1. Ha-Mim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Özünde açık ve hakikati açıklayıcı olan bu kitabın değerini bilin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Evet, onu mübarek bir gecede Biz indir(meye başla)dık; zaten, baştan beri (vahiyle) uyaran da Bizdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gece, (iyi ve kötü) her iş ayrıştırılarak hikmetli bir hükme bağlanır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. tarafımızdan verilmiş bir emirle: elbet Biz, evet peygamberleri gönderen de Bizdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinin rahmeti sayesinde. Şüphesiz yalnızca O`dur her şeyi işiten, her şeyi bilen O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer inandığınız değerlerden mutmain olsaydınız, (yakinen bilirdiniz) ki O göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin yegane Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O`ndan başka ilah yoktur; hayatı ve ölümü yaratan (Allah) sizin de Rabbinizdir, önden giden atalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ama nerde! Onlar, şüphe bataklığında oyalanıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şu halde, göğün (felaket) taşıyan bir dumanla kaplanacağı günü bekle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (O duman) bütün insanları bürüyecek (ve inkarcılar haykıracak): "Acıklı azap işte bu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanmış bulunuyoruz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şimdi bu hatırlama, onlara nasıl bir yarar sağlar ki? Zira kendilerine hakikati apaçık ortaya koyan bir elçi gelmişti de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra onlar yüz çevirmiş ve demişlerdi ki: "O (başkalarınca) doldurulmuş delinin teki." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Elbet Biz cezayı bir süreliğine askıya alacağız, fakat siz yine (eski halinize) döneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kapana kıstırıp enselediğimiz büyük gün gelip çatınca da, her halükarda yaptıklarınızın acısını size tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Doğrusu Biz, onlardan önce de Firavun kavmini sınamıştık. Onlara seçkin bir elçi gelmiş Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ve (demişti) ki: "Bana gelin ey Allah`ın kulları! Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah`a karşı küstahlaşmayın! Benim size hakikatin açık delilleriyle geldiğimi aklınızdan çıkarmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İyi bilin ki ben, sizin bana yönelik saldırınızdan benim de sizin de Rabbiniz olan (Allah`a) sığınıyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ama eğer bana inanmıyorsanız, bari yolumdan çekilin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Olan oldu, o (da) Rabbine şöyle şikayet etti: "İşte bunların günaha batmış bir toplum olduğu kesinleşmiştir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Rabbi ona) "Kullarımla birlikte geceleyin yola düş!" (dedi), "Ama unutmayın ki, takip edileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ziyanı yok, sen denizi rahat bir biçimde terk et! Onlar hakkındaki karar kesin: o ordu mutlaka boğulacak!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Geriye nice nice has bahçeler ve su kaynakları bıraktılar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ve bir nice ekili alan ve görkemli eyvan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Dahası, orada mevcut keyif ve sürur verici daha bir nice nimet Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. işte böylece (geride kalmış) oldu. Sonuçta Biz, onların bıraktıklarına başka toplulukları mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ne gök ağladı onlara, ne de yer; ve ne de cezaları ertelendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Böylece Biz İsrailoğullarını aşağılayıcı bir beladan kurtarmış olduk; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun`dan... Çünkü o, haddini bilmez küstahlardan biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Doğrusu onları, akıl sır ermez ilahi bir bilgiye istinaden çağdaşları olan tüm toplumlar içerisinden böyle seçmiştik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ve onlara sınav olduğu ayan açık belli olan mucizevi işaretler ver(miş)tik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bütün bunlara rağmen şu berikiler yine de şöyle diyecekler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "(Ölüm) şu bizi bekleyen ilk (ve tek) ölümünüzdür ve biz asla bir daha hayata dönmeyeceğiz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ama eğer (bu) iddianızda ısrarlıysanız, haydi (geri) getirin atalarımızı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ne yani, onlar günaha gömülüp gittikleri için kendilerini helak ettiğimiz Tubba` kavminden ve onlardan öncekilerden daha mı değerliler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bakın Biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. lakin bunları, bir başka değil sadece gerçek bir amaç uğruna yarattık; ne var ki onların çoğu bunu kavramıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Unutmayın ki, hepsinin buluşma zamanı (iyi ile kötünün) birbirinden ayrıldığı gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün ne bir dostun diğer bir dosta yararı dokunacak, ne de kendilerine yardım ulaşacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah`ın rahmet ettiği kimseler müstesna: zira yalnızca O`dur her işinde mükemmel olan, sonsuz merhamet sahibi O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz o zakkum ağacı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. günahkarların besini olacaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. tıpkı yanık yağ tortusu gibi karında kaynar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. fokurdayarak yakıp kavuran su misali... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Derken emir gelir): "Tutun onu, yaka paça sürükleyin kışkırtılmış alevlerin ortasına! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra baştan ayağa boca edin yürek dağlayan bir (umutsuzluğu ve deyin ki): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Tat bakalım; çünkü sen, evet sen hatırlı, saygın biri olmalısın (!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşin gerçeği, bu, sizin baştan beri `acaba` dediğiniz şeyin ta kendisidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Öte yandan Allah`a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar güvenli bir konumda bulunacaklar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. cennetlerde ve pınar başlarında... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Tarifsiz güzellikte sonsuz özgürlük libası ve altın sırmalı kaftanlar giyip göz göze bakışacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle olacak. Ve Biz onları sıradışı güzellikte bir bakış, pırıl pırıl (bir kalp) taşıyan eşlerle birleştireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada canlarının arzu erttiği her türlü lezzeti güven içinde isteyip tadacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Böylece Allah onları dehşet verici bir azaptan korumuş olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbinin bir lutfudur bu: Bu, işte budur muhteşem başarı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte böylece Biz, bu (vahyi) senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp de ders alabilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Artık sen de (yukarıda tanıtılan cennetini) bekle; çünkü ötekiler (yukarıda tanıtılan cehennemlerini) bekliyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster