmüş bir halde göreceksin; her toplum kendi hesabını (görmeye) çağrılacak: "Bugün yapa geldiğiniz her şeyin karşılığını bulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İşte bunlar Bizdeki kayıtlar; aleyhinize (de) olsa tüm gerçeği size o anlatır: çünkü Biz, yaptığınız her şeyi vaktiyle kayda geçirmiştik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Öte yandan, iman eden ve erdemli davrananlara gelince: Rableri onları Rahmetine nail edecektir: Bu, işte budur göz kamaştırıcı zafer! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İnkarda direnenler var ya! (Onlara şöyle denilecek): "Mesajlarım size tebliğ edilmemişmiydi? Aksine (edilmişti), ama siz küstahça böbürlenmiş ve günahkar bir toplum olmayı yeğlemiştiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Size ne zaman, "Bakın, Allah`ın vaadi gerçekleşecektir ve Son Saat asla kuşku kaldırmaz!" denilmişse, siz şu cevabı vermiştiniz: "Bilmiyoruz, `Son Saat` nedir? Ne ki biz onun bir zandan ibaret olduğunu sanıyoruz ve biz (bu konuda) ikna olmuş değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onların yaptığı kötülükler (o gün gelince) ayan açık ortaya serilecek ve alay edip durdukları gerçek kendilerini perişan edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve onlara denilecek ki: "Siz yüzleşeceğiniz bu günü (dünyada) nasıl unuttunuzsa, biz sizi (ahirette) öyle unutulmaya terk edeceğiz: nihayet varış yeriniz ateştir, size yardım eden hiç kimse de olmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Durum işte böyle vahimdir; çünkü siz Allah`ın mesajlarını alay konusu ettiniz, zira dünya hayatı sizi fena halde aldatmıştı." İşte bu yüzden o gün ne oradan çıkarılacaklar ve ne de bir şey istemeye izin verilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hamd göklerin ve yerin Rabbi olan Allah`a mahsustur; alemlerin Rabbine… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde ve yerde erişilmez büyüklük O`na mahsustur: zira O`dur mutlak üstün ve yüce olan, her hükmünde tam isabet kaydeden sadece O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster