أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
Emram min ındina inna künna mürsiliyn
Kelime
Anlamı
Kökü
أَمْرًا
emir
مِنْ
عِنْدِنَا
katımızdan olan
إِنَّا
çünkü biz
كُنَّا
biz
مُرْسِلِينَ
elçi göndericiyiz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bir iş ki katımızdan hükmolunur, şüphe yok ki biz göndermişizdir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  katımızdan bir emir gereği olarak. Çünkü biz doğru yola ileten mesajlarımızı her zaman göndermekteyiz,

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Yani) katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İndîmizden hüküm ile! (Rasûlleri) irsâl edenler biziz!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Katımızdan bir emir olarak. Doğrusu biz elçiler gönderenleriz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Katımız’dan bir emir ile; doğrusu Biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bu, (hikmetimizin gereği olan) tarafımızdan bir iştir. Çünkü biz peygambere göndereniz.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (4-5) O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Katımızdan bir buyruktur; biz elçiler göndeririz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bu katımızdan verilen her emirdir. Çünkü Biz elçi göndericiyiz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Katımızdan bir buyruk ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz gönderenleriz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey’i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî` (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O`dur.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Katımızdan bir emirle. Muhakkak ki Biz, peygamber gönderenleriz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Katımızdan bir kararla, o hükümleri göndericiler biziz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki Biz, (Kur’ân’ı ve resûlleri) gönderenleriz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Kur’an) Katımızdan bir emirdir; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  katımızdan bir emir gereği, çünkü biz (doğru yola ileten mesajlarımızı) her zaman göndermekteyiz,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  tarafımızdan verilmiş bir emirle: elbet Biz, evet peygamberleri gönderen de Bizdik,

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Bizim tarafımızdan bir emir olarak, şüphe yok ki Biz resûl gönderir olduk.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Katımızdan bir emir olmak üzere. Muhakkak ki biz peygamberler göndeririz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  (Kur’an) Katımızdan bir emirdir; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bu katımızdan verilen her emirdir. Çünkü Biz elçi göndericiyiz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz elçi göndericiyiz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Tarafımızdan bir emir ile biz elçi göndeririz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz,

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz, resuller göndeririz,

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  By command, from Our Presence. For We (ever) send (revelations),