1. Hâ, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ayan beyan gösteren Kitap’a yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz onu kutlu/bereketli bir gecede indirdik. Hiç kuşkusuz, biz uyarıcılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hikmetlerle dolu her iş ve oluş o gecede ayırt edilir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz, resuller göndeririz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Senin Rabbinden bir rahmet olarak. Hiç kuşkusuz O, gereğince duyan, gereğince bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbidir O, eğer görürcesine biliyor iseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Tanrı yoktur O’ndan başka! Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir O, önceki atalarınızın da Rabbidir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İş, onların sandığı gibi değil! Bir kuşku içinde oynayıp oyalanmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Artık sen göğün açıkça izlenen bir duman getireceği günü gözle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsanları kuşatıp sarar. İnletici bir azaptır bu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ey Rabbimiz, kaldır bizden bu azabı. Biz gerçekten müminleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nerede onlarda öğüt almak? Yemin olsun, delillerle açıklayan bir resul gelmişti onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ama ondan yüz çevirdiler ve şöyle dediler: "Eğitilmiş bir mecnun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz azabı biraz kaldırırız; siz eski halinize tekrar dönersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gün gelir, en büyük vuruşla vururuz biz. Şu bir gerçek ki, intikam da alırız biz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kudretimize yemin olsun ki, onlardan önce Firavun’un kavmini de ince bir imtihana çektik de, asil ve onurlu bir resul geldi onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şöyle sesleniyordu: "Ey Allah’ın kulları, bana gelin! Çünkü ben sizin için güvenilir bir resulüm." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allah’a karşı ululuk taslamayın! Ben size apaçık bir kanıt getirmekteyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Ben, beni taşlamanızdan Rabbim ve Rabbinize sığındım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Bana inanmadınızsa bari benden uzak durun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra Rabbine, "Bunlar suç işleyen bir topluluktur." diye yakardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bunun üzerine, Allah buyurdu: "O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Denizi açık bırak, çünkü onlar, boğulmaya mahkûm edilmiş bir ordudur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Geriye nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nice ekinler, nice seçkin makamlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İçinde zevk sürdükleri nice nimetler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle! Onlara başka bir toplumu mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gök de ağlamadı onlar için yer de. Yüzlerine bakılmadı bile! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yemin olsun, İsrailoğullarını, rezil edici bir azaptan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’dan kurtardık. Firavun, haddi aşanların büyüklük taslayanlarından biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yemin olsun, biz onları bir ilim sayesinde âlemlere üstün kılmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan ayetler vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şimdi, şunlar tutmuş diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "İlk ölümümüzden başkası yok! Biz diriltilecek filan değiliz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Eğer doğru sözlülerseniz, atalarımızı geri getirin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı hayırlı yoksa Tübba’ halkıyla onlardan önce gelenler mi? Onları helâk ettik; çünkü onlar, suç işlemiş insanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri eğlenmek için yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İkisini de, sadece gerçeği göstermek üzere yarattık. Ama onların çokları bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hiç kuşkusuz, ayrım günü, hepsinin buluşma zamanıdır/buluşma yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bir gündür ki o, dostun dosta yararı olmaz. Onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah’ın rahmet ettiği kimse müstesna. Allah Azîz’dir, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şu bir gerçek ki zakkum ağacı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Suçluların yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Erimiş maden misali, karınlarda kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sıcak suyun kaynaması gibi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Tutun onu, cehennemin tam ortasına götürün!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sonra başının üstüne, kaynar su azabından dökün!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "Tat bakalım! Hani sen onurluydun, seçkindin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "İşte budur o kuşkulanıp durduğunuz şey." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Korunup sakınanlar, güvenli bir makamdadır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçelerde, pınar başlarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İnce ipekten, parlak atlastan giymiş olarak, karşılıklı oturmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle! Onları iri gözlü hurilerle de eşleştirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada, güvenli bir biçimde her türlü meyveyi isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada, ilk ölüm dışında ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbinden bir lütuf olarak böyledir. İşte budur o büyük başarı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz o Kur’an’ı senin dilinle/senin diline kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alabilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Artık, beklemeye geç! Çünkü onlar da beklemekteler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster